A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Нормативно-правова базаКонституція України (статті 24, 26)


Указ Президента України від 02.04.1994 № № 127/94 "Про Консульський статут України" (ст. 54)


Закон України "Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 04.06.2019 № 2745-VIII

Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII

Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22.09.2011 № 3773-VI


Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 11 квітня 1997 року), ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» від 03.12.1999 № 1273-XIV

Конвенція про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та учбових ступенів у державах регіону Європи (Париж, 21 грудня 1979 р.), ратифікована Указом Президії Верховної Ради Української РСР "Про ратифікацію Конвенції про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів у державах регіону Європи" від 11.01.82 № 2993-X

Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 5 жовтня 1961 р.). Приєднання України згідно з Законом України «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» від 10.01.2002 № 2933-III


Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 924 «Питання національного інформаційного центру академічної мобільності»

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 787, з урахуванням змін і доповнень

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 839, з урахуванням змін і доповнень

Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719


Двосторонні угоди про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання:


Наказ Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 № 113 "Про затвердження інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 2002 за N 535/6823


Наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015 № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 за № 614/27059 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 05 вересня 2022 року № 784, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2022 р. за № 1288/38624)

Порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти

Порядок визнання в Україні документів про загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу освіту, що відповідають 2-5 рівням Національної рамки кваліфікацій, виданих закладами освіти іноземних держав