Як виникла ідея запровадження вступних випробувань у формі єдиного тесту для вступу на навчання для здобуття ступеня «магістра»?

До Міністерства освіти і науки України звернулась ініціативна група, яка складалась з представників вищих навчальних закладів та юридичної спільноти, з пропозицією запровадження незалежного тестування на вступі до магістратури. Міністерство, зважаючи на те, що ця ініціатива співпала з баченням реформ, звернулось до всіх ВНЗ, які готують юристів, з пропозицією долучитися до такого тестування, а до партнерів і донорів – з пропозицією підтримати.

Отримавши позитивну відповідь як від вищих навчальних закладів, так і від донорів, ми зрозуміли, що є спільне бажання багатьох сторін, і почали працювати.

Чому тестування запроваджується у 2016 році?

Робота із запровадження тестування триває з літа 2015 року, а ідея виникла ще раніше. Наразі є велике бажання самих вищих навчальних закладів таке тестування зробити, вони вмотивовані працювати на результат, а також є донори, які готові допомагати.

Чому в цьому році тестування стосується саме правників?

Для запровадження єдиного тестування при вступі на магістратурі потрібно написати спільну для декількох вищих навчальних закладів програму тестування. Зважаючи на те, що різні школи мають різні підходи у викладанні, які іноді дуже сильно відрізняються один від одного, уніфікація навчальних програм на деяких спеціальностях неможлива. Якщо розглядати спеціальність 081 «Право», то будова освітньої програми відштовхується від українського законодавства, саме тому різні юридичні школи завжди можуть знайти спільне бачення.

Чому тестування пілотується саме на вступі до магістратури?

Одна з амбітних ідей реформування юридичної освіти – це створення єдиного іспиту, успішне складання якого, слугуватиме доступом до професії. Шлях до запровадження такого тестування дуже довгий і складний.

Ще одна ідея, яка розглядається – це запровадження тестування по закінченню бакалаврату. Однак для її реалізації необхідно вносити зміни до Закону України «Про вищу освіту», що потребує значного часу.

Ідея, над якою працюємо зараз - вступ на магістратуру, який відбувається за правилами самого вищого навчального закладу, не потребує змін законодавства, а лише прийняття відповідних локальних актів. Крім того, корупційні акценти при вступі зараз змістились з бакалаврату на магістратуру, тому ми сподіваємося подолати це явище завдяки якісному тестуванню.

Які норми законодавства регламентують вступ на навчання для здобуття ступеня «магістр»?

Частина 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту»: «10. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань.».

Аналогічна норма міститься в Умовах прийому на навчання до вищого навчального закладу в 2016 році: «6. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.».

Детальна регламентація проведення вступних випробувань міститься в Правилах прийому до вищого навчального закладу.

Якими нормативно-правовими актами регламентується запровадження вступних випробувань як експерименту?

 Кабінетом Міністрів України прийнято Розпорядження від 27.01.2016 № 121-р Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/121-2016-%D1%80)

На його виконання Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 р. № 409 затверджено програму вступних випробувань та перелік навчальних закладів, які беруть участь у проведення вступних випробувань в порядку експерименту. (http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5403-)

Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 408 «Про утворення робочої групи з питань проведення у 2016 році вступних випробувань в порядку експерименту» було також затверджено склад робочої групи, яка розробляла програму вступних випробувань і яка приймає найважливіші рішення щодо організації випробувань у 2016 році. (http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5400-)

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2016 № 500 затверджено Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (набуде чинності з дня опублікування – з 27.05.2016).

Для запровадження тестування не потрібно вносити зміни до Закону України «Про вищу освіту», проте необхідно внести змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів та Правил прийому до всіх вищих навчальних закладів, які беруть участь в експерименті.

Чи не є запровадження такого тестування порушенням принципу університетської автономії?

Ініціатива щодо запровадження тестування надійшла від представників вищих навчальних закладів та юридичної спільноти, Міністерство її підтримало, надало комунікаційний майданчик для обговорення деталей проекту та допомагає його координувати.

Всі вищі навчальні заклади приєднались до проекту абсолютно добровільно, Міністерство нікому не нав’язує участь у ньому і нікого не зобов’язує працювати на його запровадження.

Вступ на магістратуру здійснюється за вступними випробуваннями, формат яких визначається самим вищим навчальним закладом.

Які донорські організації підтримують проект і яким чином?

Проект USAID «Справедливе правосуддя»

Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Обидві організації допомагають координувати реалізацію проекту, організовують тренінги з основ тестології для членів робочих груп, розглядають можливість пошуку ресурсів для оплати праці представників вищих навчальних закладів, які писатимуть тестові завдання.

Міжнародна громадська організація «Універсальна екзаменаційна мережа» допомагає координувати процеси рецензування та апробації тестових завдань

Які навчальні заклади беруть участь в проведенні вступних випробувань як експерименту?

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Одеський  національний морський університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Важливо також розуміти, що ВНЗ, в яких більше одного факультету, де готують юристів, мають право визначити окремий структурний підрозділ, який буде проводити вступні випробування в порядку експерименту.

Міністерство співпрацює з багатьма навчальними закладами, які розробляли тестові завдання, рецензували їх, та сподіваємося, що вони долучаться до проекту в наступному році.

Хто розробляв тестові завдання?

Базу тестових завдань розробляла робоча група, яка складається з представників вищих навчальних закладів, і поділена на 6 підгруп за різними юридичними дисциплінами. Члени цієї робочої групи попередньо відвідали серію тренінгів з основ тестології.

Як студентам підготуватися до вступних іспитів?

Тестування при вступі на магістратуру не є новим методом проведення вступних випробувань. Подібні тестування проходять тисячі вступників кожного року.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 р. № 409 затверджено програму вступних випробувань (http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5403-) з якою необхідно ознайомитися.

Коли відбудуться вступні випробування?

Вступні випробування відбудуться 23 липня 2016 року о 10:00

З яких предметів відбуватимуться вступні випробування?

Вступні випробування є цілісним тестом, який складатиметься з двох блоків: «Право» та «Англійська мова».

Як зареєструватися для проходження вступних випробувань в порядку експерименту?

Для того, щоб пройти вступні випробування в порядку експерименту, необхідно подати документи до ВНЗ, в який ви бажаєте вступити.

Терміни прийому документів дізнавайтесь у ВНЗ.

Які категорії осіб мають право здавати вступні випробування в навчальному закладі?

особи, у яких є захворювання, зазначені в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не змогли взяти участь у вступних випробуваннях в порядку експерименту;

особи, які не вивчали англійську мову під час здобуття ступеня бакалавра;

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, а також особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), у порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи, які брали участь у вступних випробуваннях в порядку експерименту, але:

стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань в порядку експерименту, яке вплинуло на об’єктивність встановлення результатів вступних випробувань в порядку експерименту, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

не змогли виконати тест у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті проведення вступних випробувань в порядку експерименту.

 

За інформацією звертатися на e-mail: ofar@mon.gov.ua

 

 

 

Наверх