A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

БИЦИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНАвчитель хімії Запорізького колегіуму № 98 Запорізької міської ради Запорізької області 

Педагогічний стаж: 26 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: учитель-методист

Освіта: Дніпропетровський державний університет, 1991 рік

Самоосвіта: курси підвищення кваліфікації для вчителів основ здоров’я (2018); для вчителів хімії (2019);

тренінги «Створення веб-квесту» (2018); «Хмарні сервіси в умовах персонального акаунту» (2019); «Особливості підготовки учнів до олімпіад з хімії» (2019);

дистанційний курси: «Додатки Google у професійній діяльності викладача (заступника директора)» (2018); «Створення дистанційного курсу на платформі Moodle» (2017);

участь в міській педагогічній виставці з роботою «Застосування хмарних технологій при викладанні хімії в школі», 2 місце (2016); 3 місце в номінації «Інтерактивне середовище» (2018);

тренер міських методичних навчань (2016-2017);

участь в конкурсі «Global Teacher Prize Ukraine» (2017, 2019).

Педагогічне кредо: «Немає без явно посиленого працелюбства ні талантів, ні геніїв» (Д. І. Менделєєв).

Педагогічна ідея

Навчання – процес творчий і цікавий. І він неможливий без сучасних методів викладання. З появою Інтернету відбулась справжня революція в освіті.

У зв’язку з цим суспільство набуло ознак інформаційного.

Підготувати людину до активної і плідної діяльності в інформаційному суспільстві – одне з головних завдань сучасної національної системи освіти.

Тому актуальність теми мого досвіду «Використання хмарних технологій при викладанні хімії з метою формування інформаційно-цифрової компетентності учнів» обумовлена низкою факторів:

розширенням можливостей подання навчальної інформації;

кардинальною зміною форм та методів навчання відповідно до сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі;

розкриттям можливості учня або групи одночасно працювати зі створеним документом як у класі, так і за його межами, за умови доступу в Інтернет;

для роботи «в хмарі» не потрібно спеціального програмного забезпечення;

підвищенням мотивації до навчальної діяльності;

сприянням формуванню інформаційно-цифрової компетентності учнів;

заохоченням учнів до дистанційного навчання.

Суттєва роль при цьому належить ІКТ, а саме хмарним технологіям, метою яких є забезпечення переходу від індустріального суспільства до інформаційного через новаторство вчителя. Покоління, що виросло на мобільних пристроях вимагає динамічного освітнього процесу, а це може забезпечити використання хмарних технологій. Тому провідною ідеєю досвіду є покращення якості знань здобувачів освіти, формування інтересу до отримання нових знань та пошукової діяльності за допомогою хмарних технологій.

На уроках я використовую такі форми та методи роботи:

проєктні і дослідницькі роботи (проєкти з тем: «Білки», «Загадкова вода», «Силікатна промисловість», «Виробництво чавуну та сталі» та інші). Здобувачі освіти 7-11 класів самостійно створюють проєктні роботи та відсилають вчителю на пошту для перевірки онлайн;

створення мультимедійних презентацій в сервісах Google, Slideshare, Calameo, Genially або Prezi;

підготовка проблемних питань; у ході роботи над проблемними темами мною та учнями підготовлені презентації таких видів: проблемні – вступ до теми; інформативні: інструкції, приклади для учнів, форми оцінювання, консультування; які використовується учнями самостійно впродовж вивчення теми, доступні їм у будь-який час освітнього процесу; діагностичні, контролюючі: використовуються для перевірки знань учнів, самооцінювання наприкінці уроку або вивчення теми, розділу. Презентації використовуються учнями індивідуально і самостійно після вивчення розділу, теми та доступні їм в присутності вчителя чи у вільному доступі;

робота з власним блогом «Волшебниця хімія», на якому я розміщую цікаву пізнавальну інформацію, завдання на урок, тести, домашнє завдання або ужитковий експеримент, презентації з Інтернету або створені учнями, інтерактивні вправи LearningApps, цікаві експерименти тощо;

моделювання хімічних процесів і явищ онлайн;

використання сервісів Google: тестування з використанням Google-Форм та виставлення оцінок за допомогою плагіна Flubaroo онлайн або автоматична видача оцінки конфіденційно і особисто; створення онлайн Google-Документів та Google-Таблиць; використання пошукової системи Google; створення фотоальбомів з певної тематики в Panoramio та Google-Фото; використання пошти Gmail; відеохостинг YouTube (хімічні експерименти каналу Thoisoi, біографії видатних вчених (проєкт «Енциклопедія»), створення фільмів та відеороликів та розміщення їх у власному акаунті YouTube тощо); створення спільної презентації на уроці або вдома, використовуючи Google-Презентацію з коментуванням; використання сховища файлів на Google-Диску.

Посилання на відеорезюме: https://www.youtube.com/watch?v=Au9aAsENQZg

Посилання на інтернет-ресурси, де конкурсант представлений: 

Блог «Волшебниця хімія» https://98zp.blogspot.com/

Персональний сайт «Хіміпедія» https://777chemist.jimdo.com

Cайт колегіуму http://98.zp.ua//

LearningApps.org https://learningapps.org/user/oxy19

Освітній журнал «На урок» https://naurok.com.ua/site/search?q=%D0%91%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0

Платформа Microsoft https://account.microsoft.com/?ref=MeControl&refd=www.microsoft.com