A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Контроль за дотриманням ліцензійних умовПостанова від 31 жовтня 2018 р. № 902 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями" 


Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями.


З метою забезпечення органами державного нагляду (контролю) єдиного підходу під час здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти Міністерством освіти і науки України розроблено уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів, що затверджені Наказом МОН України від 24.01.2022 № 55 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2022 № 270/37606).

Під час здійснення перевірок за дотриманням Ліцензійних умов необхідно керуватися зазначеними нормативними документами:


Наказ МОН Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки України на 2022 рік від 24.11.2021 № 1271