A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Шиян Олена Іллівна

Шиян Олена Іллівна, завідувач кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор.


Закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені             І. Франка у 1979 році. 

Навчалася в аспірантурі Державної академії керівних кадрів освіти, захистила кандидатську дисертацію у 1999 році на тему «Післядипломна освіта вчителів природничих предметів західного регіону України». 

Успішно завершила докторантуру Національної академії державного управління при Президентові України і захистила докторську дисертацію у 2012 році на тему «Державна освітня політика України з питань забезпечення здорового способу життя молоді». 

У 2013 році отримала звання професора.


Коло наукових і професійних інтересів: освітня політика, професійний розвиток педагогів, освіта з питань здоров’я.


Життєве кредо Олени Іллівни: «Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе».


Шиян Олена Іллівна – автор (співавтор) близько 150 наукових праць з питань освітньої політики, освітнього менеджменту, фізичного виховання та здорового способу життя (з них 15 у зарубіжних наукових виданнях). Основні: монографія «Державна освітня політика з питань забезпечення здорового способу життя молоді» (2010); у співавторстві – навчальні посібники «Компетентнісний підхід до забезпечення здорового способу життя у сприятливому екосередовищі» (2009); «Освітній менеджмент в умовах змін» (2011); навчально-методичні посібники «Освітня політика Англії з фізичного виховання (національний курикулум)» (2008); «Удосконалення багатосекторального підходу до профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії на прикладі Львівської області» (2008); навчальні посібники серії «Здорова школа»: аспекти освітньої політики (2010); аспекти духовного здоров’я; сприятливе екосередовище (2011); аспекти управління (2012); рухова активність; аспекти моніторингу; довідник шкіл сприяння здоров’ю (2013).


У 2016 році обрана членом адміністративної ради Асоціації педагогічної освіти Європи / Association of Teacher Education in Europe (ATEE). Член редколегії вітчизняних («Фізична активність, здоров'я і спорт», «Спортивна наука України», «Педагогічна думка») та іноземних наукових видань («Life and Movement» (Польща), Annual Proceedings (ATEE)).


Значним науковим і професійним доробком Шиян О. І. є участь у робочій групі з розроблення Державних стандартів початкової освіти та базової і повної загальної середньої освіти (соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь). У 2017 році очолювала робочу групу з удосконалення навчальних програм «Основи здоров’я» для учнів 5-9 класів.

Від цьогорічного конкурсу «Учитель року» очікує професійних відкриттів, кращих практик, обмін досвідом з реалізації концепції «Нова українська школа».


Захоплюється сучасною літературою, любить подорожувати.


Олена Іллівна Шиян нагороджена: нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2000), «Василь Сухомлинський» (2017), медаллю Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.» (2015). За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Львівщини та за особливі здобутки в науковій та науково-організаційній роботі відзначена грамотами Львівської обласної ради (2011) і Західного наукового центру (2013).