A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Облік Свідоцтв про визнання та моніторингРеєстрація свідоцтв

В Україні запроваджується єдина система обліку свідоцтв про визнання, виданих всіма компетентними органами, які здійснюють цю процедуру – електронний журнал визнання в Україні іноземних освітніх документів. Таким чином, Свідоцтва різних компетентних органів матимуть єдину нумерацію, відповідатимуть типовій формі та міститимуть уніфікований перелік інформації. Будь-яка зацікавлена установа або особа матимуть можливість перевірити наявність рішення (Свідоцтва) про визнання.

Реєстрація в електронному обліку є обов’язковою. Реєстрація свідоцтв здійснюється через Персональний кабінет на сайті про визнання ENIC Ukraine.

Для реєстрації Свідоцтва компетентний орган заповнює в Персональному кабінеті електронну заявку та додає електронні копії:

  1. іноземного освітнього документа;
  2. додатка до нього та/або іншого документа, в якому міститься інформація про зміст та тривалість навчальної програми, а також успішність з навчальних дисциплін;

    Документи, зазначені в підпунктах 1 и 2 подаються разом із засвідченими в установленому порядку перекладами. Для документів англійською та російською мовами надання перекладів не обов’язкове.
  3. висновку про визнання іноземного освітнього документа;
  4. форму заявки на реєстрацію;
  5. заяву-згоду на обробку персональних даних власника документів;
  6. Копія паспорта власника іноземного документа про освіту

Для здійснення реєстрації свідоцтв ЗВО, як компетентним органом можна ознайомтеся з детальною інструкцією.

Довідки – за телефонами +380 (44) 486-20-43, +380 (44) 486-25-43.


Моніторинг

Для контролю за дотриманням компетентними органами принципів Лісабонської конвенції та її рекомендацій, а також міжнародних договорів, що регулюють питання визнання та еквівалентності документів про освіту Міністерство із залученням національного інформаційного центру академічної мобільності здійснює моніторинг.

У ході моніторингу перевіряється правильність оформлення записів в журналі електронного обліку визнання, повнота та коректність внесеної інформації, відповідність прийнятих компетентними органами рішень нормам міжнародних та національних нормативно-правових актів. Інформація, внесена до електронного обліку компетентним органом, може бути перевірена шляхом направлення запитів до іноземних освітніх установ, органів державної влади, мережі національних інформаційних центрів з академічної мобільності та визнання ENIC-NARIC.