A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

ІВАНОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

вчитель початкових класів Івано-Благодатненського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Кропивницької районної ради Кіровоградської області

Педагогічний стаж: 7 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2012 рік.

Самоосвіта: очні курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою вчителів початкових класів та вчителів, які викладають інформатику в початкових класах (2016);

дистанційні курси підвищення кваліфікації: «Створення інтерактивних презентацій засобами онлайнового сервісу Prezy» (2016), «Додатки Google у професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти» (2017); «Підготовка педагогічних працівників початкової освіти, які навчатимуть учнів 1-х класів у 2018/2019 навчальному році відповідно до концепції «Нова українська школа» (2018), «Недискримінаційний підхід у навчанні» (2018);

тренінговий курс «Основи соціальної та здоров’язбережної компетентності» (2018);

онлайн-курси «Основи здоров’язбережної компетентності», «Вчимося жити разом» (2018);

участь у конференції «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського у вимірі Нової української школи» (2018).

Педагогічне кредо: «Навчаючи інших – навчаюсь!»

Педагогічна ідея

Якщо вчитель працює творчо, шукає оригінальні шляхи для рішення проблем, то й освітній процес для дітей буде цікавим і матиме позитивні результати. Інноваційних технологій в освіті є багато. Зокрема, інформаційно-комунікативне навчання, теорія розв’язання винахідницьких задач, проєктна технологія, ігрова технологія та технологія інтерактивного навчання. Саме інтерактивна технологія, на мою думку, є найбільш ефективною в початковій освіті. Через упровадження різних форм, методів і прийомів інтерактивного навчання, формує в здобувачів освіти наскрізні навички ХХІ століття, а саме гнучкі навички – softskills – комунікативні, уміння публічно виступати, працювати в команді, керувати часом, швидко адаптуватися, бути лідером.

Ураховуючи важливість зазначеної проблеми, працюю над методичною темою «Інтерактивні технології як засіб формування наскрізних вмінь в учнів початкових класів». Основними напрямами роботи є: розвиток індивідуальних особливостей учнів; сприяння самоактуалізації творчого потенціалу; розвиток творчих здібностей; упровадження нових форм і методів; створення умов для всебічного розвитку учня.

Крім того, використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати принципи науковості, наочності, єдності та послідовності, усебічності, доступності, індивідуального підходу та наступності.

Вагоме значення надаю використанню рідної мови в освітньому процесі, що передбачено Державним стандартом загальної середньої освіти, й спонукаю здобувачів освіти володіти не лише рідною мовою, а й вміти комунікувати з іншими людьми іноземною мовою. Для цього у своїй діяльності намагаюся інтегрувати навчальний матеріал деяких предметів з іноземною мовою.

Упровадження інтерактивних методів сприяє формуванню наскрізних умінь як на уроках, так і в позаурочний час та реалізуються через різні види навчальної діяльності, а саме: гра, малювання, конструювання, читання та розігрування сюжетних літературних творів, складання віршів та казок, робота з геометричним матеріалом, створення проєктів.

В освітній діяльності використовую інтерактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання та опрацювання дискусійних питань (переважно «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Акваріум», «Карусель», «Два, чотири – всі разом», «Рольова гра», «Займи позицію», «метод Прес»).

З педагогічної точки зору важливим є навчити дітей робити свідомий вибір, обґрунтовувати його та приймати рішення. З цією метою розвиваю у здобувачів освіти критичне мислення через використання таких методів: «Крісло автора», «Опиши навпаки», «Гронування», «Кубування», «Думай про інше», таблиця «Знаємо-Хочемо дізнатись-Дізнались».

Як педагог, який має право на академічну свободу, самостійно приймаю рішення про доцільність використання того чи іншого методу на основі власного досвіду, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Це оптимізує зміст навчання, модернізує методи та форми організації освітнього процесу, забезпечує високий методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищення ефективності та якість надання освітніх послуг.

Посилання на відеорезюме:

https://www.youtube.com/watch?v=I9WqJ3_g1Mo

Посилання на Інтернет-ресурси, де представлений конкурсант: 

https://inna-volodumurivna.webnode.com.ua/