A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Кільдеров Дмитро Едуардович

декан інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного факультету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, доцент

У 1999 році закінчив Херсонський державний педагогічний університет за фахом «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Працював на посадах вчителя трудового навчання та креслення, завідувача лабораторією, викладача, старшого викладача, доцента, професора, начальника відділу по роботі з іноземними студентами, завідувача кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, а з 2016 року і дотепер – деканом інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Навчання учнів 8-9 класів уявним просторовим перетворенням у графічній діяльності на уроках креслення», а у 2020 році – докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади забезпечення якості підготовки майбутніх учителів технологій на основі інтегрованого навчання».

Наукові інтереси: методологічні та методичні проблеми графічної підготовки; технічна та комп’ютерна графіка; теорія і методика трудового навчання; забезпечення якості підготовки майбутніх учителів технологій; інтегроване навчання; науково-методичні основи проєктно-технологічної діяльності; проєктування навчально-методичного забезпечення в закладах вищої освіти.

Основні наукові здобутки Д. Е. Кільдерова викладені у понад 80 наукових працях. Серед яких – 5 монографій: «Підготовка майбутніх учителів технологій на засадах інтегрованого навчання», «Проєктування магістрантами навчально-методичного забезпечення», «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення фахових дисциплін», «Актуальні питання графічної підготовки в закладах загальної середньої освіти: теорія, методологія, практика», «Трудове навчання та креслення у контексті сучасних інновацій: теоретико-методичні аспекти»; 3 навчальних посібники: «Креслення», «Педагогічний коучинг», «Методологія і методи педагогічних досліджень»; 25 навчально-методичних посібників, навчальні програми та ін.

Дмитро Едуардович є головним редактором науково-методичного журналу «Трудова підготовка в рідній школі» видавництва «Педагогічна преса», відповідальним редактором наукового часопису НПУ імені М. П. Драгоманова, серія 13 «Проблеми трудової та професійної підготовки», головою Науково-методичної комісії із загальної, професійної освіти та спорту сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, членом підкомісії з розробки Державного стандарту зі спеціальності 014 Середня освіта (трудове навчання та технології).

Нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, медалями: «М. П. Драгоманов», «Святих Кирила і Мефодія», «За жертовність і любов до України», «Знання, душу, серце – дітям», «За сумлінну працю», «Благословенна грамота та Хрест із відзнакою за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним народом».