Склад

Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

2015-2016 рр.

 

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України об’єднує представників багатьох регіонів України, зокрема: м. Києва, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Львівської, Луганської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької областей, від аспірантів до докторів наук із широкого кола галузей науки, що працюють у вищих навчальних закладах, наукових установах, конструкторських бюро, науково-виробничих підприємствах.

До складу Ради входять лідери рад молодих учених більшості провідних вищих навчальних закладів України (Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Київського національного торговельно-економічного університету, Національного авіаційного університету, Національної академії дерджавного управління при Президентові України, Національного університету державної податкової служби України, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського національного медичного університету, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів), Львівського національного аграрного університету, Донецького національного університету (м. Вінниця), Вінницького національного технічного університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника , Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопільського національного економічного університету), представники наукових установ (Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, НТК "Інститут монокристалів" НАН України, Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України), конструкторських бюро (Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування» імені О. О. Морозова).

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України об’єднує лідерів більшості регіональних рад молодих учених, які активно функціонують на території областей – Ради молодих вчених Дніпропетровської області, Харківської обласної ради молодих вчених і спеціалістів, Донецької обласної ради молодих учених.

 

 

№ п/п

ПІБ

Посада

 

КРАЩЕНКО

Юрій Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, голова Ради

 

ПОПОВ

Сергій Віталійович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки, голова Харківської обласної ради молодих вчених і спеціалістів, перший заступник голови Ради

 

ЧЕБЕРКУС

Дмитро Вікторович

кандидат економічних наук, директор департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, заступник голови Ради

 

ДЕГТЯРЬОВА Ірина Олександрівна

кандидат філологічних наук, докторант Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, заступник голови Ради молодих вчених Дніпропетровської області, заступник голови Ради

 

ОВЧИННИКОВА Юлія Юріївна

 

в.о. завідувача кафедри зоології та екології, голова Ради молодих учених Донецького національного університету, секретар Ради

 

ТОЛСТАНОВА Ганна Миколаївна

 

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної частини, голова Ради молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Президії Ради

 

ТОЛСТОЛУЦЬКИЙ Віктор Олександрович

кандидат технічних наук, начальник відділу Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування» імені О. О. Морозова, заступник голови Харківської обласної Ради молодих вчених і спеціалістів, член Президії Ради

 

БІЛЕЦЬКИЙ

Олег Олександрович

асистент кафедри теоретичної електротехніки, голова Ради молодих учених Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

 

ВАШУЛЕНКО

Олександра Сергіївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, голова Ради молодих учених та аспірантів Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва (м. Київ).

 

ГАВРИЛЮК

Олександр Іванович

аспірант Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка

 

ГОМЕНЮК

Олена Олегівна

кандидат філологічних наук, заступник голови Ради молодих учених Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

 

ЖЕБЧУК

Роман Леонідович

 

асистент, аспірант, голова Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

КОВАЛЬ

Костянтин

Олегович

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інтеграції навчання з виробництвом Вінницького національного технічного університету

 

КУФТЕРІНА

Наталія Сергіївна

кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології № 1, голова Ради молодих вчених та фахівців Харківського національного медичного університету, голова Ради молодих учених при МОЗ

 

ЛАЙКО

Олександр Іванович

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор'я Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса),

 

ЛЮБЧЕНКО Олексій Олександрович

асистент кафедри кримінального, адміністративного і трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

МИСКІН

 Юрій Ігоревич

кандидат економічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених Національного університету державної податкової служби України, голова Ради громадської організації «Україна інтелектуальна»

 

ПЕТРУНЯК
Василь Дмитрович

 

кандидат геологічних наук, молодший науковий співробітник Навчально-наукового інституту «Інститут геології»,  заступник голови Ради молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

РОМАНЕНКО

Ольга Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, координатор асоціації наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених м. Києва

 

ФОМЕНКО

Анна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент  кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)

 

ЧУБАЙ

Володимир Миколайович

кандидат економічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

 

Наказ МОН України від 09 лютого 2016 року № 103 «Про внесення змін до складу Ради молодих учених» (гіперпосилання)

Асоційовані члени Ради

 

КРАВЧЕНКО Андрій Сергійович

викладач кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

 

 

ЛУКАШОВА

Майя Сергіївна

голова Ради молодих учених і спеціалістів НКТ «Інститут монокристалів» НАН України, провідний інженер відділу аналітичної хімії функціональних матеріалів та об’єктів навколишнього середовища імені А.Б. Бланка 

 

ДАЦЬКО

Юрій Миколайович

кандидат технічних наук, учений секретар Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

 

ПЕЛЕХАТИЙ Андрій Олегович

кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», голова Ради молодих учених Інституту, голова координаційної ради молодих учених науково-навчального комплексу «ЕКОНОМОСВІТА»

 

ГНАТЮК

Сергій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій, в.о. голови Ради молодих вчених Національного авіаційного університету

 

АНТОЩЕНКОВ Роман Вікторович

доцент кафедри тракторів і автомобілі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

 

СТЕФІНІН Володимир Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів аспірантів і молодих вчених ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

БОЛОВАЦЬКА Юлія Ігорівна

аспірант кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка

 

СТРЯМЕЦЬ Олександр Сергійович

Голова Ради молодих учених Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

 

ДУБНЕВИЧ

Юрій Володимирович

кандидат економічних наук, старший викладач  кафедри  менеджменту організацій  Львівського національного аграрного університету

Консультанти Ради

 

ДЖАБРАІЛОВ

Руслан Аятшахович

 

доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача відділу Інституту економіко-правових досліджень НАН України, голова Донецької обласної ради молодих учених

 

МОНАСТИРСЬКИЙ Григорій Леонардович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету

 

ЧЕБАНОВ

Валентин Анатолійович

доктор хімічних наук, професор, в.о. генерального директора ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України, завідувач кафедри прикладної хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

 

ШПОТЮК

Михайло Володимирович

кандидат технічних наук, докторант кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка»

 

ЗУЄВ

Олександр Леонідович

 

доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України, зав. відділу механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України

 

Інститут динаміки складних технічних систем ім. Макса Планка (Німеччина)

 

БЕРЕЗКО

Олександр Леонідович

кандидат технічних наук, старший викладач, голова Ради молодих учених Національного університету «Львівська політехніка»

 

УДОВИК

Володимир Миколайович

кандидат історичних наук, докторант, науковий співробітник Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (м. Київ)

Наверх