A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Контроль за дотриманням ліцензійних умов

Постанова № 567 від 18 липня 2018 р. Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями.

З метою забезпечення органами державного нагляду (контролю) єдиного підходу під час здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти Міністерством освіти і науки України розроблено уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню (затверджені Наказом МОН України від 22.05.2017 № 723, лист МОН від 20.09.2017 № 6.7-1638). Під час здійснення перевірок за дотриманням Ліцензійних умов необхідно керуватися зазначеними нормативними документами.

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки України на 2018 рік, затверджений Наказом МОН України від 30.11.2017 № 1554.