1

Подання проекту технологічного парку

Національна академія наук України подає до МОН комплект документів,підготовлених технологічним парком відповідно до п.3 Порядку розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків , затвердженого постановою КМУ від 17 грудня 1999 р. N 2311.

 

2

Експертиза та погодження проекту технопарку

МОН реєструє документи, здійснює державну наукову та науково-технічну експертизу (уповноважена експертна організація оформляє експертний висновок), передає їх на розгляд та погодження Мінфіну, Мінекономрозвитку, Державній фіскальній службі та при наявності номенклатури ввезення - Держмитслужбі.

Центральні органи виконавчої влади розглядають документи з урахуванням критеріїв, визначених МОН, і не пізніше ніж через 20 днів подають МОН висновки щодо реєстрації проекту технопарку.

3

Внесення проекту технопарку до державного реєстру та видача свідоцтва про державну реєстрацію

На підставі позитивних висновків експертизи та центральних органів виконавчої влади МОН протягом 10 робочих днів видає наказ про державну реєстрацію проекту, згідно з яким вносить проект до державного реєстру, і видає керівникові технологічного парку (уповноваженій керівником особі) свідоцтво про державну реєстрацію проекту технопарку. Свідоцтво видається на строк реалізації проекту, але не більш як на п'ять років.

 

4

Запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності та відкриття спеціальних рахунків

Свідоцтво є підставою для запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності та відкриття спеціальних рахунків.

Цільові субсидії, передбачені Законом України «Про спеціальний режим  інноваційної  діяльності  технологічних парків», надаються технологічному парку та виконавцю проекту починаючи з дня державної реєстрації проекту та відкриття спеціального рахунка в територіальному органі Державної казначейської служби для зарахування сум ввізного мита за умови подання виконавцем проекту до органу державної податкової служби за його місцезнаходженням і до органу митного контролю нотаріально засвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію проекту, копії проекту та номенклатури ввезення.

Наверх