A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Співпраця з Європейським фондом освіти

Міністерство освіти і науки України упродовж багатьох років співпрацює з Європейським фондом освіти з питань удосконалення національної системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до європейських стандартів.

Європейський фонд освіти (ЄФО) – це агенція Європейського Союзу (ЄС) зі штаб-квартирою у Турині, Італія, створена у 1990 році з метою сприяння розвитку систем професійної підготовки і навчання в країнах-партнерах.

 Завданням ЄФО є сприяння країнам з перехідною економікою в ефективному використанні людського потенціалу шляхом реформування професійної освіти, ринку праці в контексті зовнішньої політики ЄС.

Напрями співпраці з ЄФО:

  • навчання впродовж усього життя;
  • розвиток професійних навичок і кваліфікацій;
  • аналіз потреби у професійних навичках і працевлаштування;
  • навчання підприємництву та ключовим компетенціям;
  • підвищення якості професійної освіти;
  • системне управління і фінансування;
  •  участь у Туринському процесі.

2011 – 2013 – проєкт «Покращення системи професійно-технічної освіти шляхом прогнозування і адаптування вмінь та навичок, соціального партнерства та оптимізації використання ресурсів».

2014 – 2015 – проєкт «PRIME прогнозування впливу реформ у галузі професійної освіти та підготовки робітничих кадрів» (Оптимізація системи ПТО в Україні).

2015 – 2017 – проєкт «Навчання на виробництві».

2016 – проєкт «Децентралізація професійно-технічної освіти в Україні – поштовх до дій» (Зелена книга).

2018 – проєкт «Навички та управління професійною освітою: надання рекомендацій щодо створення регіональних рад ПТО та визначення їх функцій».

2018 – 2019 – проєкт ««Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти».

2019 – проєкт «Підвищення ефективності регіональних мереж ПТО: спільна робота над створенням центрів професійної досконалості в Україні».

2019 – 2020 - проєкт «Реформування обласних мереж професійної (професійно-технічної) освіти в Україні: запровадження автономії та звітності закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

2014 – 2020 – участь у семінарах, конференціях щодо впровадження Національних рамок кваліфікації в країнах Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна), а також щодо розвитку професійних навичок і кваліфікацій.