Організації, що підпорядковані МОН

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти  - http://www.iitzo.gov.ua/

Український інститут науково-технічної та економічної інформації - www.uintei.kiev.ua

Запорізький державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.zcntei.zp.ua

Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.cntei.kiev.ua

Львівський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.cstei.lviv.ua

Полтавський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.nti.poltava.ua

Сумський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/branch/cntei/

Хмельницький державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.cntei.com

Черкаський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.cntei.ck.ua

Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.cntei.info

Національний антарктичний науковий центр - www.uac.gov.ua

Державний інститут науково-технічної та інноваційної експетизи www.dintie.org

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України - www.iai.donetsk.ua

Інститут термоелектрики НАН України та МОН України - ite.cv.ukrtel.net

Інститут фізичної оптики - www.ifo.lviv.ua

Кримська астрофізична обсерваторія(КрАО) - www.crao.crimea.ua

Миколаївська астрономічна обсерваторія (МАО) - www.mao.nikolaev.ua

Інститут прикладного системного аналізу НАН України та МОН України - ipsa.edu.ua

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО/МПІ НАН України та Міносвіти України - www.dlab.kiev.ua

 

Організації, що підпорядковані НАН

Нацiональна академiя наук України - www.nas.gov.ua

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського - www.nbuv.gov.ua

Головна астрономiчна обсерваторiя НАН України - www.mao.kiev.ua

Інститут археології НАН України - www.iananu.kiev.ua

Iнститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України - ln.com.ua/~iicb

Інститут біології південних морів НАН України - www.ibss.iuf.net

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна - www.biochemistry.org.ua

Інститут газу НАН України - www.gas.naverex.kiev.ua

Iнститут геології і геохімії горючих копалин НАН України - geofuel.lviv.net

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України - www.igph.kiev.ua

Інститут гідромеханіки НАН України - www.hydromech.kiev.ua

Інститут електродинаміки НАН України - ied15.narod.ru

Інститут електрозварювання Ім.Є.О.Патона НАН України - paton.kiev.ua

Інститут загальної енергетики НАН України - www.ienergy.kiev.ua

Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України - www.ionc.kar.net

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України - www.icyb.kiev.ua

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України - biophysics.kiev.ua

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України - www.gilan.uar.net/nasu/sil/ilnan_ht.html

Інститут математики НАН України - www.imath.kiev.ua

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України- www.gilan.uar.net/nasu/riafe.html

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України - www.imbig.org.ua

Інститут прикладної інформатики НАН України - www.iprinet.kiev.ua

Інститут прикладної фізики НАН України - www.iap.iatp.org.ua

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України - www.users.itl.net.ua/ipcc

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України - www.immsp.kiev.ua

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України - www.materials.kiev.ua

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України - www.ipp.kiev.ua

Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України - users.iptelecom.net.ua/~ipn261

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України - www.ipri.kiev.ua

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України - www.ispe.ldc.net

Інститут соціології НАН України - www.i-soc.com.ua

Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України - www.bitp.kiev.ua

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України - www.macromol.kiev.ua

Iнститут української археографiї та джерелознавства iм. М.С.Грушевського - www.gilan.uar.net/nasu/hiuass.html

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця - www.biph.kiev.ua

Інститут фізики конденсованих систем НАН України - www.icmp.lviv.ua

Інститут фізики напівпровідників НАН України - www.isp.kiev.ua

Карпатське відділення інституту геофізики НАН України - www.cb-igph.lviv.ua

Морський гiдрофiзичний iнститут НАН України - www.mhi.iuf.net

Науковий центр "Iнститут ядерних дослiджень" НАН України - www.kinr.kiev.ua

Науково-технологiчний концерн (НТК)"Iнститут монокристалiв" НАН України - www.isc.kharkov.com

Pадiоастрономiчний інститут НАН України - www.ira.kharkov.ua

СКТБ з дослідним виробництвом Iнституту проблем міцності НАН України - www.sdtb.kiev.ua

Фiзико-механiчний iнститут iм. Карпенка НАН України - www.ipm.lviv.ua

Фiзико-технологiчний інститут металiв та сплавiв НАН України - www.ptima.kiev.ua

Фiзико-технiчний інститут низьких температур iм. Б.I. Вєркiна НАН України - www.ilt.kharkov.ua

 

Інші наукові організації

Академія наук Криму - www.ccssu.crimea.ua/crimea/ac

Нацiональний iнститут стратегiчних дослiджень - www.niss.gov.ua

Нацiональний науковий центр "Харкiвський фiзико-технологiчний iнститут" - www.kipt.kharkov.ua

Інформація з наукових питань в ІНТЕРНЕТІ - ilt.kharkov.ua/bvi/resources/resources_u.html

(CRDF) Фонд цивільних досліджень і розвитку (США) - www.crdf.org

Інформаційна служба Європейського товариства досліджень і розвитку - www.nato.int/science

 

Наверх