A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Апостиль для ВНЗ

Вищий навчальний заклад, з урахуванням строків перебування іноземців в Україні на законних підставах, подає документи про освіту своїх випускників-іноземців для проставлення апостиля до Міністерства освіти і науки України, для легалізації - до Міністерства закордонних справ України.

Легалізація документів про освіту та проставлення на них апостиля здійснюється представником навчального закладу у рік видачі документів про освіту у такій послідовності: спочатку проставлення апостиля, потім – легалізація.

До пакету документів ВНЗ додає листи-клопотання на проставлення апостиля та здійснення легалізації. Листи оформлюються на фірмовому бланку навчального закладу за підписом ректора (проректора) та завірений гербовою печаткою. У листах від вищих навчальних закладів зазначається перелік документів про освіту (ПІБ власника, назва, серія та номер документа про освіту, номер свідоцтва про визнання документа про попередню освіту, країна, для якої проставляється апостиль або штамп легалізації), а також інформація про підписанта документів про освіту (посада, прізвище та ініціали).

Додаткова інформація та форми листів від ВНЗ для проставлення апостиля та легалізації освітніх документів іноземних студентів.