A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Європейський фонд освітиМіністерство освіти і науки України упродовж багатьох років співпрацює з Європейським фондом освіти з питань удосконалення національної системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до європейських стандартів.

European Training Foundation (ETF) - це агенція Європейського Союзу, яка допомагає країнам перехідної економіки та країнам, що розвиваються у розвитку їх людського потенціалу через реформу систем освіти, зокрема професійно-технічної в контексті зовнішньої політики Європейського Союзу. Організація базується у Турині (Італія) і діє з 1994 року. Детальніше про агенцію та її діяльність в Україні на сайті ETF.

Завданням ЄФО є сприяння країнам з перехідною економікою в ефективному використанні людського потенціалу шляхом реформування професійної освіти, ринку праці в контексті зовнішньої політики ЄС.

Напрями співпраці з ЄФО:

  • навчання впродовж усього життя;
  • розвиток професійних навичок і кваліфікацій;
  • аналіз потреби у професійних навичках і працевлаштування;
  • навчання підприємництву та ключовим компетенціям;
  • підвищення якості професійної освіти;
  • системне управління і фінансування;
  • участь у Туринському процесі.

2011 – 2013 – проєкт «Покращення системи професійно-технічної освіти шляхом прогнозування і адаптування вмінь та навичок, соціального партнерства та оптимізації використання ресурсів»

2014 – 2015 – проєкт «PRIME прогнозування впливу реформ у галузі професійної освіти та підготовки робітничих кадрів» (Оптимізація системи ПТО в Україні);

2015 – 2017 – проєкт «Навчання на виробництві»

2016 – проєкт «Децентралізація професійно-технічної освіти в Україні – поштовх до дій» (Зелена книга)

2018 – проєкт «Навички та управління професійною освітою: надання рекомендацій щодо створення регіональних рад ПТО та визначення їх функцій».  

2018 – 2019 – проєкт ««Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти».

2019 – проєкт «Підвищення ефективності регіональних мереж ПТО: спільна робота над створенням центрів професійної досконалості в Україні».

2019 – 2020 - проєкт «Реформування обласних мереж професійної (професійно-технічної) освіти в Україні: запровадження автономії та звітності закладів професійної (професійно-технічної) освіти»;

2014 – 2020 – участь у семінарах, конференціях щодо впровадження Національних рамок кваліфікації в країнах Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна), а також щодо розвитку професійних навичок і кваліфікацій;

Участь у Туринському процесі

Туринський процес ініційований ЄФО у 2010 році – це аналіз політики у галузі професійної освіти на основі фактичних даних.

Система професійної освіти країн аналізується відносно критеріїв зовнішньої (питання демографії, економіки, ринку праці, задоволення соціальних потреб) і внутрішньої ефективності (якість неперервної професійної освіти в аспектах професійних стандартів, матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, управління і фінансування).

У межах Туринського процесу Міністерством освіти і науки України за участі соціальних партнерів підготовлено:

2010, 2012, 2014, 2016, 2019 - національні звіти (Туринський процес 2018-2020. Україна);

2014– регіональні звіти – Вінницька, Дніпропетровська, Хмельницька, Сумська області та місто Київ;

2016 – регіональні звіти - 24 області та місто Київ (Резюме регіональних звітів, 2016);

2019 - регіональні звіти - 24 області та місто Київ (Регіональні звіти, 2019).