A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Проєкт Програми Erasmus+ "PAGOSTE"

 


Проєкт Програми Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» 

Коротка назва проєкту: PAGOSTE

Пріоритет: Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проєкту: 15.01.2020 – 14.01.2023

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Цільова група:

Здобувачі освіти закладів вищої освіти, які навчаються за програмами підготовки викладачів професійної (професійно-технічної) освіти, викладачі професійної (професійно-технічної) освіти, керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Міністерство освіти і науки України, здобувачі освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, роботодавці.

Учасники консорціуму:

Партнери з ЄС
Університет Констанц, Німеччина
Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія
Римський університет Тре, Італія
Українські партнери
Міністерство освіти і науки України, Київ
Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Київ
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Київ
Українська інженерно-педагогічна академія, Харків
Національний транспортний університет, Київ
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Одеса

Мета проєкту: підвищення якості та актуалізація підготовки викладачів для професійної (професійно-технічної) освіти в Україні шляхом встановлення стандартів щодо механізмів управління на основі партнерства (УОП) між університетами, які здійснюють підготовку викладачів для професійної (професійно-технічної) освіти, та закладами професійної (професійно-технічної) освіти.

Завдання проєкту:

налагодити ефективні механізми партнерства між ЗВО, які здійснюють підготовку викладачів для професійної (професійно-технічної) освіти, та закладами професійної (професійно-технічної) освіти й іншими зацікавленими сторонами;

запровадити механізми УОП в систему підготовки викладачів для професійної (професійно-технічної) освіти;

надати можливість закладам освіти, які беруть участь у підготовці викладачів для професійної (професійно-технічної) освіти, використовувати стандарти УОП.

Напрями діяльності у рамках проєкту:

аналіз системи управління підготовкою викладачів для професійної (професійно-технічної) освіти;

розроблення та впровадження механізмів управління на основі партнерства (УОП);

змістовний внесок європейських партнерів в розроблення механізмів УОП;

запровадження механізмів УОП на національному рівні. 

Очікувані результати:

Проаналізовано систему управління підготовкою викладачів для професійної (професійно-технічної) освіти.

Розроблено та впроваджено механізми УОП.

Зроблено внесок європейськими партнерами в розроблення механізмів УОП.

Запроваджено механізми УОП на національному рівні.


Звіт "Управління підготовкою викладачів професійної освіти у країнах ЄС: загальний огляд"