A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Відстеження результативності регуляторних актівЗвіт про базове відстеження результатів постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305» від 27 січня 2021 р. № 86


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 № 1353 «Про затвердження Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів»


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115 «Про затвердження Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2014 № 535 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2014 р. за № 840/25617


Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням»


Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року № 659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2019 року за № 612/33583»


Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 776 «Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету» 


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2021 р. № 32  «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від  13 березня 2014 року № 221»


Звіт про базове відстеження результативності Наказу Міністерства  освіти і науки України від 11.08.2019 року №977 «Про затвердження  положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»


Звіт про про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 625 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»


Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства освіти і  науки України від 12 березня 2019 року № 338 «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження  ними наукової (науково-технічної) діяльності», зареєстрований в  Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 року  за № 688/33659, № 689/33660


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 482 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році»


Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 р. № 1233 «Деякі питання наукових об’єктів, що становлять національне надбання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 р. за № 245/33216, № 246/33217, № 247/33218


Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 331 «Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які  здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року № 1551 «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2020 року за № 193/34476.


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року № 1552 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2020 року за № 182/34465


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2020 року № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2020 року за № 209/34492


Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр"


Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 09.11.2018 № 1221 "Про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр", зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.01.2019 за № 63/33034


Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1553 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів"


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"


Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2021 № 127 "Про організацію виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2021 році"


Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" від 27 листопада 2019 р. № 981


Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ"


Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008 "Деякі питання державної атестації наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року за № 1504/32956,1505/32957,1506/32958


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931 "Про затвердження Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2020 року за № 1119/35402


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року № 1002 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2019 року за № 902/33873


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року № 1004 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору підручників та посібників для осіб з особливими освітніми потребами, здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти і посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за № 884/33855


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року № 536 "Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 547/33518"


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314" (зі змінами)


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року № 659 "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2019 року за № 612/33583"


Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 145 "Про внесення змін до Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності"


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2019 р. № 338 "Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 року за № 688/33659 та № 689/33660


Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр»


Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 331 «Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 


Звіт про базове відстеження результативності наказу МОН від 12.12.2019 № 1553


Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта "Порядок реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проєктів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва"


Наказ від 16.01.2020 № 50 «Про організацію виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів у 2020 році» на сайті Міністерства в розділі «Регуляторна політика» «Відстеження результативності регуляторних актів»


Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 року № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року за № 1504/32956, № 1505/32957, № 1506/32958


Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ»


Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 739 “Про затвердження порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету”


Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187"


Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»


Звіт про базове відстеження постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 145 «Про внесення змін до Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності»


Звіт про базове відстеження постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2018 р. № 1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року № 1456/32908


Звіт про повторне відстеження наказ МОН від 17.07.2018 № 790


Звіт про повторне відстеження наказу МОН від 25.06.2018 № 677


Про організацію виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів у 2019 році


Звіт про базове відстеження результативності Порядку реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються  в рамках такого співробітництва


Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»


Звіт про базове відстеження результативності наказу МОН від 25.06.2018 №677 "Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2018 за №865/32317


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу МОН України № 535 від 30.04.2014


Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України № 784 від 27.08.2010Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 300 «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету»Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 351 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових»


Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності»


ЗВІТ про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1117 «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів»


Звіт про базове відстеження наказу МОН від 17.07.2018 № 790


ЗВІТ про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1117 «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів»


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу МОН України № 535 від 30.04.2014


Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України № 784 від 27.08.2010Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 300 «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету»Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 351 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових»


Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності»


ЗВІТ про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1117 «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів»


Звіт про базове відстеження наказу МОН від 17.07.2018 № 790


ЗВІТ про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1117 «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів»


ЗВІТ про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»


ЗВІТ про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»


Звіт про повторне відстеження результативності постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019», «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», «Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»


Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»


Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 р. № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності»


Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»


Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 351 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій  та/або їх складових»


Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 300 «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету»