A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Право на апеляціюУ разі незгоди Власника з результатами процедури визнання, Власник або інша уповноважена ним особа, не пізніше 3 місяців з дати видачі Свідоцтва або Повідомлення може звернутися до компетентного органу з визнання, що здійснював процедуру визнання, із мотивованою письмовою заявою про перегляд рішення, в якій має бути зазначено дату реєстрації, номер документа про результат процедури визнання, та надати додаткові документи щодо Програми, отриманої кваліфікації тощо. У такому випадку компетентний орган з визнання розглядає всі додатково надані Власником документи та проводить їх дослідження, у результаті якого попереднє рішення може бути переглянуто.

За результатами перегляду рішення видається Свідоцтво або надсилається офіційний лист із зазначенням підстав відмови у перегляді рішення.

Перегляд рішення здійснюється у строк не більше 4 місяців з дати отримання всіх необхідних документів та інформації необхідної для здійснення перегляду рішення.

Власник не згодний з результатами процедури визнання, здійсненої компетентним органом з визнання - закладом вищої освіти, Власник, або уповноважена ним особа, може звернутися до МОН для здійснення процедури визнання відповідно до положень цього Порядку. До заяви додаються такі документи.

Крім подачі апеляції заявником щодо результатів процедури визнання, передбачена можливість перегляду рішення МОН закладом вищої освіти. У разі зарахування на навчання власника іноземного освітнього документа, що отримав Свідоцтво про визнання МОН, заклад вищої освіти має право переглянути результати процедури визнання, але виключно в бік більш сприятливих результатів для власника. У такому разі Комісія ЗВО проводить власний аналіз з урахуванням рішення МОН та вимог закладу вищої освіти до певної програми і навичок вступника та приймає остаточне рішення про визнання.