A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Напрями діяльності кожного структурного підрозділуНазва структурного підрозділу

Довідкова інформація, яку може надавати заявнику структурний підрозділ в межах наданої інформації

Контактний телефон для зв’язку
Електронна пошта
Директорат дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

нормативно-правове забезпечення шкільної освіти
(044) 481-47-58
v_gohman@mon.gov.ua
щодо діяльності закладів дошкільної освіти
(044) 481-32-00
domon2010@ukr.net
щодо змісту загальної середньої освіти
(044)481-32-01
r_yevtushenko@mon.gov.ua
r_gladkovskyy@mon.gov.ua
щодо організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти
(044)481-47-66

a_davidovich@mon.gov.ua
Директорат фахової передвищої, вищої освіти

щодо вступної кампанії у 2023 році
(044) 481-32-67
(044)481-32-18
shykova@mon.gov.ua
olha.leontieva@mon.gov.ua
формування, розподіл обсягів державного замовлення, переведення студентів пільгових категорій на місця, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, (виконання постанови КМУ № 1224)
(044) 481-32-64
ihor.zhytnetskyi@mon.gov.ua
y_matienko@mon.gov.ua
порядок виготовлення документів про фахову передвищу та вищу освіту та додатків до нього (дублікатів) (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2020 року № 1351, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2020 р. за № 1249/35532)
(044) 481-32-37
larysa.zozulia@mon.gov.ua
питання пов’язані із організацією освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти
(044) 481-32-37
bozhko@mon.gov.ua
tetiana.kotliarova@mon.gov.ua
Директорат професійної освіти

щодо здобуття громадянами професійної (професійно-технічної) освіти в закладах професійної освіти
(044) 287-82-46
(044) 481-32-99
prof@mon.gov.ua
Директорат європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик

гендерна політика в сферах освіти і науки; санкційна політика у сферах освіти і науки; реформа юридичної освіти; дотримання законодавства про забезпечення функціонування української мови як державної під час організації освітнього процесу
(044) 481-32-75
освітня субвенція
результати громадського обговорення нормативноправових актів МОН; організація надання відповідей на запити на публічну інформацію
реформа харчування в закладах освіти
Директорат цифрової трансформації

з питань цифрової трансформації освіти і науки
(044) 287-82-78
vasylenko@mon.gov.ua
Директорат науки та інновацій

проведення державної атестації підприємств, установ, організацій та ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, включення наукових установ, до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, отримання науковими установами статусу об’єктів, що становлять національне надбання, державної реєстрації технологій
(044) 287-82-69
(044) 287-82-67
(044) 287-82-75
zabolotna@mon.gov.ua
deshko@mon.gov.ua
o_ivanov@mon.gov.ua
i_karzun@mon.gov.ua
конкурсних відборів проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок; стипендій, премій та грантів, фінансування (супроводження) яких здійснюється МОН
(044) 287-82-54
(044) 287-89-23
(044) 287-82-67
borovich@mon.gov.ua
klesova@mon.gov.ua
deshko@mon.gov.ua
застосування норм законодавства України у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, національних та міжнародних інструментів їх підтримки, розвитку об’єктів дослідницької, інноваційної та критичної інфраструктури, моніторингу діяльності
(044) 287-89-24
(044) 287-82-17
k_zuieva@mon.gov.ua
krukevych@mon.gov.ua
chayka@mon.gov.ua
Департамент кадрового забезпечення

забезпечення реалізації державної політики з кадрових питань у закладах вищої, фахової передвищої освіти, що є у комунальній та приватній формах власності
(044) 481-47-92
i_ismakaieva@mon.gov.ua
забезпечення реалізації державної політики з питань державної служби та кадрової роботи в апараті Міністерства
(044) 481-47-88
kadry@mon.gov.ua
реалізація державної політики з питань нагородження працівників сфери освіти і науки України
(044) 481-47-91
maryna.tsiupa@mon.gov.ua
питання спецперевірки
(044) 481-47-89
о_poznanska@mon.gov.ua
Управління міжнародного співробітництва та протоколу

стан розгляду звернень громадян, які надійшли на розгляд до управління
(044) 481-32-77
(044) 481-32-79
icpd@mon.gov.ua
актуальні стипендійні можливості для навчання громадян України за кордоном
(044) 481-32-77
scholarshipsmon@gmail.com
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації

довідкова інформація щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів, утворення спеціалізованих вчених рад, проведення МОН експертизи дисертацій та розгляду документів атестаційних справ, формування Переліку наукових спеціальностей, формування Переліку наукових фахових видань, видачі дипломів про наукові ступені, визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів, відповідності дипломів доктора філософії і кандидата наук, дотримання академічної доброчесності, захисту авторських прав, суб’єктів та об’єктів проведення наукової експертизи, видачі дублікатів дипломів про наукові ступені та атестатів про вчені звання, підтвердження наявності в особи наукового ступеня (вченого звання), легалізації дипломів, позбавлення наукових ступенів і вчених звань
(044) 287-82-63
dak@mon.gov.ua
питання присудження наукових ступенів, визнання документів про наукові ступені
(044) 481-32-34
(044) 481-47-83
питання призначення академічних стипендій студентам
(044) 481-47-83
питання підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів
(044) 481-47-93
питання присвоєння вчених звань
(044) 481-47-72
питання призначення академічних стипендій аспірантам, стипендій видатним діячам освіти
(044) 481-47-93
питання видачі атестатів професорів, доцентів, старших дослідників
(044) 481-47-72
питання видачі дипломів доктора та кандидата наук
(044) 481-32-76
інформація щодо ліцензування освітньої діяльності, переоформлення сертифікатів про акредитацію та продовження строку дії сертифікатів про акредитацію напрямів, спеціальностей та освітніх програм, виданих МОН;
Інформація щодо наявності ліцензій та акредитацій закладів освіти
(044) 481-32-14
(044) 481-32-89
інформація про проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю); Інформація про результати планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)
(044) 481-32-24
інформація щодо видачі документів про вищу духовну освіту
(044) 481-32-72
Департамент правового забезпечення

щодо порядку укладення договорів (контрактів). Відділ правових питань та договірної роботи Щодо порядку підготовки та погодження статутів закладів освіти, установ, організацій та підприємств, що подаються на затвердження (погодження) до Міністерства
(044) 481-32-80
pravo@mon.gov.ua
щодо пропозицій до законопроєктів зареєстрованих на офіційному сайті Верховної Ради України питання яких належать до компетенції МОН
(044) 481-32-05
щодо нормативноправових актів, розроблених МОН, надісланих до ЦОВВ на погодження та прийнятих/схвалених Урядом
(044) 481-32-11
щодо організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами Міністерства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представництва (самопредставництва) інтересів держави, в особі МОН у судах
(044) 481-47-82
щодо проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Міністерства
(044) 481-32-20
Департамент фінансування державних і загальнодержавних видатків

щодо пільгового проїзду учнів, студентів у залізничному транспорті та надання пільгових кредитів для здобуття освіти
(044) 481-32-13
s_sokolenko@mon.gov.ua
питання з оплати праці, штатних нормативів установ і закладів освіти
(044) 481-47-78
makaruk@mon.gov.ua
питання по утриманню дітей-сиріт в закладах освіти
(044) 481-47-53
sukhetska@mon.gov.ua
Департамент забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій

довідка з питань реєстрації вхідної(вихідної) кореспонденції, що надійшли від органів державної влади, підприємств, установ, організацій
(044) 481-32-50
(044) 481-32-21
org@mon.gov.ua
довідка про реєстрацію та розгляд звернень громадян
(044) 481-47-57
(044) 481-47-65
(044) 481-47-95
ez@mon.gov.ua
Управління бухгалтерського обліку та звітності

інформація з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності установ, організацій, підприємств, які належать до сфери управління Міністерства
(044) 481-32-54
buhgalteriya@mon.gov.ua
Управління з питань державного майна та підприємств
щодо запровадження автоматизованої системи «Юридичні особи» в закладах освіти та установах МОН


(044) 481-47-52


kucher@mon.gov.ua
e_antonyuk@mon.gov.ua
щoдо оновлення автоматизованої системи «Юридичні особи» щодо роботи з АС «Юридичні особи» для формування звіту «Відомості про нерухоме державне майно»
щодо закріплення державного майна за юридичними особами та внесення змін до наказу про закріплення державного майна
щодо надання довіренностей для оформлення та реєстрації права державної власності в особі Міністерства освіти і науки України
щодо нерухомого майна, яке закріплено за юридичними особами, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України
щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій заснованих на державній власності щодо процедури ліквідації, реорганізації державних підприємств, установ і організацій в сфері управління Міністерства відповідно до наказів Міністерства
щодо передачі державного майна від одного підприємства, установи, навчального закладу, організації до іншої, зі сфери одного органу управління до сфери іншого, з державної у комунальну та з комунальної у державну власність
щодо списання, відчудження рухомого і нерухомого майна
щодо приватизації, корпоратизації об’єктів державної власності, що входять до сфери управління Міністерства
щодо оренди державного майна, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України
(044) 481-47-87
Voznyuk@mon.gov
щодо укладення угод в рамках державно-приватного партнерства, а також інвестиційних договорів
(044) 481-47-51
(044) 481-47-87
dmytro.petryk@mon.gov.ua
Voznyuk@mon.gov.ua
Відділ преси та інформаці
інформація про найбільш актуальні питання у сфері освіти і науки України, а також щодо висвітлення та поширення інформаційних матеріалів на офіційному вебсайті, а також на сторінках Міністерства в соціальних мережах
(044) 481-32-62
Відділ внутрішнього аудиту
інформація з питань організації внутрішнього аудиту
(044) 481-32-90
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
вимоги законодавства щодо запобігання корупції
щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». щодо прав та гарантій захисту викривача
(044) 481-32-06
про конфлікт інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, апарату МОН, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН та заходи з його врегулювання
Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
щодо забезпечення виконання завдань з мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони, у сфері цивільного захисту, охорони праці
(044) 287-89-27