A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Облік Свідоцтв про визнання та моніторингРеєстрація свідоцтв

В Україні запроваджується єдина система обліку свідоцтв про визнання, виданих всіма компетентними органами, які здійснюють цю процедуру – електронний журнал визнання в Україні іноземних освітніх документів. Таким чином, Свідоцтва різних компетентних органів матимуть єдину нумерацію, відповідатимуть типовій формі та міститимуть уніфікований перелік інформації. Будь-яка зацікавлена установа або особа матимуть можливість перевірити наявність рішення (Свідоцтва) про визнання.

Реєстрація в електронному обліку є обов’язковою. Реєстрація свідоцтв здійснюється через Персональний кабінет на сайті про визнання ENIC Ukraine.

Для здійснення реєстрації свідоцтв ЗВО, як компетентним органом можна ознайомитися з детальною інструкцією.

Довідки – за телефонами +380 (44) 486-20-43, +380 (44) 486-25-43. 


Моніторинг 

Для контролю за дотриманням компетентними органами принципів Лісабонської конвенції та її рекомендацій, а також міжнародних договорів, що регулюють питання визнання та еквівалентності документів про освіту Міністерство із залученням Національного інформаційного центру академічної мобільності ENIC Ukraine здійснює моніторинг.

У ході моніторингу перевіряється правильність оформлення записів в журналі електронного обліку визнання, повнота та коректність внесеної інформації, відповідність прийнятих компетентними органами рішень нормам міжнародних та національних нормативно-правових актів. Інформація, внесена до електронного обліку компетентним органом, може бути перевірена шляхом направлення запитів до іноземних освітніх установ, органів державної влади, мережі національних інформаційних центрів з академічної мобільності та визнання ENIC-NARIC.

Якщо у результаті моніторингу виявлено невідповідність рішення, прийнятого компетентним органом з визнання – закладом вищої освіти, вимогам пункту 3 розділу VIІ Порядків визнання іноземних документів про освіту МОН скасовує таке рішення. Документ про результати процедури визнання у такому разі втрачає чинність і анулюється.

МОН надає компетентному органу з визнання – закладу вищої освіти, рішення якого скасовано, відповідне повідомлення із зазначенням підстав скасування рішення.