A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Громадські обговорення 2016

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Розпорядження Президента України Про уповноваження Д. Кулеби на підписання Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей та пояснювальну записку до вищевказаного проекту.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 30 січня 2017 року на електронну адресу kolgan@mon.gov.ua.


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Наказу про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України №537 №697 №560 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: ikravchuk@mon.gov.ua; s_kretovich@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України запрошує освітян, батьків, учнів, громадські організації до громадського обговорення ПРОЕКТУ Типового навчального плану для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленого відповідно до Базового плану Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011, № 1392, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2016 р., № 1167.

Пропозиції просимо надсилати до 30 січня 2017 року на електронну пошту: n_beskova@mon.gov.ua  або zasekina@ukr.net


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення».

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: ikravchuk@mon.gov.ua; s_kretovich@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України запрошує освітні установи України та закордоння, громадські організації тощо до громадського обговорення  ПРОЕКТУ СТАНДАРТУ з української мови як іноземної.

Пропозиції просимо надсилати до 9 січня 2017 року на електронну пошту:  ukrmova_zo@ukr.net


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення  "Проект постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до стипендійного забезпечення"

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: i_isaeva@mon.gov.ua, s_pasichnyi@mon.gov.ua

 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення  "Проект постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298"
Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: ok_tkachenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення  "Проект Порядку формування тематики та проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються вищими навчальними закладами та науковими установами, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету" 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: o_faryna@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення «проект Постанови КМУ «Про затвердження Положення про Національний репозитарій академічних текстів». 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати за адресою: shevtsov@mon.gov.ua, a_rybalko@mon.gov.ua до 14 грудня 2016 р.


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення Концептуальну записку державного інвестиційного проекту «Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва» з метою участі у відборі інвестиційних проектів, розробка та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень. Розробником зазначеного проекту є Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на адресу: bogdashina@mon.gov.ua.


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект  політичної пропозиції «Нова українська школа».

Просимо до 14 листопада 2016 року надіслати свої зауваження та пропозиції щодо змісту вищезазначеного документа на електронну адресу: о kovalenko@mon.gov.ua

 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.

Просимо надсилати пропозиції та зауваження до 10 листопада 2016 року на електронну адресу: t_panchenko@mon.gov.ua


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

Міністерством освіти і науки України оприлюднило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

Зауваження та пропозиції надаються протягом 1 місяця до Міністерства освіти і науки України до Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 481-32-89.

Просимо надсилати пропозиції на адресу: shevtsov@mon.gov.ua;  s_danylchenko@mon.gov.ua        

 

Проект Положення про Раду представників громадських об’єднань з питань розвитку й функціонування української мови у сфері освіти

Міністерство освіти і науки повідомляє, що метою утвердження в навчально-виховному процесі державної мови та україномовного середовища, забезпечення відкритості діяльності Міністерства, підтримання постійного діалогу з громадськістю в Міністерстві розроблено проект Положення про Раду представників громадських об’єднань з питань розвитку й функціонування української мови у сфері освіти.

 Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 18 листопада на електронну адресу: o_kotusenko@mon.gov.ua

 

Проект змін до Положення про Український центр оцінювання якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти».

 Міністерство освіти і науки України виносить на обговорення проект змін до Положення про Український центр оцінювання якості освіти, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти».

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 24 жовтня 2016 р. на електронну адресу s.krupey@testportal.gov.ua. 


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань».

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 03 листопада 2016 року на електронну адресу: dak@mon.gov.ua.

 Звіт про результати громадського обговорення

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 30 вересня 2016 року на електронну адресу: t_panchenko@mon.gov.ua

Проект Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій, створення якої передбачено статтею 20 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 20 вересня на електронну адресу: kushnir@mon.gov.ua

(звіт)

 

Проект Указу Президента України «Про Всеукраїнський день дошкілля»

Міністерствомосвіти і науки України з метою привернути увагу спільноти до дошкільної освіти України, її популяризації, підвищення професіоналізму спеціалістів, розроблено проект Указу Президента України «Про Всеукраїнський день дошкілля».  Реалізація проекту акта сприятиме поліпшенню якості дошкільної освіти в Україні, відповідно до вимог сьогодення. Відгуки щодо проекту просимо надсилати за адресою: domon@mon.gov.ua.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів чисельності здобувачів вищої освіти (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах державної форми власності».

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 30 серпня 2016 року на електронну адресу: g_boiko@mon.gov.ua

Звіт про результати громадського обговорення

 

Проект змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. № 533)

Міністерство освіти і науки України виносить на обговорення проект змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. № 533).

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 25 вересня на електронну адресу grom_obgov@testportal.gov.ua

 

Проект наказу «Про затвердження Технічних специфікацій комп’ютерної техніки для дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів».

Зауваження та пропозиції прийматимуться електронною поштою впродовж 1 місяця (до 04 вересня 2016 року) з дня оприлюднення даного повідомлення департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України: b_kudrenko@mon.gov.ua.

 

Міністерство освіти і науки України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету».

Проектом акта пропонується затвердити Порядок формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (далі – Порядок), та визнати низку актів Кабінету Міністрів України і окремих змін, що вносяться до чинних номативно-правових актів, такими, що втратили чинність.

Основною метою розробленого проекту акта є створення правового підґрунтя для реалізації положень Закону, що стосуються формування головними розпорядниками бюджетних коштів (далі – головні розпорядники) тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, передбачених у бюджетних програмах, за якими вказані головні розпорядники є відповідальними виконавцями; запровадження єдиних вимог до основних положень їх власних порядків з цього питання та сприяння підвищенню рівня ефективності організації наукового процесу в цілому по Україні.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань стосовно змісту регуляторного акта надавати протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту акта (20.07.2016) за такими адресами:

Міністерство освіти і науки України, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16; е-mail: kushnir@mon.gov.ua.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 або на електронну адресу:inform@dkrp.gov.ua.                                   Звіт про результати громадського обговорення

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 617 від 03.06.2016 «Про організацію доопрацювання навчальних програм для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» пропонуємо для розгляду проекти навчальних програм, у яких відбулися зміни.

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 19 серпня на електронні адреси:

  • українська мова,  українська література,  українська мова для ЗНЗ з російською, молдовською, польською мовами навчання o_kotusenko@mon.gov.ua
  • зарубіжна література o_kotusenko@mon.gov.ua; 1alimduyl@ukr.net
  • російська мова для ЗНЗ з навчанням українською та  російською мовами, з інтегрованого курсу «Література» (російська та зарубіжна), словацька мови, мова іврит j_koshkina@mon.gov.ua
  • географія r_gladkovskyy@mon.gov.ua
  • всесвітня історія, історія України, правознавство r_yevtushenko@mon.gov.ua

Пропозиції до проектів навчальних програм з інтегрованого курсу «Література»: (молдовська та зарубіжна), (румунська та зарубіжна) і проектів навчальних програм з молдовської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською, українською мовами, румунської мов на електронну адресу: s_kharchenko@mon.gov.ua.

 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Стратегії упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020».

Зауваження та пропозиції до Стратегії надсилати протягом місяця з дня оприлюднення (18.07.2016) за адресою – achubko@mon.gov.ua

 

Проект Закону України «Про професійну освіту»

Проект розроблений на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р, прикінцевих положень Закону України від 1 липня 2014 р. № 156-VI «Про вищу освіту», а також з урахуванням положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р.

Метою запропонованого законопроекту є удосконалення діючих механізмів реалізації державної політики та правових відносин у сфері управління професійно-технічною освітою.

Зауваження та пропозиції до зазначеного законопроекту приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань протягом місяця з дня оприлюднення (18.07.2016).

Зауваження та пропозиції надаються на електронну адресу ukrpto@i.ua, а також на адресу Держкомпідприємництва (01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11).

 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджується Порядок здійснення конкурсного відбору та призначення керівника державного комерційного підприємства та казенного підприємства, які належать до наукових установ.

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 16 серпня 2016 року на електронну адресу: furlet@mon.gov.ua.

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо розширення можливостей для створення та діяльності дошкільних навчальних закладів різних форм власності).

Проектом акта передбачено розширення мережі дошкільних навчальних закладів за рахунок створення корпоративних дошкільних навчальних закладів (на засадах державно-приватного партнерства), уточнено вікову періодизацію дітей від народження до 6 років, врегулювано питання діяльності інклюзивних груп та інших важливих аспектів функціонування дошкільних навчальних закладів.

Зауваження і пропозиції до законопроекту просимо надсилати протягом 1 місяця з дня оприлюднення (15.07.2016) за адресою: domon@mon.gov.ua

 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», якою затверджуються Методичні рекомендації щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи.

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 09 серпня 2016 року на електронну адресу: furlet@mon.gov.ua.

 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Проект порядку присудження наукових ступенів.

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 05 серпня на електронну адресу: s_krishtof@mon.gov.ua, kostetska@mon.gov.ua, shevtsov@mon.gov.ua.

 Звіт про результати громадського обговорення

Проект переліку національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 147 від 23.02.2016 «Про створення робочої групи з розроблення національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти» пропонуємо для розгляду проект переліку національних освітніх індикаторів.

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 05 серпня на електронну адресу n.tytarenko@iea.gov.ua.

 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи вищої освіти».

Тривалість обговорення до 4 серпня 2016 року.

Зауваження та пропозиції можна подавати на електронну адресу olga.kryvoruchko.mon@gmail.com

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ»

Проект розроблено Міністерством освіти і науки України на виконання пункту 6 доручення Прем’єр-міністра України від 25 січня 2016 р. № 52073/1/1-15 до Закону України від 26.11.2015 № 848-VІІІ «Про наукову і науково-технічну діяльність» та завдання, визначеного пунктом 338 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213, в частині формування прозорої та об’єктивної системи державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ, приведення базового бюджетного фінансування державних наукових установ у відповідність до результатів державної атестації.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу – до 24.07.2016.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі:

поштою за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, МСП;

факсом (+38 044) 287-82-34;

електронною поштою за адресою: melnyk@mon.gov.ua

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua.             Звіт про результати громадського обговорення

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Порядку розгляду та затвердження стандартів вищої освіти.

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати до 15 липня 2016 року на електронну пошту: a_rybalko@mon.gov.ua.

 

Інститутом модернізації змісту освіти разом з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України підготовлено для громадського обговоренняпроект Положення про конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 12 липня 2016 року на електронну адресу olena.dubovik@gmail.com

 

 Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати до 25 червня 2016 року на електронну пошту: kostetska@mon.gov.ua.

 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект наказу МОН України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2015 року №249»

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надати до 15 червня 2016 року на електронну пошту: onoshko@mon.gov.ua.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта Проект наказу МОН України та МВС України «Про втрату чинності наказу Міністерства освіти України та Головного Управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30 вересня 1998 року № 348/70».

Розробники – Міністерство освіти і науки України та Інститут модернізації змісту освіти.

Проект регуляторного акта передбачає затвердження наказу МОН України та МВС України «Про втрату чинності  наказу Міністерства освіти України та Головного Управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30 вересня 1998 року № 348/70» і запровадження наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України».

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта просимо надавати в письмовій формі: поштою за адресою – 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36; електронною поштою за адресою – bezpeka@imzo.gov.ua або за телефоном 248-17-19.

 

Міністерством освіти і науки України пропонується для громадського обговорення проект наказу МОН України «Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)».

Пропозиції пропонуємо надсилати до 31.05.2016 за електронною адресою: s_kretovich@mon.gov.ua.

 

Міністерством освіти і науки України розроблено і пропонується для громадського обговорення проект Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу.

Пропозиції пропонуємо надсилати протягом місяця з дня опублікування (27.04.2016) за електронною адресою: k_tkachuk@mon.gov.ua.

 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект наказу МОН України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525».

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надати до 24 травня 2016 року на електронну пошту: t_panchenko@mon.gov.ua

 

Міністерством освіти і науки України пропонується для громадського обговорення проект наказу МОН України "Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України".

Пропозиції пропонуємо надсилати до 20.05.2016 за електронною адресою: s_kretovich@mon.gov.ua.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання».

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати протягом місяці з дня оприлюднення (19.04.2016) на електронну адресу: v_klemyuk@mon.gov.ua (контактна особа – Клемюк В.О., телефон 481-47-64).

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585».

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення (19.04.2016) на електронну адресу: j_ohrimenko@mon.gov.ua (контактна особа – Охріменко Ю. В., телефон 481-47-65).

 

Міністерство освіти і науки запрошує до громадського обговорення проекту наказу МОН «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення».

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надати до 16 травня 2016 року на електронну адресу: a_rybalko@mon.gov.ua

 

Концептуальна записка до Державного інвестиційного проекту «Підготовка пілотів у відповідності до вимог європейських стандартів у Національному авіаційному університеті»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015  р. № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями» пропонуємо для громадського обговорення Концептуальну записку до Державного інвестиційного проекту «Підготовка пілотів у відповідності до вимог європейських стандартів у Національному авіаційному університеті».

Пропозиції просимо надсилати протягом 15 днів з дня оприлюднення (15.04.2016) на електронну адресу post@nau.edu.ua (телефон для довідок: 406 74 75).

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дослідницький університет»

Міністерство освіти і науки запрошує до громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дослідницький університет», розробленого на виконання частини другої статті 30 Закону України «Про вищу освіту».

Зауваження та пропозиції до Проекту просимо протягом 1 місяця з дня оприлюднення (13.04.2016) на електронну адресу: t_panchenko@mon.gov.ua.

 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування вищої освіти (щодо економічних відносин у сфері вищої освіти)»

Зауваження та пропозиції до  проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування вищої освіти (щодо економічних відносин у сфері вищої освіти)» надаються письмово протягом 1 місяця з дня оприлюднення (07.04.2016) на електронну адресу olga.kryvoruchko.mon@gmail.com.

 

На громадське обговорення виносяться навчальні програми з предметів для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, доопрацьовані відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 № 92 «Про організацію доопрацювання навчальних програм для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Зауваження та пропозиції надсилати на електронні адреси, вказані у файлах з навчальними програмами, до 15 травня 2016 року. 

 

Програма «Словацька мова» 10-11 класи для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням словацької мови.

Болгарська  мова 10–11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовами.

Програма з болгарської літератури 10-11 класи для загальноосвітніх закладів з навчанням українською (російською) мовами.

Гагаузька  мова 10–11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.

Програма «Література» (словацька та зарубіжна література) для 10-11 класів.

«Література» (молдовська та зарубіжна). Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

«Література» (польська та зарубіжна). Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

«Література» (румунська та зарубіжна). Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

«Література» (угорська та зарубіжна). Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Литература (русская и мировая) интегрированный курс 10–11 классы. Программа для гуманитарного профиля общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения.

Література (російська та зарубіжна). Інтегрований курс. 10–11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання.

Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень.

Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики).

Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень.

Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.

Молдовська мова. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою.

Молдовська мова. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Польська мова. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою.

Румунська мова. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою.

Угорська мова. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою.

Українська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту. (kotysenko_e@ukr.net)

Програма «Мова Романі та Ромська література» 10–11 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Програма «Російська мова» 10-11 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Російська мова 10–11 класи. Академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.

Російська мова.10–11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання.

Російська мова 10 - 11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Рівень стандарту.

Русский язык 10 – 11 классы. Профильный уровень. Программа для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения.

Мова іврит 10 – 11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Українська мова 10-11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. (kotysenko_e@ukr.net)

Проект програми Українська мова. 10-11 класи. Академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. (kotysenko_e@ukr.net)

Українська література. 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень. (kotysenko_e@ukr.net)

Зарубіжна література.10-11 класи.Академічний рівень. (kotysenko_e@ukr.net)

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія 10 клас. рівень стандарту, академічний рівень. (r_gladkovskyy@mon.gov.ua)

Зміни, запропоновані до проекту Програми – 2016 з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою для 10 – 11 класів. Академічний рівень. (r_gladkovskyy@mon.gov.ua)

Українська мова. 10-11 класи. Академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням молдовською мовою (r_gladkovskyy@mon.gov.ua).

Українська мова 10-11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням молдовською мовою. (r_gladkovskyy@mon.gov.ua)

Українська мова 10-11 класи. Академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою. (r_gladkovskyy@mon.gov.ua)

Українська мова 10-11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою. (r_gladkovskyy@mon.gov.ua

 

Програма з біології для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. (s_fitsajlo@mon.gov.ua)

Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. (s_fitsajlo@mon.gov.ua)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика 10-11 класи. Рівень стандарту. (s_fitsajlo@mon.gov.ua)

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Правознавство 10 клас. Рівень стандарту / академічний рівень. (r_yevtushenko@mon.gov.ua)

Програми з історії України (10–11 класи). Рівень стандарту / академічний рівень. (r_yevtushenko@mon.gov.ua)

 

Порядок проведення атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

Міністерство освіти і науки запрошує до громадського обговорення проекту Порядку проведення атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, розробленого відповідно до абзацу шостого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Зауваження та пропозиції до Проекту просимо надсилати до 04.05.2016 на електронну адресу: t_panchenko@mon.gov.ua.

 

Проект наказу Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України”

Проект наказу

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі протягом 1 місяця з дня оприлюднення (29.03.2016): поштою за адресою – 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36; електронною поштою за адресою – bezpeka@imzo.gov.ua.

Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів» 

Проект наказу

Зауваження та пропозиції надаються письмово протягом 1 місяця з дня оприлюднення (23.03.2016) до Міністерства освіти і науки на адресу: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10; тел. (044) 481-32-76;  e-mail: s_krishtof@mon.gov.ua; s.kryshtof@gmail.com 

Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

Проект наказу

Зауваження та пропозиції надаються письмово протягом 1 місяця з дня оприлюднення (23.03.2016) до Міністерства освіти і науки на адресу: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10; тел. (044) 481-32-76;  e-mail: s_krishtof@mon.gov.ua; s.kryshtof@gmail.com  Звіт про результати громадського обговорення

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року

Пропозиції та зауваження до проекту Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування (18.03.2016) на адресу: achubko@mon.gov.ua

 

Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу

Типовий перелік

Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт:

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.

Зауваження та пропозиції надаються письмово протягом 1 місяця з дня оприлюднення (17.03.2016) до Інституту модернізації змісту освіти на адресу: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, тел. (044) 248-21-29, e-mail: s_manag@imzo.gov.ua (контактна особа: Наконечна Г. М.).

 

Проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Переліку основних предметних спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей і спеціалізацій в системі підготовки педагогічних кадрів»

Проект наказу розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 р. за № 1460/27905 та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців галузі знань 01 «Освіта».

Перелік містить основні предметні спеціалізації спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюватиметься формування та розміщення державного замовлення.

Наказом визначається порядок поєднання спеціальностей з додатковими спеціальностями та спеціалізаціями в системі підготовки педагогічних кадрів та визначається порядок присвоєння відповідних кваліфікацій.

Зауваження і пропозиції до проекту наказу просимо надсилати до 15.04.2016 за адресою: i_baluba@mon.gov.ua.

 

Повідомляємо про продовження терміну прийняття зауважень і пропозицій до проекту регуляторного акта – проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811»

На офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) в підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Діяльність» розміщено проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811» (далі – проект).

Термін приймання зауважень і пропозицій до проекту вищевказаного проекту продовжено до 23.03.2016.

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, а також їх об’єднань до вказаного проекту можна надсилати на адресу розробника: поштову – проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, Міністерство освіти і науки України, електронну адресу – v_bozhinskiy@mon.gov.ua, а також поштову – вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, Державна регуляторна служба України, електронну адресу – inform@dkrp.gov.ua.

 

Продовжено термін прийняття зауважень  і пропозицій до проекту регуляторного акта – проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811»

Термін приймання зауважень і пропозицій до проекту вищевказаного проекту продовжено до 11.03.2016.

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, а також їх об’єднань до вказаного проекту можна надсилати на адресу розробника: поштову – проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, Міністерство освіти і науки України, електронну адресу – v_bozhinskiy@mon.gov.ua, а також поштову – вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, Державна регуляторна служба України, електронну адресу – inform@dkrp.gov.ua.

 

Проект наказу «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка»

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо про оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України – www.mon.gov.ua проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка» з метою отримання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту надсилати на адресу Міністерства освіти і науки України:

поштову – пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135; електронну - ministry@mon.gov.ua,

а також на адресу Державної регуляторної служби України:

поштову – вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011; електронну - inform@dkrр.gov.ua

Зауваження і пропозиції приймаються до 09.03.2016 року.

 

Проект регуляторного акта (до проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811»)

Зауваження та пропозиції до Проекту просимо надсилати до 01.03.2016 на адресу: поштова – проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, Міністерство освіти і науки України, електронна адресу – v_bozhinskiy@mon.gov.ua, а також поштова – вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, Державна регуляторна служба України, електронна адресу – inform@dkrp.gov.ua

 

 Проект Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році

Міністерство освіти і науки запрошує до громадського обговорення проекту Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, розроблених на виконання статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Зауваження та пропозиції до Проекту просимо надсилати до 01.03.2016 на електронну адресу: d_kumkov@mon.gov.ua.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»

Зауваження та пропозиції надаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення (11.02.2016) до Міністерства освіти і науки України на е-mail bozhko@mon.gov.ua.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»

Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони:

Управління ліцензування та акредитації, м. Київ, проспект Перемоги,10,  тел. (044) 481-32-34, e-mail: o_grechko@i.ua

Зауваження та пропозиції надаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення (03.02.2016) до Міністерства освіти і науки України, а також на адресу Державної регуляторної служби  (01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua).

 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування ліцензування освітньої діяльності»

Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони:

Управління ліцензування та акредитації, м. Київ, проспект Перемоги,10,  тел. (044) 481-32-34, e-mail: o_grechko@i.ua

Зауваження та пропозиції надаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення (03.02.2016) до Міністерства освіти і науки України, а також на адресу Державної регуляторної служби  (01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua).

 

Проект Звіту про виконання Плану Міністерства освіти і науки України з реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати до 25.02.2016 на електронну адресу: m_kolumbet@mon.gov.ua.

 

З метою надання методичної та практичної допомоги розробникам стандартів вищої освіти, за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, заінтересованих міністерств та громадських організацій, а також представників вищих навчальних закладів розроблено проект Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти.

Міністерство освіти і науки України висловлює подяку представникам навчальних закладів, наукових установ та державних органів, які взяли участь у розробленні зазначеного проекту.

Зауваження і пропозиції до проекту наказу просимо надсилати до 15.02.2016 письмово та на електронну адресу: i_baluba@mon.gov.ua.

 

>Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (щодо забезпечення права на здобуття освіти).

Зауваження та пропозиції надсилати на адресу: ofar@mon.gov.ua.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716».

Зауваження та пропозиції надсилати на електронну адресу: g_topol@mon.gov.ua» до 31.01.2016.

 

Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення» розроблено на виконання закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (завантажити)

Перелік містить спеціалізації, за якими здійснюватиметься формування та розміщення державного замовлення. Разом з тим, вищі навчальні заклади мають право запроваджувати інші спеціалізації, відповідно до потреб ринку праці.

Зауваження і пропозиції до проекту наказу просимо надсилати до 29.01.2016 за адресою: i_baluba@mon.gov.ua

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання вищому навчальному закладу статусу національного, підтвердження та позбавлення цього статусу»

Зауваження та пропозиції до Проекту просимо надсилати до 23.01.2016 на електронну адресу: t_panchenko@mon.gov.ua

 

 

Міністерство освіти і науки України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету» (далі – проект акта).

Проектом акта пропонується затвердити Порядок формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (далі – Порядок), та визнати низку актів Кабінету Міністрів України і окремих змін, що вносяться до чинних номативно-правових актів, такими, що втратили чинність.

Основною метою розробленого проекту акта є створення правового підґрунтя для реалізації положень Закону, що стосуються формування головними розпорядниками бюджетних коштів (далі – головні розпорядники) тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, передбачених у бюджетних програмах, за якими вказані головні розпорядники є відповідальними виконавцями; запровадження єдиних вимог до основних положень їх власних порядків з цього питання та сприяння підвищенню рівня ефективності організації наукового процесу в цілому по Україні.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань стосовно змісту регуляторного акта надавати протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту акта (20.07.2016) за такими адресами:

Міністерство освіти і науки України, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16; е-mail: kushnir@mon.gov.ua.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua.