A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Оцінка ефективності бюджетних програм за 2018 рік


             2201040
Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка науквоих кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень
             2201290
Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання

2201010

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки 

2201020

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

2201030

Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення 

2201080

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів 

2201100

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності 

2201120

Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи 

2201130

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти 

2201170

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів 

2201180

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року" 

2201200

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті 

2201250

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів 

2201310

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 

2201330

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання 

2201380

Виконання зобов'язань України у сфері освіти та міжнародного науково-технічного співробітництва 

2201410

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 

2201470

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами 

2201510

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів 

2201570

Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" 

2203010

Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти