A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Повідомлення та роз’ясненняЛист департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН від 16.08.2023 № 9/1268-23 "Про переоформлення ліцензій закладів освіти на провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти"


Щодо переоформлення ліцензій на рівнях вищої та фахової передвищої освіти у зв’язку із внесеними змінами до переліку галузей знань та спеціальностей

На підставі пункту 4 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», пункту 4 частини п’ятої статті 18 Закону України «Про фахову передвищу освіту» заяви про переоформлення ліцензій у зв’язку із внесеними змінами до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1392, подаються до Міністерства освіти і науки України через Єдину державну електронну базу з питань освіти (модуль «Ліцензії за сферами освіти» за обраною освітньою програмою/спеціальністю, заява «Переоформити ліцензію») за формами:

Звертаємо увагу!!! У сфері вищої освіти переоформленню підлягають ліцензії видані за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за спеціальностями 145 Гідроенергетика, 211 Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 227 Фізична терапія, ерготерапія.


Повідомлення щодо оплати закладами освіти рішення про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності)

Здобувачам ліцензій (ліцензіатам), щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності), здійснити оплату на рахунки територіального органу Державного казначейства. Код відомчої ознаки – 16 (Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної класифікації за доходами – 22011800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності).


Про подовження строку дії сертифікатів про акредитацію спеціальностей та сертифікатів про акредитацію освітніх програм, що видані Міністерством освіти і науки України

Постановою Кабінету Міністрів України «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» від 16 березня 2022 р. № 295 установлено, що строк дії сертифікатів закладів вищої освіти (наукових установ) про акредитацію спеціальностей і напрямів підготовки та сертифікатів про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що були чинними на 24 лютого 2022 року, продовжується до 1 липня року, наступного за роком припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Для продовження строку дії сертифікатів про акредитацію спеціальностей та сертифікатів про акредитацію освітніх програм, що видані Міністерством освіти і науки України і дія яких закінчилася в 2022 році, закладам освіти необхідно оформити відповідну заяву за формою та надіслати до Міністерства освіти і науки України на адресу: проспект Берестейський, 10, місто Київ, 01135.


Керівникам закладів ПТО _ стосовно подання заяви про звуження провадження освітньої діяльності за інтегрованими професіями (класами) або видами підготовки, на які була видана ліцензія Міністерства освіти і науки України до вересня 2020 року

Щодо даних в ЄДЕБО про матеріально-технічну базу закладів освіти Завантажити

Повідомлення щодо визначення ліцензованого обсягу у сфері професійної (професійно-технічної) освіти Завантажити


До уваги вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання)

Враховуючи частину десяту статті 7 Закону України «Про вищу освіту та вимоги наказу Міністерства оборони України від 11.05.2016 № 248 «Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 р. за № 776/28906, заклади вищої освіти державної форми власності, які здійснюють на певних рівнях вищої освіти підготовку здобувачів з метою задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, не подають до Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформацію про кадрове забезпечення, тому заяви про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785, подають до Міністерства освіти і науки України на паперовому носії за формами, що розміщені за посиланнями.

Заява_форма_переоформлення ВО_освітні_програми_БЗ (1).doc

Заява_форма_переоформлення ВО_освітні_програми_ВСП (1).doc

Керівникам наукових установ, закладів вищої, фахової передвищої, післядипломної освіти щодо переоформлення ліцензій у сфері вищої освіти

Міністерство готується до запуску електронного модуля переоформлення ліцензій у сфері вищої освіти

Керівникам закладів освіти, наукових установ. Щодо даних ЄДЕБО

Керівникам закладів освіти, наукових установ. Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності Завантажити

Керівникам закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної освіти та наукових установ. Завантажити

Керівникам закладів освіти, які здійснюють освітню діяльність у сфері післядипломної освіти. Щодо електронного ліцензування освітньої дяльності у сфері післядипломної освіти. Завантажити

Керівникам наукових установ, закладів вищої, післядипломної та фахової передвищої освіти. Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти". Завантажити

Керівникам закладів освіти, які здійснюють освітню діяльність у сфері фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти. Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності у сферах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти. Завантажити

Керівникам наукових установ, закладів вищої, післядипломної. фахової передвищоїта професійної (професійно-технічної) ОСВІТИ. Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності. Завантажити

Про надання інформації у сфері ліцензування Обласним та Київській міській державним адміністраціям. Завантажити

Керівникам наукових установ, закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти. Завантажити

Керівникам закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти щодо оформлення ліцензій у сфері фахової передвищої освіти. Завантажити

Найпоширеніші запитання від закладів освіти щодо ліцензування провадження освітньої діяльності. Завантажити

Керівникам наукових установ, закладів вищої, післядипломної, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та дошкільної освіти. Завантажити

Керівникам наукових установ, закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти. Завантажити

Керівникам наукових установ, закладів вищої та професійної (професійно- технічної) освіти. Щодо подання ліцензійних справ. Завантажити

Щодо формування та здійснення державного замовлення на спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 275 Транспортні технології (за видами) та внесення змін до ліцензій з даними спеціальностями. Завантажити

Про плати за видачу ліцензії без процедури ліцензування державним та комунальним закладам системи дошкільної та загальної середньої освіти. Завантажити

Про перерозподіл ліцензованого обсягу. Завантажити

Про впровадження електронного ліцензування освітньої діяльності. Завантажити

У зв`язку зі збільшенням чисельності навчальних закладів, які виявляють бажання подати заяви на ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної освіти, та для зручності реєстрації заяв в ЄДЕБО, з 16 березня 2017 року буде відкрито запис на реєстрацію таких заяв до кінця 2017 року.

Звертаємо Вашу увагу на те, що реєструватися на подачу заяв (обирати дату подання заяви) потрібно лише за умови повної готовності відповідної ліцензійної справи до обраної дати.