1. Конституція України (статті 24, 26);

 

2. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 11 квітня 1997 року), ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» від 03.12.1999 № 1273-XIV;

 

3. Конвенція про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та учбових ступенів у державах регіону Європи (Париж, 21 грудня 1979 р.), ратифікована Указом Президії Верховної Ради Української РСР "Про ратифікацію Конвенції про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів у державах регіону Європи" від 11.01.82 № 2993-X;

 

4. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 5 жовтня 1961 р.). Приєднання України згідно з Законом України «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» від 10.01.2002 № 2933-III;

 

5. Двосторонні угоди про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання;

 

6. Угода про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 15 травня 1992 р.);

 

7. Закон України "Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII;

 

8. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII;

 

9. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22.09.2011 № 3773-VI;

 

10. Указ Президента України від 02.04.1994 № № 127/94 "Про Консульський статут України" (ст. 54);

 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 924 «Питання національного інформаційного центру академічної мобільності».

 

12. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  № 787, з урахуванням змін і доповнень;

 

13. Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719;

 

14. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 839, з урахуванням змін і доповнень;

 

15. Наказ Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 № 113 "Про затвердження інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 2002 р. за N 535/6823;

 

16. Наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015  № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059;

 

17. Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059;

 

18. Порядок визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 615/27060;

 

 

 

Наверх