A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

ТЕРТИЧНА ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА

вчитель трудового навчання Булавинівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новопсковської селищної ради Луганської області 

Педагогічний стаж: 26 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: учитель-методист.

Освіта: Луганський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка, 1994 р.

Самоосвіта: курси підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання, інформатики, фізики, географії, хімії (2018 р.);

онлайн-курс «Вчимося жити разом» (2018 р.);

курси студії онлайн-освіти ЕdEra «Недискримінаційний підхід у навчанні», «Бери й роби», «Домедична допомога», «Академічна доброчесність», «З учнями про освіту та кар’єру» (2020 р.);

онлайн-курс на платформі Prometheus «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?» (2020 р.);

участь у науково-практичному онлайн-семінарі «Підвищення кваліфікації: виклики та реалії сьогодення» (2019 р.), районному семінарі вчителів трудового навчання «Інтегрований урок як засіб формування ключових компетентностей учнів» (2019 р.), обласному інструктивно-методичному семінарі «Особливості викладання предмета «Трудове навчання (технології)» у 2020-2021 навчальному році» (2020 р.);

участь у конкурсі «Корисне і красиве – скарбничка виробів», що проводив науково-методичний журнал «Трудове навчання в школі» (2018 р.) 

Педагогічна ідея

 «Організація робочого місця учнів під час виконання технологічних операцій»

Темп життя сучасних людей складно назвати розміреним – це постійний дефіцит часу й аврали, регулярне перебування у стані, коли незрозуміло, за виконання якої роботи хапатися саме зараз. Вміння організовувати свою діяльність – дуже важливе для людини XXI століття. Тому пріоритетним завданням стає формування у дітей навичок планування робочого часу, організації робочого місця, що значною мірою підвищить успішність виконання будь-якого завдання та вивільнить такий дорогоцінний час. Питання організації робочого місця дуже тісно пов’язане із безпекою праці. Зниження травматизму під час виконання технологічних операцій – це ще один плюс для людини, яка володіє навичками організації робочого місця.

Організація робочого місця важлива на виробництві. Там, куди прийдуть наші випускники після закінчення закладів освіти. Кожне робоче місце має бути відповідним чином забезпечене необхідним обладнанням, інструментами тощо. Організація робочого місця – це процес створення певного комплексу організаційно-технічних умов для високопродуктивної та безпечної роботи.

Добра організація робочого місця означає, що кожний предмет перебуває на своєму місці. Основу організації робочого місця становить його планування, тобто оптимальне розміщення в межах робочого місця засобів і предметів праці, необхідних для виконання роботи. Непродумане планування збільшує витрати, оскільки час виконання конкретної роботи стає тривалішим. Робоче місце і його оснащення – важливий елемент умов праці, що впливає на здоров'я та працездатність людини, задоволеність працею, а відтак і на її результати.

Проєктна діяльність дає змогу реалізувати дану педагогічну ідею. Визначення мети проєкту, планування проєктної діяльності, організація робочого місця під час виконання технологічних операцій дозволяє скоротити час на виготовлення того чи іншого об’єкту праці. Час, що вивільняється можливо використати на освоєння нових технологій. Під час проєктної діяльності відбувається формування в учнів здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізовувати заплановане. Серед об’єктів проєктної діяльності обираю й такі, що дають можливість зручно обладнати робоче місце: органайзери, гольниці, підставки, полички.

Використання інтерактивних технологій дає змогу сформувати у дітей вміння працювати в парі, в команді, наблизити процес виготовлення виробу до виробничого (розподіл праці, робота на конвеєрі). Освоєння ІКТ дозволяє спростити процеси пошуку, опрацювання інформаційних ресурсів для реалізації проєкту, презентації результатів проєктної діяльності, удосконалити організацію роботи щодо виконання проєкту.

Для реалізації своєї педагогічної ідеї використовую як традиційні, так і інноваційні форми, методи та прийоми роботи, серед яких бесіда, пояснення, демонстрація прийомів роботи, виконання навчальних дій учнями, інструктаж, вправи з організації робочого місця при виконанні тих чи інших технологічних операцій, інтерактивні вправи; організація виставок, проведення конференцій та майстер-класів.

Правильно та раціонально організувати робоче місце на уроці вдається переважній більшості учнів. На олімпіадах учениці за організацію робочого місця завжди отримують високі бали. Також вдається організувати робоче місце для виконання ручних швейних робіт, в’язання спицями та гачком вдома.

Дистанційне навчання стало відповідною перевіркою сформованості у учнів вміння організовувати робоче місце. Приємно зазначити, що більшість учнів успішно впоралися з освоєнням навчального матеріалу з усіх предметів під час дистанційного навчання, завдячуючи сформованим навичкам організації робочого місця та праці.

Посилання на відеорезюме: 

https://drive.google.com/file/d/10bDD0qa9AQrh3OL4yzIohb3k9zy7LGlU/view?usp=sharing