1

Відмова в державній реєстрації проекту технопарку

У разі надходження до МОН негативного висновку за результатами експертизи, або висловлення центральними органами виконавчої влади зауважень до проекту, МОН приймає рішення про вмотивовану відмову в державній  реєстрації проекту та у триденний строк повертає НАНУ документи з обґрунтуванням причини.

2

Повторне подання проекту технопарку на розгляд МОН

НАНУ разом з технологічним парком мають право після доопрацювання документів повторно подати їх на розгляд.

МОН реєструє документи та передає їх на розгляд центральних органів виконавчої влади, які висловили зауваження (строк розгляду документів – до 20 днів).

3

Розгляд документів Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів

У разі повторного надходження зауважень від центральних органів виконавчої влади МОН вносить подані технологічним  парком  документи на розгляд Комісії з організації діяльності технологічних парків  та  інноваційних структур інших типів (далі - Комісія).

Комісія за участю представників центральних  органів виконавчої влади, що висловили зауваження, розглядає та надає МОН рекомендації щодо врегулювання розбіжностей стосовно доцільності державної реєстрації проекту.

4

Внесення проекту технопарку до державного реєстру та видача свідоцтва про державну реєстрацію

В разі позитивної рекомендації  Комісії МОН видає наказ про державну реєстрацію проекту, згідно з яким вносить проект до державного реєстру, і видає керівникові технологічного парку (уповноваженій керівником особі) свідоцтво про державну реєстрацію проекту технопарку.

Наверх