A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Джус Оксана Володимирівназавідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор педагогічних наук, професор

Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «початкове навчання» у 1998 році та отримала кваліфікацію «вчитель початкових класів і музики».

Наукові інтереси Оксани Володимирівни пов’язані з інноваціями в освіті, історією педагогіки, інклюзією в освіті, професійною, спеціальною та позашкільною освітою, історико- та соціально-педагогічними проблемами національного шкільництва, теорією і практикою професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори, творчою спадщиною Софії Русової.

Джус О. В. – авторка понад 200 публікацій наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру. Під її керівництвом захищено дисертації «Розвиток загальноосвітніх шкіл першого ступеня приватної форми власності в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» (Пилипів О.З.) та «Розвиток гуцульщинознавства в системі національної освіти і виховання дітей та молоді (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» (Паска Т.В.).

«Роби те, що любиш. Люби те, що робиш», – життєве кредо Оксани Володимирівни, і вона намагається йому не зраджувати. Це дозволяє їй навчати, вчитися та вдосконалюватися, зростати професійно й надихати до зростання інших.

Вона – експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; експертка з сертифікації педагогічних працівників; тренерка Нової української школи; майстер-тренерка з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей; членкиня Української асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції (APREI), Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація корекційних педагогів», Громадської організації «Українська асоціація дослідників освіти», спеціалізованої вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та редколегії наукового періодичного видання «Українська полоністика»; гарант освітньої програми «Спеціальна освіта»; керівник науково-дослідної теми «Професійна підготовка спеціального педагога: український і зарубіжний досвід імплементації інклюзивної освіти в контексті реформування Нової української школи».

Джус О. В. є учасницею проєктів:
 • програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти з проєктом «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) (2017 – 2021);
 • «Trans. History». Online Seminar «Promoting Сіvil Society in Ukraine, the Visegrad Countries, and Moldova, Exploring local Jewish history with new media tools» (Ukraine, Moldova and the Visegrad countries, 2020);
 • програми «РАЗОМ 2020: «Курс з підтримки інклюзії в Україні», організованого Громадською спілкою «Освіторія» та Громадською організацією «Бачити серцем» (2020);
 • «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (реалізується в Україні Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX, Академією української преси, Посольством США, Посольством Великої Британії за підтримки Міністерства освіти і науки України) (2020-2023).
 • Оксана Володимирівна підвищує професійну кваліфікацію та проходить наукове стажування в:
 • Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (кафедра спеціальної освіти: «Професійна підготовка вчителя-логопеда, асистента учителя та педагогів закладів загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання до навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами», 2019 – 2020 рр.);
 • Фундації Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), ГО «Асоціація проєктних менеджерів України» (практикум «Людина та її здатність до навчання: генетичні аспекти; онлайн-практикум «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі», 2020 р.; практикум «Спеціальна та інклюзивна освіта в сучасній середній та вищій школі: моделі, інструменти, європейський досвід», 2021 р.);
 • Academy of Management and Administration («Theory and Practice of Individualized Learning» (Opole, Poland, 2020 р.);
 • Івано-Франківському національному медичному університеті («Психологічна складова інклюзивного навчання дітей та молоді з особливими освітніми потребами: психодіагностика, психокорекція, психологічний супровід батьків дітей з ООП», 2020 – 2021 рр.);
 • установах - членах Міжнародної громадсько-професійної організації «European Academy of Education» («Європейська академія освіти)» (Leusden, Netherlands, «Innovative technologies for organizing an educational and professional project by means of event-management»; «Coaching technologies in education: current status and prospects for development», 2021 р.);
 • Національній академії педагогічних наук України (Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка, відділ логопедії: «Навчально-методичне та дидактичне забезпечення навчання дітей дошкільного віку та учнів закладів загальної середньої освіти з тяжкими порушеннями мовлення», 2021 р.);
 • Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (кафедра корекційної освіти та спеціальної психології: «Інноваційні технології в логопедії», 2021 р.);
 • Києво-Могилянській Бізнес-Школі та Громадській спілці «Освіторія» (навчальна програма управлінського розвитку «Школа освітніх управлінців», 2022 р.).
 • Оксана Джус – учасниця-волонтерка низки міжнародних і всеукраїнських конференцій, форумів, тренінгів, вебінарів наукового і науково-практичного характеру, а також співорганізатор освітнього проєкту «Університет для всіх» кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – платформи для організації циклу лекцій, тренінгів, майстер-класів з просвітницької та профорієнтаційної роботи серед громадськості Івано-Франківщини задля популяризації досягнень сучасної науки і професійних здобутків викладачів та студентів університету.

Упродовж 2022 року долучилася до організації та проведення онлайн-тренінгів для вчителів закладів загальної середньої освіти з методики викладання ОДГ/ОПЛ та організації змістовного дозвілля дітей у DECIDE Summer Clubs «Ми вдома – ми в Україні»; навчання вчителів міста Чернігова та Чернігівської області за програмою практикуму для педагогічних працівників «Використання онлайн-застосунків під час дистанційного навчання школярів»; тренінгів «НУШ: базова середня освіта» від Громадської спілки «Освіторія» («Діти НУШ: хто вони?»); стала тренеркою програм «Резилієнтні вчителі», «Психологічне консультування техніками КПТ в моделі резилієнтності», «Резилієнтні класи» в рамках навчальної програми для команди тренерів з упровадження інклюзивного навчання та створення безпечного освітнього середовища, ініційованого Міністерством освіти і науки України спільно з Українським благодійним фондом «Коло сім’ї» та за підтримки міжнародної організації «Americares» в рамках Національної програми з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Джус О. В. – стипендіатка Кабінету Міністрів України для молодих учених (2001 – 2003); за досягнення в галузі науки й освіти нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України (2019), Дипломом лауреата громадської відзнаки «Автор року – 2020» Національної академії педагогічних наук України та Всеукраїнської газети «Освіта і суспільство», Почесною грамотою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2020), дипломом, пам’ятною медаллю і премією Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради й удостоєна звання «Молодий учений року» (2004).