A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

ПОЗНЯКОВА ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Коростишівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей інформаційних технологій» ім. Л. Х. Дарбіняна Житомирської області

Педагогічний стаж: 19 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Педагогічне звання: старший учитель.

Освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка (2006 р.).

Самоосвіта: підвищення кваліфікації на серії майстер-класів з новітніх методик навчання української мови «Академія ігрових технологій» при Київському університеті імені Бориса Грінченка (2018 р.).

Педагогічне кредо: «У серце увійде лиш те, що йде від серця».

Педагогічна ідея

Запорукою успішної розбудови української держави, подолання загальної кризи в суспільстві є духовне відродження народу. Майбутнє ж української нації залежить від змісту моральних цінностей, які закладаються в серця молодих людей, і від того, якою мірою духовність стане основою їхнього життя. Тому основною проблемою, над якою працюю є: «Виховання духовності та моральних цінностей особистості засобами художнього слова».

Специфіка формування загальнолюдських моральних цінностей на моїх уроках полягає у реалізації людяності як критерію високоморальної особистості. З огляду на це, формування моральної особистості старшокласника здійснюю, базуючись на чотирьох рівнях: егоцентричному (прагнення лише до власної зручності, вигоди, престижу); групоцентричному (сім’я, нація, народ, клас); просоціональному або гуманістичному (цей рівень характеризується внутрішньою спрямованістю на благо іншим, навіть особисто незнайомим, «чужим», «далеким» людям); духовному, який визначається ставленням до глобальних питань і сенсів життя.

Використання нетрадиційних форм і методів у процесі вивчення зарубіжної літератури сприяють більш інтенсивному формуванню моральних понять та переконань. У структурі своєї роботи можу виділити три взаємопов’язані змістовні компоненти в певній логіці та послідовності їх реалізації: від сприйняття інформації, через її інтерпретацію до активної, творчої, моральної та пізнавальної діяльності.

Формування загальнолюдських моральних цінностей учнів забезпечую такими методами, як:

- метод активного навчання, що сприяє розвитку навичок критичного мислення й аналізу, спричиняє зміну установок загальнолюдських моральних цінностей старшокласників;

- метод бесіди та його похідні (розповідь, пояснення, лекція, дискусія, диспут, діалог, обмін думками, схрещення підходів і позицій щодо зафіксованих у традиціях моральних засад та ідеалів), що зачіпає почуття учнів, активізує освітній процес, сприяє формуванню чітких моральних переконань, які потім стануть мотивами їхньої поведінки.

У ході своєї роботи широко використовую й більш сучасні прийоми: аутотренінг, кроссенс, кінострічка видань, «темна конячка», хвилина розвантаження.

При вивченні рівнів моральної переконаності за основу беру методику, запропоновану О. Вишневським, за якою старшокласники повинні уміти відстоювати й захищати свої ідеї, позиції, принципи загальнолюдської моралі.

Мною було визначено систему формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників, складовими якої є:

• серія диспутів на актуальні історично-літературні та морально-етичні теми;

• організація літературних конференцій із питань моралі;

• конкурси, вікторини на літературні теми;

• впровадження програми «Кожна людина цікава і цінна», спрямованої на самовдосконалення особистості.

Ефективними вважаю такі види уроку: урок-дослідження тексту (робота в групах); урок-диспут (виокремлення певної проблеми в художньому творі); урок-рольова гра, урок-інтерв’ю, урок-конференція та інші. Досвід переконує: якщо вечори відпочинку, диспути будувати з використанням відомих класичних творів, то такі заходи стають глибокими, а літературні твори звучать по-іншому, зникає стереотипність погляду на давно відомий твір.

Результатом такого підходу до вивчення художніх творів є посилений інтерес до читання окремих учнів, підвищення їх інтелектуального рівня та збагачення ерудиції.

Посилання на відеорезюме:

https://youtu.be/ko-wPP1vO4E