Наказ Міністерства № 524л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Коледж Сумського національного аграрного університету)"

Наказ Міністерства № 523л від 06.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)"

Наказ Міністерства № 522л від 06.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Національний університет водного господарства та природокористування)"

Наказ Міністерства № 521л від 06.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Запорізька державна інженерна академія)"

Наказ Міністерства № 520л від 06.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Луцький національний технічний університет)"

Наказ Міністерства № 519л від 06.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)"

Наказ Міністерства № 518л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Черкаський державний технологічний університет)"

Наказ Міністерства № 517л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний університет водного господарства та природокористування)"

Наказ Міністерства № 516л від 06.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет")"

Наказ Міністерства № 515л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Львівський державний університет внутрішніх справ)"

Наказ Міністерства № 514л від 06.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»)"

Наказ Міністерства № 513л від 06.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)"

Наказ Міністерства № 512л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького)"

Наказ Міністерства № 511л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя)"

Наказ Міністерства № 510л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького)"

Наказ Міністерства № 509л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя)"

Наказ Міністерства № 508л від 06.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)"

Наказ Міністерства № 507л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)"

Наказ Міністерства № 506л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)"

Наказ Міністерства № 505л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет")"

Наказ Міністерства № 504л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)"

Наказ Міністерства № 503л від 06.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Запорізька державна інженерна академія)"

Наказ Міністерства № 502л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)"

Наказ Міністерства № 501л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Макарівський медичний коледж»)"

Наказ Міністерства № 500л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет")"

Наказ Міністерства № 499л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет")"

Наказ Міністерства № 498л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)"

Наказ Міністерства № 497л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Маріупольський машинобудівний коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет")"

Наказ Міністерства № 496л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Львівська національна академія мистецтв)"

Наказ Міністерства № 495л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Артемівське музичне училище імені Івана Карабиця)"

Наказ Міністерства № 494л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)"

Наказ Міністерства № 493л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)"

Наказ Міністерства № 492л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)"

Наказ Міністерства № 491л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»)"

Наказ Міністерства № 490л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Кременецькие медичне училище імені Арсена Річинського)"

Наказ Міністерства № 489л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)"

Наказ Міністерства № 488л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)"

Наказ Міністерства № 487л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій)

Наказ Міністерства № 486л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»)"

Наказ Міністерства № 485л від 06.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)"

Наказ Міністерства № 483л від 03.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

Наказ Міністерства № 482л від 03.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова)

Наказ Міністерства № 481л від 03.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

Наказ Міністерства № 480л від 03.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

Наказ Міністерства № 479л від 03.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Наказ Міністерства № 478л від 03.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова)

Наказ Міністерства № 477л від 03.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний університет водного господарства та природокористування)

Наказ Міністерства № 476л від 03.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

Наказ Міністерства № 475л від 03.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»)

Наказ Міністерства № 474л від 03.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)

Наказ Міністерства № 473л від 03.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Вищий комунальний навчальний заклад «Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної ради)

Наказ Міністерства № 472л від 03.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Львівський державний університет внутрішніх справ)

Наказ Міністерства № 471л від 03.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Львівський державний університет внутрішніх справ)

Наказ Міністерства № 470л від 03.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)

Наказ Міністерства № 469л від 03.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)

Наказ Міністерства № 468л від 03.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)

Наказ Міністерства № 467л від 03.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)

Наказ Міністерства № 466л від 03.04.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Наказ Міністерства № 465л від 03.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Наказ Міністерства № 464л від 03.04.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Наказ Міністерства № 463л від 27.03.2015 "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 10.03.2015 №316л"

 Наказ Міністерства № 462л від 27.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Роменському коледжі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)

Наказ Міністерства № 461л від 27.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»)

Наказ Міністерства № 460л від 27.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»)

Наказ Міністерства № 459л від 27.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»)

Наказ Міністерства № 458л від 27.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II)

Наказ Міністерства № 457л від 27.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II)

Наказ Міністерства № 456л від 27.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Павлоградському технікумі Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»)

Наказ Міністерства № 455л від 27.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Павлоградському технікумі Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»)

Наказ Міністерства № 454л від 27.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Павлоградському технікумі Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»)

Наказ Міністерства № 453л від 27.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Коледжі Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»)

Наказ Міністерства № 452л від 27.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Коледжі Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»)

Наказ Міністерства № 451л від 27.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Коледжі Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»)

Наказ Міністерства № 450л від 27.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»)

Наказ Міністерства № 449л від 27.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»)

 Наказ Міністерства № 448л від 27.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова)

Наказ Міністерства № 447л від 27.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»)

Наказ Міністерства № 446л від 27.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Харківському - національному економічному університеті імені Семена Кузнеця)

Наказ Міністерства № 445л від 27.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Сумському державному університеті)

Наказ Міністерства № 444л від 26.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Медичний коледж Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія")

Наказ Міністерства № 443л від 26.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Медичний коледж Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія")

Наказ Міністерства № 442л від 26.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Наказ Міністерства № 441л від 26.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Київський національний торговельно-економічний університет)

Наказ Міністерства № 440л від 26.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)

Наказ Міністерства № 439л від 26.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії у правління персоналом»)

Наказ Міністерства № 438л від 26.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

Наказ Міністерства № 437л від 26.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)

Наказ Міністерства № 436л від 26.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)

Наказ Міністерства № 435л від 26.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії у правління персоналом»)

Наказ Міністерства № 434л від 26.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету)

Наказ Міністерства № 433л від 26.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Наказ Міністерства № 432л від 26.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Кременчуцький інститут Приватного вищого навчального закладу "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля")

Наказ Міністерства № 431л від 26.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Вище професійне училище № 94 (м. Лисичанськ))

Наказ Міністерства № 430л від 26.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Херсонський національний технічний університет)

Наказ Міністерства № 429л від 25.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державний економіко-технологічний університет транспорту)

Наказ Міністерства № 428л від 25.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Наказ Міністерства № 427л від 25.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Наказ Міністерства № 426л від 25.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Приватний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля")

Наказ Міністерства № 425л від 25.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Наказ Міністерства № 424л від 25.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Луцький національний технічний університет)

Наказ Міністерства № 423л від 25.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Херсонський національний технічний університет)

Наказ Міністерства № 422л від 25.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Херсонський національний технічний університет)

Наказ Міністерства № 421л від 25.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»)

Наказ Міністерства № 420л від 25.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний авіаційний університет)

Наказ Міністерства № 419л від 25.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Херсонський національний технічний університет)

Наказ Міністерства № 418л від 24.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного)

Наказ Міністерства № 417л від 24.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Національній академії внутрішніх справ)

Наказ Міністерства № 416л від 24.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Національній академії внутрішніх справ)

Наказ Міністерства № 415л від 24.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Прикарпатському факультеті (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ)

Наказ Міністерства № 414л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Козелецький технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету)

Наказ Міністерства № 413л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національний університет водного господарства та природокористування)

Наказ Міністерства № 412л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет)

Наказ Міністерства № 411л від 23.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Національний університет водного господарства та природокористування)

Наказ Міністерства № 410л від 23.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»)

Наказ Міністерства № 409л від 23.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»)

Наказ Міністерства № 408л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж)

Наказ Міністерства № 407л від 23.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державний університет телекомунікацій)

Наказ Міністерства № 406л від 23.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Бердянський державний педагогічний університет)

Наказ Міністерства № 405л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»)

Наказ Міністерства № 404л від 23.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ))

Наказ Міністерства № 403л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії)

Наказ Міністерства № 402л від 23.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Національний університет «Львівська політехніка»)

Наказ Міністерства № 401л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Чорноморський державний університет імені Петра Могили)

Наказ Міністерства № 400л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії)

Наказ Міністерства № 399л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Державний вищий навчальний заклад «Слов'янський коледж транспортної інфраструктури»)

Наказ Міністерства № 398л від 23.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

Наказ Міністерства № 397л від 23.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державний університет телекомунікацій)

Наказ Міністерства № 396л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Херсонський національний технічний університет)

Наказ Міністерства № 395л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Херсонський національний технічний університет)

Наказ Міністерства № 394л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»)

Наказ Міністерства № 393л від 23.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»)

Наказ Міністерства № 392л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Вище професійне училище № 94)

Наказ Міністерства № 391л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Державний вищий навчальний заклад «Київський механіко-технологічний коледж»)

Наказ Міністерства № 390л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Світловодський політехнічний коледж Кіровоградського національного технічного університету)

Наказ Міністерства № 389л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Світловодський політехнічний коледж Кіровоградського національного технічного університету)

Наказ Міністерства № 388л від 23.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Медичний коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького)

Наказ Міністерства № 387л від 23.03.2015 "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 10.03.2015 №322л"

Наказ Міністерства № 386л від 23.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх)

Наказ Міністерства № 385л від 20.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх)

Наказ Міністерства №384л від 19.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет»)

Наказ Міністерства №383л від 19.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

Наказ Міністерства №382л від 19.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Державному університеті телекомунікацій)

Наказ Міністерства №381л від 19.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж»)

Наказ Міністерства №380л від 19.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу)

Наказ Міністерства №379л від 19.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’япчука»)

Наказ Міністерства №378л від 19.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Маріупольському державному університеті)

Наказ Міністерства №377л від 19.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті)

Наказ Міністерства №376л від 19.03.2015 "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2015 № 275 л"

Наказ Міністерства №375л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради)

Наказ Міністерства №374л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Інституті Служби зовнішньої розвідки України)

Наказ Міністерства №373л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Відокремленому структурному підрозділі «Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»)

Наказ Міністерства №372л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Путивльському коледжі Сумського національного аграрного університету)

Наказ Міністерства №371л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Приватному вищому навчальному закладі «Херсонський економічно-правовий інститут»)

Наказ Міністерства №370л від 18.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державному вищому навчальному закладі «ГТоикаюпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

Наказ Міністерства №369л від 18.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна)

Наказ Міністерства №368л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет»)

Наказ Міністерства №367л від 18.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет»)

Наказ Міністерства №366л від 18.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна)

Наказ Міністерства №365л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Державному вищому навчальному закладі «Дніпропетровський індустріальний коледж»)

Наказ Міністерства №364л від 18.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Державному економіко-технологічному університеті транспорту)

Наказ Міністерства №363л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Нікопольському факультеті Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»)

Наказ Міністерства №362л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Харківському національному університ ет і будівництва та архіт ектури)

Наказ Міністерства №361л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного університету)

Наказ Міністерства №360л від 18.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Хмельницькому національному університеті)

Наказ Міністерства №359л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національному університеті харчових технологій)

Наказ Міністерства №358л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка)

Наказ Міністерства №357л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Обласному комунальному закладі «Лозівське училище культури і мистецтв»)

Наказ Міністерства №356л від 18.03.2015 "Про проведення ліцензійної експертизи (Хмельницькому національному університеті)

Наказ Міністерства №355л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Державному вищому навчальному закладі «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну»)

Наказ Міністерства №354л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Державному вищому навчальному закладі «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну»)

Наказ Міністерства №353л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національному авіаційному університет)

Наказ Міністерства №352л від 18.03.2015 "Про проведення акредитаційної експертизи (Національному університеті харчових технологій)

Наверх