A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Участь у Туринському процесі

Туринський процес ініційований ЄФО у 2010 році – це аналіз політики у галузі професійної освіти на основі фактичних даних.

Система професійної освіти країн аналізується відносно критеріїв зовнішньої (питання демографії, економіки, ринку праці, задоволення соціальних потреб) і внутрішньої ефективності (якість неперервної професійної освіти в аспектах професійних стандартів, матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, управління і фінансування).

У рамках Туринського процесу Міністерством освіти і науки України за участі соціальних партнерів підготовлено:

2010, 2012, 2014, 2016, 2019 - національні звіти (Туринський процес 2018 - 2020. Україна);

2014– регіональні звіти – Вінницька, Дніпропетровська, Хмельницька, Сумська області та місто Київ; 

2016 – регіональні звіти - 24 області та місто Київ (Резюме регіональних звітів, 2016);

2019 - регіональні звіти - 24 області та місто Київ (Регіональні звіти, 2019);