Реєстрація свідоцтв

В Україні запроваджується єдина система обліку свідоцтв про визнання, виданих всіма компетентними органами, які здійснюють цю процедуру – електронний журнал визнання в Україні іноземних освітніх документів. Таким чином, Свідоцтва різних компетентних органів матимуть єдину нумерацію, відповідатимуть типовій формі та міститимуть уніфікований перелік інформації. Будь-яка зацікавлена установа або особа матимуть можливість перевірити наявність рішення (Свідоцтва) про визнання.

Реєстрація в електронному обліку є обов’язковою. До моменту запровадження нового програмного забезпечення, реєстрація свідоцтв тимчасово здійснюється через Персональний кабінет на сайті про визнання ENIC Ukraine.

Для реєстрації Свідоцтва компетентний орган заповнює в Персональному кабінеті електронну заявку та додає електронні копії:

1) іноземного освітнього документа;

2) додатка до нього та/або іншого документа, в якому міститься інформація про зміст та тривалість навчальної програми, а також успішність з навчальних дисциплін;

Документи, зазначені в підпунктах 1 и 2 подаються разом із засвідченими в установленому порядку перекладами. Для документів англійською та російською мовами надання перекладів не обов’язкове.

3) висновку про визнання іноземного освітнього документа;

4) форму заявки на реєстрацію:

5) заяву-згоду на обробку персональних даних власника документів.

Для здійснення реєстрації ознайомтеся з детальною інструкцією.

Довідки – за телефонами (044) 486-20-43, 486-25-43

Моніторинг

Для контролю за дотриманням компетентними органами принципів Лісабонської конвенції та її рекомендацій, а також міжнародних договорів, що регулюють питання визнання та еквівалентності документів про освіту Міністерство із залученням національного інформаційного центру академічної мобільності здійснюватиме моніторинг.

В ході моніторингу буде перевірятися правильність оформлення записів в електронному обліку, повнота та коректність внесеної інформації, відповідність прийнятих компетентними органами рішень нормам міжнародних та національних нормативно-правових актів. Інформація, внесена до електронного обліку компетентним органом, може бути перевірена шляхом направлення  запитів до іноземних освітніх установ, органів державної влади, мережі національних інформаційних центрів з академічної мобільності та визнання ENIC-NARIC.

 

 

 

Наверх