Надання публічної інформації МОН здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Публічна інформація ‑ це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Форма електронного запиту на інформацію (зразок)

Поштова адреса Міністерства для подання інформаційного запиту:

проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

телефон: (044) 481-47-94;

факс: (044) 236-10-49; 481-32-75

електронна пошта: informzapyt@mon.gov.ua

Форма запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України

Розпорядник інформації

Міністерство освіти і науки України

(прізвище, ім'я та по-батькові - для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім'я та по-батькові представника організації - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа

Примітки:

Запит може бути поданий:

на поштову адресу: МОН України, пр. Перемоги, 10, м. Київ, Україна, 01135

на електронну адресу: informzapyt@mon.gov.ua

факсом: (044) 236-10-49; 481-32-75

телефоном: (044) 481-47-94

Наверх