A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Апостиль для ЗВОЗаклад вищої освіти, з урахуванням строків перебування іноземців в Україні на законних підставах, подає документи про освіту своїх випускників-іноземців для проставлення апостиля до Міністерства освіти і науки України, для легалізації - до Міністерства закордонних справ України.

Легалізація документів про освіту та проставлення на них апостиля здійснюється представником закладу освіти у рік видачі документів про освіту у такій послідовності: спочатку проставлення апостиля, потім – легалізація.

До пакету документів ЗВО додає листи-клопотання на проставлення апостиля та здійснення легалізації. Листи оформлюються на фірмовому бланку закладу освіти за підписом ректора (проректора) та завірений гербовою печаткою. У листах від закладів вищої освіти зазначається перелік документів про освіту (ПІБ власника, назва, серія та номер документа про освіту, номер свідоцтва про визнання документа про попередню освіту, країна, для якої проставляється апостиль або штамп легалізації), а також інформація про підписанта документів про освіту (посада, прізвище та ініціали).

Додаткова інформація та форми листів від ЗВО для проставлення апостиля та легалізації освітніх документів іноземних студентів.