Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за  № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 18.04.2017 року №84-л):

 • Переоформити витяги з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладам освіти: Державному університету телекомунікацій (ідентифікаційний код – 38855349); Приватному акціонерному товариству «Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (ідентифікаційний код – 22115979).

 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 18.04.2017 року №82-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватному вищому навчальному закладу «Київський міжнародний університет» (ідентифікаційний код – 21595240); Вищому навчальному закладу «Київський економічний інститут менеджменту» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код – 16459143); Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя (ідентифікаційний код – 02125668); Приватному вищому навчальному закладу «Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну» (ідентифікаційний код – 30728300); Ржищівському індустріально-педагогічному технікуму (ідентифікаційний код – 02544744); Ржищівському гуманітарному коледжу (ідентифікаційний код – 26474965); Приватному вищому навчальному закладу «Карпатський університет імені Августина Волошина» (ідентифікаційний код – 31477568).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватного вищого навчального закладу «Київський міжнародний університет» (серія АЕ № 527275 від 01.10.2014 р.); Вищого навчального закладу «Київський економічний інститут менеджменту» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (серія АД № 073188 від 08.01.2013 р.); Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (серія АЕ № 636838 від 19.06.2015 р.); Приватного вищого навчального закладу «Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну» (серія АЕ № 270109 від 07.05.2013 р.); Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (серія АЕ № 270943 від 02.07.2013 р.);  Ржищівського гуманітарного коледжу (серія АВ № 552236 від 17.08.2010 р.); Приватного вищого навчального закладу «Карпатський університет імені Августина Волошина» (серія АЕ № 636481 від 17.06.2015 р.) недійсними.

 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 18.04.2017 року №80-л):

 

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному вищому навчальному закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (ідентифікаційний код – 02070758); Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради «Коледж культури і мистецтв» (ідентифікаційний код – 02214938); Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна (ідентифікаційний код – 02071205); Державному вищому навчальному закладу «Криворізький національний університет» (ідентифікаційний код – 37664469); Рогатинському державному аграрному коледжу (ідентифікаційний код – 00699371); Військовій академії (м. Одеса) (ідентифікаційний код – 24983020); Дніпрорудненському індустріальному технікуму (ідентифікаційний код – 00193594); Дніпровському державному технічному університету (ідентифікаційний код – 02070737); Державному вищому навчальному закладу «Чернівецький транспортний коледж» (ідентифікаційний код – 01116503); Старобільському обласному медичному училищу (ідентифікаційний код – 02011108); Державному навчальному закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище» (ідентифікаційний код – 21278679); Херсонському кооперативному економіко-правовому коледжу  (ідентифікаційний код – 01788131); Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжу (ідентифікаційний код – 00173290); Державному вищому навчальному закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (ідентифікаційний код – 38177113); «Класичному приватному університету» (ідентифікаційний код – 19278502); Київському національному лінгвістичному університету (ідентифікаційний код – 02125289); Енергодарському інституту державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха «Класичного приватного університету» (ідентифікаційний код – 33268771).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (серія АЕ № 636496 від 19.06.2015 р.); Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Коледж культури і мистецтв» (серія АЕ № 270868 від 02.07.2013 р.); Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (серія АЕ № 527442 від 29.10.2014 р.); Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (серія АЕ №  527440 від 29.10.2014 р.); Рогатинського державного аграрного коледжу (серія АЕ №  458453 від 16.06.2014 р.); Військової академії (м. Одеса) (серія АЕ №  527853 від 29.12.2014 р.); Дніпрорудненського індустріального технікуму (серія АЕ № 458347 від 11.07.2014 р.); Дніпродзержинського державного технічного університету (серія АЕ №  636341 від 05.05.2015 р.); Державного вищого навчального закладу «Чернівецький транспортний коледж» (серія АЕ № 636354 від 15.04.2015 р.); Старобільського обласного медичного училища (серія АЕ № 636716 від 19.06.2015 р.);  Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище» (серія АЕ №  527291 від 02.10.2014 р.); Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу (серія АЕ №  458523 від 08.07.2014 р.); Лисичанського ордена Трудового Червоного Прапора гірничого технікуму (серія АЕ № 458528 від 08.07.2014 р.); Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (серія АЕ № 636101 від 10.03.2015 р.);  «Класичного приватного університету» (серія АЕ № 636506  від 18.05.2015 р.); Київського національного лінгвістичного університету (серія АЕ № 636135 від 27.04.2015 р.); Енергодарського інституту державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха «Класичного приватного університету» (серія АЕ № 270584 від 02.07.2013 р.) недійсними.

 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за  № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 18.04.2017 року №77-л):

 • Переоформити витяги з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладам освіти: Київському національному університету технологій та дизайну  (ідентифікаційний код – 02070890); Харківському національному медичному університету (ідентифікаційний код – 01896866); Київському університету імені Бориса Грінченка (ідентифікаційний код – 02136554).

 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 18.04.2017 року №76-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Харківській державній академії культури  (ідентифікаційний код – 30036001); Державному вищому навчальному закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ідентифікаційний код – 04543387); Дніпропетровському національному університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ідентифікаційний код – 01116130); Комунальному закладу Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (ідентифікаційний код – 02139771).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Харківської державної академії культури (серія АЕ № 458738 від 05.08.2014 р.); Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (серія АЕ  № 527890 від 10.03.2015 р.);  Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (серія АЕ № 636402 від 18.05.2015 р.); Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (серія АЕ № 458495 від 01.07.2014 р.) недійсними.

 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за  № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 18.04.2017 року №75-л):

 • Переоформити витяги з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладам освіти: Чернігівському національному технологічному університету (ідентифікаційний код – 05460798); Тернопільському національному економічному університету (ідентифікаційний код – 33680120); Запорізькому державному медичному університету (ідентифікаційний код – 02010741); Комунальному вищому навчальному закладу «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г. С. Протасевича» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний код – 02011261); Закарпатській академії мистецтв (ідентифікаційний код – 26465086); Національному фармацевтичному університету (ідентифікаційний код – 02010936); Житомирському національному агроекологічному університету (ідентифікаційний код – 00493681); Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича (ідентифікаційний код – 02071240); Комунальному закладу «Костянтинівський медичний коледж» (ідентифікаційний код – 02011226); Вижницькому коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка (ідентифікаційний код – 02973111).

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 07.04.2017 року №74-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Рокитнівському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02547168); Державному професійно-технічному навчальному закладу «Криворізький навчально-виробничий центр» (ідентифікаційний код – 02549581); Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ідентифікаційний код – 01597997); Державному навчальному закладу «Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей» (ідентифікаційний код – 05538046); Товариству з обмеженою відповідальністю «Луганський навчально-курсовий комбінат» (ідентифікаційний код – 37384301).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Рокитнівського професійного ліцею (серія АЕ № 285088 від 18.09.2013 р.); Державного професійно-технічного навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр» (серія АЕ № 527376 від 03.10.2014 р.); Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (серія АЕ № 458616 від 01.07.2014 р., серія АЕ № 527782 від 06.01.2015 р.); Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 38 м. Жашкова» (серія АЕ № 527075 від 04.09.2014 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганський навчально-курсовий комбінат» (серія АЕ № 458430 від 26.06.2014 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 07.04.2017 року №73-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному навчальному закладу «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» (ідентифікаційний код – 24900151); Поморянському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 26361617); Державному навчальному закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище» (ідентифікаційний код – 21278679); Красноградському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02547866); Товариству з обмеженою відповідальністю «Маріупольський професійний коледж» (ідентифікаційний код – 38673783); Чернігівському кооперативному коледжу Чернігівської облспоживспілки (ідентифікаційний код – 01788390).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» (серія АЕ № 458944 від 05.08.2014 р.); Поморянського професійного ліцею (серія АЕ № 458131 від 04.04.2014 р.); Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище» (серія АЕ № 636686 від 19.06.2015 р.); Красноградського професійного ліцею (серія АЕ № 458920 від 28.07.2014 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріупольський професійний коледж» (серія АЕ № 458047 від 06.03.2014 р.); Чернігівського кооперативного технікуму Чернігівської облспоживспілки (серія АЕ № 636524 від 18.05.2015 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 07.04.2017 року №72-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному вищому навчальному закладу «Миколаївський політехнічний коледж» (ідентифікаційний код – 20915954); Державному навчальному закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» (ідентифікаційний код – 02541384); Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ (ідентифікаційний код – 08571446); Сумському державному університету (ідентифікаційний код – 05408289). 
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державного вищому навчальному закладу «Миколаївський політехнічний коледж» (серія АЕ № 636447 від 04.06.2015 р.); Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» (серія АЕ № 458508 від 07.07.2014 р.); Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (серія АЕ № 527899 від 09.02.2015 р.); Сумського державного університету (серія АЕ № 636811 від 19.06.2015 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 31.03.2017 року №69-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Харківському національному економічному університету імені Семена Кузнеця (ідентифікаційний код – 02071211); Національному університету «Одеська юридична академія» (ідентифікаційний код – 20933314); Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ідентифікаційний код – 01597997); Одеському національному морському університету (ідентифікаційний код – 01127777).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця   (серія АЕ № 636819 від 19.06.2015 р.); Національного університету «Одеська юридична академія» (серія АЕ № 527889 від 03.02.2015 р.);  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (серія АЕ № 636850 від 19.06.2015 р.); Одеського національного морського університету (серія АЕ № 636473 від 10.06.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за  № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 31.03.2017 року №68-л):

 • Переоформити витяги з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладам освіти: Національному університету «Одеська морська академія» (ідентифікаційний код – 01127799); Харківському національному педагогічному університету імені  Г. С.  Сковороди (ідентифікаційний код – 02125585); Державному закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (ідентифікаційний код – 02010681); Полтавській державній аграрній академії (ідентифікаційний код – 00493014); Житомирському військовому інституту імені С. П. Корольова (ідентифікаційний код – 08183359).

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 31.03.2017 року №67-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватному вищому навчальному закладу «Університет сучасних знань» (ідентифікаційний код – 31839933); Вищому комунальному навчальному закладу Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний коледж імені С. В. Руднєва» (ідентифікаційний код – 02137810); Донбаській державній машинобудівній академії (ідентифікаційний код – 02070789); Харківському кооперативному торгово-економічному коледжу (ідентифікаційний код – 01788125); Державному вищому навчальному закладу «Київський механіко-технологічний коледж» (ідентифікаційний код – 00193602); Сумському національному аграрному університету (ідентифікаційний код – 04718013).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» (серія АЕ № 636417 від 18.05.2015 р.); Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний коледж імені С. В. Руднєва» (серія АД № 072914 від 16.10.2012 р.); Донбаської державної машинобудівної академії (серія АЕ № 636131 від 15.04.2015 р.); Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу  (серія АЕ № 527504 від 29.10.2014 р.); Державного вищого навчального закладу «Київський механіко-технологічний коледж» (серія АЕ № 636382 від 16.06.2015 р.); Сумського національного аграрного університету (серія АЕ № 636493 від 19.06.2015 р.; серія АВ № 506630 від 11.03.2010 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 31.03.2017 року №66-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному навчальному закладу «Арцизький професійний аграрний ліцей» (ідентифікаційний код – 02546542);  Державному навчальному закладу «Олевський професійний ліцей» (ідентифікаційний код – 02543451); Радивилівському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02547211); Рогатинському державному аграрному коледжу (ідентифікаційний код – 00699371); Державному професійно-технічному навчальному закладу «Нікопольський центр професійної освіти» (ідентифікаційний код – 02541705); Міжрегіональному центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області (ідентифікаційний код – 21070008);  Вищому професійному училищу № 22 м. Сарни (ідентифікаційний код – 02547116); Професійно-технічному училищу №48 м. Новомосковська (ідентифікаційний код – 02541763); Курахівському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02542277); Державному навчальному закладу «Старокозацький професійний аграрний ліцей» (ідентифікаційний код – 02546536); Державному навчальному закладу «Одеське професійно-технічне училище машинобудування» (ідентифікаційний код – 02546246).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного навчального закладу «Арцизький професійний аграрний ліцей» (серія АЕ № 636221 від 10.03.2015 р.); Професійно-технічного училища № 10 м. Олевська (серія АЕ № 527062 від 02.09.2014 р.); Радивилівського професійного ліцею (серія АЕ № 527028 від 01.09.2014 р.); Рогатинського державного аграрного коледжу (серія АЕ № 458891 від 28.07.2014 р.); Державного професійно-технічного навчального закладу «Нікопольський центр професійної освіти» (серія АЕ № 636962 від 19.06.2015 р., серія АД № 072994 від 16.10.2012 р.); Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області (серія АЕ № 270010 від 10.04.2013 р.); Вищого професійного училища № 22 м. Сарни (серія АЕ № 636238 від 10.03.2015 р.); Професійно-технічного училища №48 м. Новомосковська (серія АЕ № 636290 від 14.04.2015 р.); Курахівського професійного ліцею (серія АЕ № 285754 від 16.12.2013 р.); Державного навчального закладу «Старокозацький професійний аграрний ліцей» (серія АЕ № 458419 від 24.06.2014 р.); Державного навчального закладу «Одеське професійно-технічне училище машинобудування» (серія АЕ № 285568 від 16.12.2013 р.); Державного професійно-технічного навчального закладу «Одеське професійно-технічне училище машинобудування» (серія АВ № 506374 від 01.02.2010 р.. серія АВ № 363138 від 10.09.2007 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 31.03.2017 року №63-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному навчальному закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» (ідентифікаційний код – 05537319); Київському професійному ліцею транспорту (ідентифікаційний код – 02544555); Миколаївському професійному ліцею сфери послуг (ідентифікаційний код – 02546000); Західно-Донбаському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02541355).

Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» (серія АЕ № 285015 від 03.09.2013 р.); Київського професійного ліцею транспорту (серія АЕ № 527902 від 06.01.2015 р.); Миколаївського професійного ліцею сфери послуг (серія АД № 041256 від 15.06.2012 р.); Західно-Донбаського професійного ліцею (серія АГ № 582208 від 04.10.2011 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 31.03.2017 року №64-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному вищому навчальному закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки» (ідентифікаційний код – 00301990); Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжу (ідентифікаційний код – 01788119); Черкаському державному технологічному університету (ідентифікаційний код – 05390336); Миколаївському вищому училищу фізичної культури (ідентифікаційний код – 22440981); Вищому навчальному закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» (ідентифікаційний код – 32819640); Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжу (ідентифікаційний код – 05486450); Державному вищому навчальному закладу «Мелітопольський промислово-економічний коледж» (ідентифікаційний код – 00234620).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки»  (серія АЕ № 458299 від 26.06.2014 р.); Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу (серія АЕ № 270948 від 02.07.2013 р.); Черкаського державного технологічного університету (серія АЕ № 636814 від 19.06.2015 р.); Миколаївського вищого училища фізичної культури (серія АВ № 586506 від 08.08.2011 р.); Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» (серія АЕ № 458323 від 07.07.2014 р.); Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу (серія АЕ № 636360 від 05.05.2015 р.); Державного вищого навчального закладу «Мелітопольський промислово-економічний коледж» (серія АЕ № 636385 від 16.06.2015 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за  № 20/29888прийнято рішення (Наказ МОН від 24.03.2017 року №59-л):

 • Переоформити витяги з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладам освіти: Житомирському державному технологічному університету (ідентифікаційний код – 05407870); Київському державному коледжу туризму та готельного господарства (ідентифікаційний код – 05408295); «Київський кооперативний інститут бізнесу і права» (ідентифікаційний код – 01788243); Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ідентифікаційний код – 16305291); Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (ідентифікаційний код – 02125616).

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 20.03.2017 року №58-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному навчальному закладу «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» (ідентифікаційний код – 37308938); Комунальному закладу «Костянтинівський медичний коледж» (ідентифікаційний код – 02011226); Комунальному вищому навчальному закладу «Нікопольський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» (ідентифікаційний код – 02011120); Комунальному вищому навчальному закладу «Павлоградський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» (ідентифікаційний код – 02011137); Гайсинському медичному коледжу (ідентифікаційний код – 02011019); Комунальному вищому навчальному закладу «Дніпровський базовий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» (ідентифікаційний код – 02011158); Товариству з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»  (ідентифікаційний код – 22928626); Приватному вищому навчальному закладу «Нікопольський економічний університет» (ідентифікаційний код – 20250006); Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського (ідентифікаційний код – 02125094); Івано-Франківському державному коледжу технологій та бізнесу (ідентифікаційний код – 01566100).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державного навчального закладу «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» (серія АЕ № 636021 від 10.03.2015 р.); Костянтинівського медичного училища (серія АЕ № 458285 від 24.06.2014 р.); Нікопольського медичного училища, заснованого на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області  (серія АЕ № 527606 від 14.11.2014 р.); Павлоградського медичного училища, заснованого на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (серія АЕ № 527276 від 01.10.2014 р.);  Гайсинського медичного коледжу (серія АГ № 508990 від 19.07.2011 р.); Обласного комунального закладу «Дніпропетровське медичне училище»  (серія АЕ № 458290 від 24.06.2014 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України» (серія АЕ № 636100 від 10.03.2015 р.); Приватного вищого навчального закладу «Нікопольський економічний університет» (серія АЕ № 527289 від 02.10.2014 р.); Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (серія АЕ № 458758 від 05.08.2014 р.); Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу (серія АЕ № 527142 від 09.09.2014 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 17.03.2017 року №56-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному навчальному закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти» (ідентифікаційний код – 05537377); Маріупольському професійому машинобудівному ліцею (ідентифікаційний код – 02542739); Глухівському національному педагогічному університету імені Олександра Довженка (ідентифікаційний код – 02125527); Рівненському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02547010); Професійному училищу соціальної реабілітації міста Охтирки (ідентифікаційний код – 02549434); Комунальному закладу «Міжшкільне навчально-виробниче об`єднання» Криворізької міської ради (ідентифікаційний код – 26329275); Товариству з обмеженою відповідальністю «Луганський навчально-курсовий комбінат І» (ідентифікаційний код – 36828010); Державному професійно-технічному навчальному закладу «Червоненське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 05537153); Державному навчальному закладу «Чортківське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 03781666); Державному навчальному закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» (ідентифікаційний код – 02542018); Державному навчальному закладу «Художнє професійно-технічне училище ім. Й. П. Станька» (ідентифікаційний код – 02545790); Державному навчальному закладу «Городищенський професійний ліцей» (ідентифікаційний код – 00389305); Приватному підприємству «Міленіум.М» (ідентифікаційний код – 35098076); Приватному виробничо-торговельному підприємству – фірмі «Добробут-ВЧ» (ідентифікаційний код – 23110197).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти» (серія АЕ № 458135 від 04.04.2014 р.); Маріупольського професійного машинобудівного ліцею (серія АЕ № 270318 від 07.05.2013 р.); Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (серія АЕ № 458667 від 08.07.2014 р.); Рівненського професійного ліцею (серія АЕ № 458894 від 28.07.2014 р.); Професійного училища соціальної реабілітації (серія АГ № 582923 від 16.01.2012 р.); Комунального закладу «Міжшкільне навчально-виробниче об`єднання» Криворізької міської ради (серія АЕ № 527223 від 09.09.2014 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганський навчально-курсовий комбінат І» (серія АЕ № 458429 від 26.06.2014 р.); Державного професійно-технічного навчального закладу «Червоненське вище професійне училище» (серія АЕ № 636645 від 16.06.2015 р.); Державного навчального закладу «Чортківське вище професійне училище» (серія АЕ № 636214 від 10.03.2015 р.); Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» (серія АЕ № 285451 від 08.11.2013 р.); Художнього професійно-технічного училища № 14 (серія АЕ № 458053 від 06.03.2014 р.); Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 14 м. Городище» (серія АЕ № 527996 від 09.02.2015 р.; серія АЕ № 527034 від 01.09.2014 р.); Приватного підприємства «Міленіум.М» (серія АЕ № 527761 від 15.12.2014 р.); Приватного виробничо-торговельного підприємства – фірми «Добробут-ВЧ» (серія АД № 072799 від 16.10.2012 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 17.03.2017 року №55-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Вищому навчальному закладу «Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося» (ідентифікаційний код – 02010764); Державному вищому навчальному закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» (ідентифікаційний код – 02010830).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Вищого навчального закладу «Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося»       (серія АД № 073004 від 16.10.2012 р.); Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» (серія АЕ № 527878 від 06.01.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 17.03.2017 року №54-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код – 00191158); Державному навчальному закладу «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій» (ідентифікаційний код – 02548624); Вищому професійному училищу № 7 м. Кременчука Полтавської області (ідентифікаційний код – 02539217); Костянтинівському професійному будівельному ліцею (ідентифікаційний код – 02542171); Люботинському професійному ліцею залізничного транспорту (ідентифікаційний код – 02548133); Міжрегіональному центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (ідентифікаційний код – 05536113); Дочірньому підприємству «Професійно-навчальний центр «Легіонер» приватного підприємства «Легіон» (ідентифікаційний код – 36269207);  Приватному підприємству «ГУАРД-ЦЕНТР» (ідентифікаційний код – 33905934).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Публічного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» (серія АЕ № 527972 від 09.02.2015 р.); Державного навчального закладу «Черкаський професійний будівельний ліцей» (серія АЕ № 636336 від 05.05.2015 р.); Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області (серія АЕ № 458622 від 01.07.2014 р.); Костянтинівського професійного будівельного ліцею (серія АЕ № 285302 від 18.09.2013 р.); Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту (серія АЕ № 527229 від 09.09.2014 р.); Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (серія АЕ № 285747 від 16.12.2013 р.); Дочірнього підприємства «Професійно-навчальний центр «Легіонер» приватного підприємства «Легіон» (серія АЕ № 270624 від 05.06.2013 р.); Приватного підприємства «ГУАРД-ЦЕНТР» (серія АЕ № 636163 від 10.03.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 16.03.2017 року №50-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Дзержинському професійному гірничому ліцею (ідентифікаційний код – 02543271); Державному навчальному закладу «Красногорівське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 02542403);Слов'янському професійному машинобудівному ліцею (ідентифікаційний код – 02542981);Державному професійно-технічному навчальному закладу «Хотінський професійний аграрний ліцей» (ідентифікаційний код – 02547263); Державному навчальному закладу «Глухівське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 02547317);Державному навчальному закладу «Гадяцьке вище професійне аграрне училище» (ідентифікаційний код – 02546921); Козельщинському міжшкільному навчально-виробничому комбінату (ідентифікаційний код – 21064228);Обласному комунальному підприємству «Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний код – 03363236);Свалявському професійному будівельному ліцею (ідентифікаційний код – 02543727); Білозерському професійному гірничому ліцею (ідентифікаційний код – 02543354); Слов'янському багатопрофільному регіональному центру професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса (ідентифікаційний код – 02542225); Державному навчальному закладу «Димитровський професійний гірничий ліцей» (ідентифікаційний код – 02542840); Маріупольському вищому металургійному професійному училищу (ідентифікаційний код – 05536188); Державному навчальному закладу «Професійно-технічне училище № 81» (ідентифікаційний код – 03067499).

Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Дзержинського професійного гірничого ліцею (серія АЕ № 285255 від 08.11.2013 р.); Державного навчального закладу «Красногорівське вище професійне училище» (серія АЕ № 527583 від 24.11.2014 р.); Слов'янського професійного машинобудівного ліцею (серія АЕ № 636324 від 27.04.2015 р.) Державного професійно-технічного навчального закладу «Хотінський професійний аграрний ліцей» (серія АЕ № 636645 від 16.06.2015 р.); Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» (серія АЕ № 527011 від 11.08.2014); Державного навчального закладу «Гадяцьке вище професійне аграрне училище» (серія АЕ № 458041 від 06.03.2014); Козельщинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (серія АЕ № 527249 від 01.10.2014 р.);Обласного комунального підприємства «Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Житомирської обласної ради (серія АЕ № 285312 від 18.09.2013); Свалявського професійного будівельного ліцею (серія АГ № 508319 від 02.02.2011 р.); Білозерського професійного гірничого ліцею (серія АЕ № 527640 від 25.11.2014 р.); Слов'янського професійного ліцею залізничного транспорту імені Героя Соціалістичної Праці П. Ф. Кривоноса (серія АЕ № 527542 від 14.11.2014 р); Державного навчального закладу «Димитровський професійний гірничий ліцей» (серія АГ № 508117 від 06.12.2010 р.); Маріупольського вищого металургійного професійного училища (серія АЕ № 285091 від 18.09.2013 р., серія АЕ № 458437 від 26.06.2014 р.); Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 81» (серія АЕ № 285986 від 15.01.2014) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року №1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 прийнято рішення (Наказ МОН від 20.03.2017 року №58-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному навчальному закладу «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» (ідентифікаційний код – 37308938); Комунальному закладу «Костянтинівський медичний коледж» (ідентифікаційний код – 02011226); Комунальному вищому навчальному закладу «Нікопольський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» (ідентифікаційний код – 02011120); Комунальному вищому навчальному закладу «Павлоградський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» (ідентифікаційний код – 02011137); Гайсинському медичному коледжу (ідентифікаційний код – 02011019); Комунальному вищому навчальному закладу «Дніпровський базовий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» (ідентифікаційний код – 02011158); Товариству з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»  (ідентифікаційний код – 22928626); Приватному вищому навчальному закладу «Нікопольський економічний університет» (ідентифікаційний код – 20250006); Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського (ідентифікаційний код – 02125094); Івано-Франківському державному коледжу технологій та бізнесу (ідентифікаційний код – 01566100).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державного навчального закладу «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» (серія АЕ № 636021 від 10.03.2015 р.); Костянтинівського медичного училища (серія АЕ № 458285 від 24.06.2014 р.); Нікопольського медичного училища, заснованого на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області  (серія АЕ № 527606 від 14.11.2014 р.); Павлоградського медичного училища, заснованого на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (серія АЕ № 527276 від 01.10.2014 р.);  Гайсинського медичного коледжу (серія АГ № 508990 від 19.07.2011 р.); Обласного комунального закладу «Дніпропетровське медичне училище»  (серія АЕ № 458290 від 24.06.2014 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України» (серія АЕ № 636100 від 10.03.2015 р.); Приватного вищого навчального закладу «Нікопольський економічний університет» (серія АЕ № 527289 від 02.10.2014 р.); Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (серія АЕ № 458758 від 05.08.2014 р.); Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу (серія АЕ № 527142 від 09.09.2014 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 17.03.2017 року №56-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному навчальному закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти» (ідентифікаційний код – 05537377); Маріупольському професійому машинобудівному ліцею (ідентифікаційний код – 02542739); Глухівському національному педагогічному університету імені Олександра Довженка (ідентифікаційний код – 02125527); Рівненському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02547010); Професійному училищу соціальної реабілітації міста Охтирки (ідентифікаційний код – 02549434); Комунальному закладу «Міжшкільне навчально-виробниче об`єднання» Криворізької міської ради (ідентифікаційний код – 26329275); Товариству з обмеженою відповідальністю «Луганський навчально-курсовий комбінат І» (ідентифікаційний код – 36828010); Державному професійно-технічному навчальному закладу «Червоненське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 05537153); Державному навчальному закладу «Чортківське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 03781666); Державному навчальному закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» (ідентифікаційний код – 02542018); Державному навчальному закладу «Художнє професійно-технічне училище ім. Й. П. Станька» (ідентифікаційний код – 02545790); Державному навчальному закладу «Городищенський професійний ліцей» (ідентифікаційний код – 00389305); Приватному підприємству «Міленіум.М» (ідентифікаційний код – 35098076); Приватному виробничо-торговельному підприємству – фірмі «Добробут-ВЧ» (ідентифікаційний код – 23110197).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти» (серія АЕ № 458135 від 04.04.2014 р.); Маріупольського професійного машинобудівного ліцею (серія АЕ № 270318 від 07.05.2013 р.); Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (серія АЕ № 458667 від 08.07.2014 р.); Рівненського професійного ліцею (серія АЕ № 458894 від 28.07.2014 р.); Професійного училища соціальної реабілітації (серія АГ № 582923 від 16.01.2012 р.); Комунального закладу «Міжшкільне навчально-виробниче об`єднання» Криворізької міської ради (серія АЕ № 527223 від 09.09.2014 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганський навчально-курсовий комбінат І» (серія АЕ № 458429 від 26.06.2014 р.); Державного професійно-технічного навчального закладу «Червоненське вище професійне училище» (серія АЕ № 636645 від 16.06.2015 р.); Державного навчального закладу «Чортківське вище професійне училище» (серія АЕ № 636214 від 10.03.2015 р.); Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» (серія АЕ № 285451 від 08.11.2013 р.); Художнього професійно-технічного училища № 14 (серія АЕ № 458053 від 06.03.2014 р.); Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 14 м. Городище» (серія АЕ № 527996 від 09.02.2015 р.; серія АЕ № 527034 від 01.09.2014 р.); Приватного підприємства «Міленіум.М» (серія АЕ № 527761 від 15.12.2014 р.); Приватного виробничо-торговельного підприємства – фірми «Добробут-ВЧ» (серія АД № 072799 від 16.10.2012 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 17.03.2017 року №55-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Вищому навчальному закладу «Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося» (ідентифікаційний код – 02010764); Державному вищому навчальному закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» (ідентифікаційний код – 02010830).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Вищого навчального закладу «Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося»       (серія АД № 073004 від 16.10.2012 р.); Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» (серія АЕ № 527878 від 06.01.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 17.03.2017 року №54-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код – 00191158); Державному навчальному закладу «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій» (ідентифікаційний код – 02548624); Вищому професійному училищу № 7 м. Кременчука Полтавської області (ідентифікаційний код – 02539217); Костянтинівському професійному будівельному ліцею (ідентифікаційний код – 02542171); Люботинському професійному ліцею залізничного транспорту (ідентифікаційний код – 02548133); Міжрегіональному центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (ідентифікаційний код – 05536113); Дочірньому підприємству «Професійно-навчальний центр «Легіонер» приватного підприємства «Легіон» (ідентифікаційний код – 36269207);  Приватному підприємству «ГУАРД-ЦЕНТР» (ідентифікаційний код – 33905934).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Публічного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» (серія АЕ № 527972 від 09.02.2015 р.); Державного навчального закладу «Черкаський професійний будівельний ліцей» (серія АЕ № 636336 від 05.05.2015 р.); Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області (серія АЕ № 458622 від 01.07.2014 р.); Костянтинівського професійного будівельного ліцею (серія АЕ № 285302 від 18.09.2013 р.); Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту (серія АЕ № 527229 від 09.09.2014 р.); Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (серія АЕ № 285747 від 16.12.2013 р.); Дочірнього підприємства «Професійно-навчальний центр «Легіонер» приватного підприємства «Легіон» (серія АЕ № 270624 від 05.06.2013 р.); Приватного підприємства «ГУАРД-ЦЕНТР» (серія АЕ № 636163 від 10.03.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 16.03.2017 року №50-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Дзержинському професійному гірничому ліцею (ідентифікаційний код – 02543271); Державному навчальному закладу «Красногорівське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 02542403);Слов'янському професійному машинобудівному ліцею (ідентифікаційний код – 02542981);Державному професійно-технічному навчальному закладу «Хотінський професійний аграрний ліцей» (ідентифікаційний код – 02547263); Державному навчальному закладу «Глухівське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 02547317);Державному навчальному закладу «Гадяцьке вище професійне аграрне училище» (ідентифікаційний код – 02546921); Козельщинському міжшкільному навчально-виробничому комбінату (ідентифікаційний код – 21064228);Обласному комунальному підприємству «Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний код – 03363236);Свалявському професійному будівельному ліцею (ідентифікаційний код – 02543727); Білозерському професійному гірничому ліцею (ідентифікаційний код – 02543354); Слов'янському багатопрофільному регіональному центру професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса (ідентифікаційний код – 02542225); Державному навчальному закладу «Димитровський професійний гірничий ліцей» (ідентифікаційний код – 02542840); Маріупольському вищому металургійному професійному училищу (ідентифікаційний код – 05536188); Державному навчальному закладу «Професійно-технічне училище № 81» (ідентифікаційний код – 03067499).

Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Дзержинського професійного гірничого ліцею (серія АЕ № 285255 від 08.11.2013 р.); Державного навчального закладу «Красногорівське вище професійне училище» (серія АЕ № 527583 від 24.11.2014 р.); Слов'янського професійного машинобудівного ліцею (серія АЕ № 636324 від 27.04.2015 р.) Державного професійно-технічного навчального закладу «Хотінський професійний аграрний ліцей» (серія АЕ № 636645 від 16.06.2015 р.); Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» (серія АЕ № 527011 від 11.08.2014); Державного навчального закладу «Гадяцьке вище професійне аграрне училище» (серія АЕ № 458041 від 06.03.2014); Козельщинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (серія АЕ № 527249 від 01.10.2014 р.);Обласного комунального підприємства «Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Житомирської обласної ради (серія АЕ № 285312 від 18.09.2013); Свалявського професійного будівельного ліцею (серія АГ № 508319 від 02.02.2011 р.); Білозерського професійного гірничого ліцею (серія АЕ № 527640 від 25.11.2014 р.); Слов'янського професійного ліцею залізничного транспорту імені Героя Соціалістичної Праці П. Ф. Кривоноса (серія АЕ № 527542 від 14.11.2014 р); Державного навчального закладу «Димитровський професійний гірничий ліцей» (серія АГ № 508117 від 06.12.2010 р.); Маріупольського вищого металургійного професійного училища (серія АЕ № 285091 від 18.09.2013 р., серія АЕ № 458437 від 26.06.2014 р.); Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 81» (серія АЕ № 285986 від 15.01.2014) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 14.03.2017 року №48-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному навчальному закладу «Канівське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 05538033); Вищому навчальному закладу Кіровоградському кооперативному коледжу економіки і права імені М. П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (ідентифікаційний код–01788256); Національній академії державного управління при Президентові України (ідентифікаційний код – 23696843).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державного навчального закладу «Канівське вище професійне училище» (серія АГ  № 582611 від 14.12.2011 р.; серія АЕ № 270179 від 02.07.2013); Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М. П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (серія АЕ  № 636036 від 10.03.2015 р.); Національної академії державного управління при Президентові України (серія АЕ  № 270563 від 05.06.2013 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 10.03.2017 року №42-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля (ідентифікаційний код – 02070714); Комунальному закладу «Бахмутський медичний коледж» (ідентифікаційний код – 02011189); Львівському національному університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (ідентифікаційний код – 00492990); Приватному вищому навчальному закладу Університету новітніх технологій (ідентифікаційний код – 24091786); Державному вищому навчальному закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідентифікаційний код – 02070884).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (серія АЕ  № 636128 від 15.04.2015 р.); Артемівського медичного училища (серія АЕ № 458486 від 01.07.2014 р.); Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (серія АЕ № 527855 від 29.12.2014 р.); Приватного вищого навчального закладу Університету новітніх технологій (серія АЕ № 636074 від 10.03.2015 р.); Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (серія АЕ № 636809 від 19.06.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 10.03.2017 року №41-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному вищому навчальному закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» (ідентифікаційний код – 00146896); Державному навчальному закладу «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави» (ідентифікаційний код – 02546817); Професійно-технічному училищу № 88 (ідентифікаційний код – 21902066); Приватному акціонерному товариству «Учбово-торгівельний центр» (ідентифікаційний код – 20607069); Хмельницькому професійному ліцею (ідентифікаційний код – 03071176); Державному навчальному закладу «Новоград-Волинське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 02543437); Ордена «Знак Пошани» вищому професійному училищу № 75 (ідентифікаційний код – 02541823); Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (ідентифікаційний код – 08410370); Державному навчальному закладу «Маріупольський центр професійно-технічної освіти» (ідентифікаційний код – 02542722); Національному університету «Одеська юридична академія» (ідентифікаційний код – 20933314); Національному університету харчових технологій (ідентифікаційний код – 02070938); Приватному акціонерному товариству «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код – 00178353).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу»  (серія АД № 073326 від 08.01.2013 р.); Державного навчального закладу «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави» (серія АЕ  № 636155 від 25.02.2015 р.); Професійно-технічного училища № 88 (серія АЕ № 636268 від 06.04.2015 р.); Закритого акціонерного товариства «Учбово-торгівельний центр» (серія АЕ № 270611 від 05.06.2013 р.; серія АЕ № 458785 від 11.08.2014 р.);  Хмельницького професійного ліцею (серія АЕ № 636658 від 19.06.2015 р.); Державного навчального закладу «Новоград-Волинське вище професійне училище»  (серія АЕ № 458808 від 11.07.2014 р.); Ордена «Знак Пошани» вищого професійного училища № 75 (серія АЕ № 270438 від 05.06.2013 р.); Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного  (серія АЕ № 285977 від 23.01.2014 р.); Державного навчального закладу «Маріупольський центр професійно-технічної освіти» (серія АЕ № 527591 від 24.11.2014 р.); Національного університету «Одеська юридична академія» (серія АЕ № 636544 від 21.05.2015 р.); Національного університету харчових технологій (серія АЕ № 458431 від 26.06.2014 р.; серія АЕ № 285516 від 08.11.2013 р.; серія АЕ № 458630 від 07.07.2014 р.; серія АЕ № 527778 від 06.01.2015 р.; серія АЕ № 458934 від 05.08.2014 р.; серія АЕ № 270057 від 10.04.2013 р.); Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» (серія АЕ № 527367 від 03.10.2014 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 03.03.2017 року №40-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Одеському державному екологічному університету (ідентифікаційний код – 26134086); Львівському національному аграрному університету (ідентифікаційний код – 00493735); Запорізькому національному університету (ідентифікаційний код – 02125243).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Одеського державного екологічного університету (серія АЕ № 527694 від 23.12.2014 р.); Львівського національного аграрного університету (серія АЕ № 527884 від 26.01.2015 р.; серія АД № 073005 від 16.10.2012 р.); Запорізького національного університету (серія АЕ № 458600  від 05.08.2014 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 17.02.2017 року №31-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному професійно-технічному навчальному закладу «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти» (ідентифікаційний код – 02541846); Маріупольському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02542774); Маріупольському професійному ліцею автотранспорту (ідентифікаційний код – 02542751); Державному навчальному закладу «Білопільське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 02547470).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного професійно-технічного навчального закладу «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти» (серія АЕ № 636942 від 19.06.2015 р.); Маріупольського професійного ліцею (серія АЕ № 636681 від 19.06.2015 р.); Маріупольського професійного ліцей автотранспорту (серія АЕ № 527528 від 14.11.2014 р.); Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» (серія АЕ № 527779 від 06.01.2015 р) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 17.02.2017 року №30-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Волноваському професійно-технічному училищу (ідентифікаційний код – 02542395); Державному навчальному закладу «Дружківський професійний ліцей» (ідентифікаційний код – 02542142); Ямпільському районному спортивно-технічному клубу ТСО України (ідентифікаційний код – 21113665); Кролевецькому спортивно-технічному клубу Товариства сприяння обороні України (ідентифікаційний код – 02729679); Державному професійно-технічному навчальному закладу «Краматорський центр професійно-технічної освіти» (ідентифікаційний код – 02542064).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Волноваського професійно-технічного училища (серія АГ № 582731 від 04.01.2012 р.); Державного навчального закладу «Дружківський професійний ліцей» (серія АЕ № 636679 від 19.06.2015 р.); Ямпільського районного спортивно-технічного клубу ТСО України (серія АД № 072803 від 16.10.2012 р.); Кролевецького спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (серія АД № 072755 від 16.10.2012 р); Державного професійно-технічного навчального закладу «Краматорський центр професійно-технічної освіти» (серія АЕ № 285442 від 08.11.2013 р., серія АЕ № 527171 від 09.09.2014 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 09.02.2017 року №26-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Прилуцькому професійному ліцею Чернігівської області (ідентифікаційний код – 02548914); Центру професійно-технічної освіти м. Житомира (ідентифікаційний код – 02543584); Олександрівському професійному аграрному ліцею (ідентифікаційний код – 02542455); Родинському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02543222); Часів-Ярському професійно-технічному училищу (ідентифікаційний код – 02543199); Великоновосілківському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 05536359).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області (серія АЕ № 527227 від 09.09.2014 р.); Центру професійно-технічної освіти м. Житомира (серія АЕ № 527973 від 09.02.2015 р.); Олександрівського професійного аграрного ліцею (серія АЕ № 458935 від 05.08.2014 р.); Родинського професійного ліцею (серія АД № 072946 від 16.10.2012 р.); Часів-Ярського професійно-технічного училища (серія АЕ № 527568 від 14.11.2014 р.); Великоновосілківського професійного ліцею (серія АГ №582971 від 08.02.2012 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 09.02.2017 року №25-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному професійно-технічному навчальному закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг» (ідентифікаційний код – 03063107); Краснолиманському професійно-технічному училищу (ідентифікаційний код – 05536254); Дніпродзержинському вищому професійному училищу (ідентифікаційний код – 02541496); Товариству з обмеженою відповідальністю «Технічний ліцей» (ідентифікаційний код – 32689049); Маріупольському професійному аграрному ліцею (ідентифікаційний код – 02542389); Приватному вищому навчальному закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» (ідентифікаційний код – 25421352).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг» (серія АЕ № 527023 від 11.08.2014 р.); Краснолиманського професійно-технічного училища (серія АЕ № 636687 від 19.06.2015 р.); Дніпродзержинського вищого професійного училища (серія АЕ № 270835 від 12.08.2013 р.; серія АЕ № 636220 від 10.03.2015 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю «Технічний ліцей» (серія АЕ № 527974 від 09.02.2015 р.); Маріупольського професійного аграрного ліцею (серія АГ № 582802 від 06.01.2012 р.) Приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» (серія АВ № 395771 від 26.05.2008 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 09.02.2017 року №24-л): 

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Острівському міжшкільному навчально-виробничому комбінату Овруцької районної ради Житомирської області (ідентифікаційний код – 24702698); Маріупольський професійний ліцей сфери послуг (ідентифікаційний код – 02542768); Державній освітній установі «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів» (ідентифікаційний код – 35498822); Державному навчальному закладу «Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище» (ідентифікаційний код – 02542194); Державному навчальному закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» (ідентифікаційний код – 02549411); Миропільському міжшкільному навчально-виробничому комбінату Краснопільської районної ради Сумської області (ідентифікаційний код – 23996545).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Острівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Овруцької районної ради Житомирської області (серія АЕ № 458949 від 05.08.2014 р.); Маріупольського професійного ліцею сфери послуг (серія АЕ № 527589 від 24.11.2014 р.); Державної освітньої установи «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів» (серія АЕ № 458387 від 16.06.2014 р.); Краматорського професійного торгово-кулінарного ліцею (серія АД № 073345 від 08.01.2013 р.); Державного навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» (серія АЕ № 458380 від 16.06.2014 р.); Миропільського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Краснопільської районної ради Сумської області (серія АЕ № 285973 від 23.01.2014 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 09.02.2017 року №23-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Селидівському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02542188); Державному навчальному закладу «Костянтинівське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 02542969); Запорізькому навчально-виховному комплексу ІІ-ІІІ ступенів № 82 з виробничим навчанням Запорізької міської ради Запорізької області (ідентифікаційний код – 25218680); Державному навчальному закладу «Слов`янський професійний аграрний ліцей» (ідентифікаційний код – 02542432).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Селидівського професійного ліцею (серія АД № 072517 від 13.08.2012 р.); Державного навчального закладу «Костянтинівське вище професійне училище» (серія АЕ № 636920 від 19.06.2015 р.); Запорізькому навчально-виховному комплексу ІІ-ІІІ ступенів № 82 з виробничим навчанням Запорізької міської ради Запорізької області (серія АЕ № 285386 від 08.11.2013 р.); Державного навчального закладу «Слов`янський професійний аграрний ліцей» (серія АЕ № 527724 від 08.12.2014 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 17.02.2017 року №33-л):

 • Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Національному університету цивільного захисту України (ідентифікаційний код – 08571363); Вищому навчальному закладу «Київська Академія перукарського мистецтва» (ідентифікаційний код – 26199252); Чернігівському кооперативному коледжу Чернігівської облспоживспілки (ідентифікаційний код – 01788390); Державному вищому навчальному закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» (ідентифікаційний код – 00146896); Харківському національному університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ідентифікаційний код – 24980799).
 • Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Національного університету цивільного захисту України (серія АЕ № 636847 від 19.06.2015 р.); Вищого навчального закладу «Київська Академія перукарського мистецтва» (серія АЕ № 636372 від 21.05.2015 р.); Чернігівського кооперативного технікуму Чернігівської облспоживспілки  (серія АЕ № 636023 від 10.03.2015 р.); Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» (серія АЕ № 527510 від 05.11.2014 р.); Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (серія АЕ     № 527676 від 15.12.2014 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 17.02.2017 року №29-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» (ідентифікаційний код – 01896694); «Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського» комунальному вищому навчальному закладу Сумської обласної ради (ідентифікаційний код – 02214797); Житомирському державному технологічному університету (ідентифікаційний код –05407870); Чернігівському національному технологічному університету (ідентифікаційний код – 05460798); Київському державному коледжу туризму та готельного господарства (ідентифікаційний код –  05408295); Державному навчальному закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» (ідентифікаційний код – 02542018); Комунальному вищому навчальному закладу «Інститут підприємництва «Стратегія» Дніпропетровської обласної ради» (ідентифікаційний код – 19432699); Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича  (ідентифікаційний код – 02071240); Прилуцькому агротехнічному коледжу (ідентифікаційний код – 00729149); Комунальному вищому навчальному закладу «Криворізький медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради (ідентифікаційний код – 02011143).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» (серія АЕ № 285549 від 16.12.2013 р.); «Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського» комунального вищого навчального закладу Сумської обласної ради  (серія АВ № 586518 від 02.09.2011 р.); Житомирського державного технологічного університету (серія АЕ № 636494 від 19.06.2015 р.); Чернігівського національного технологічного університету (серія АЕ  № 636818 від 19.06.2015 р.); Київського технікуму готельного господарства (серія АЕ № 636040 від 10.03.2015 р.); Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» (серія АЕ № 527602 від 11.11.2014 р.); Обласного комунального вищого навчального закладу «Інститут підприємництва «Стратегія» (серія АЕ № 527898 від 09.02.2015 р.); Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (серія АЕ № 636088 від 10.03.2015 р.); Прилуцького агротехнічного коледжу (серія АЕ № 458536 від 08.07.2014 р.; серія АД № 041063 від 06.06.2012 р.); Криворізького медичного коледжу, заснованого на спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст Дніпропетровської області (серія АЕ № 636018 від 09.02.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 9.02.2017 року №27-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному професійно-технічному навчальному закладу «Глинський професійний аграрний ліцей» (ідентифікаційний код – 02547234); Казенному підприємству Шосткинський казенний завод «Зірка» (ідентифікаційний код – 14315351); Комунальній соціально-реабілітаційній установі «Житомирське вище професійне училище-інтернат» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний код – 03191526); Національному університету водного господарства та природокористування (ідентифікаційний код – 02071116); «Київський кооперативний інститут бізнесу і права» (ідентифікаційний код – 01788243).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного професійно-технічного навчального закладу «Глинський професійний аграрний ліцей» (серія АЕ № 458096 від 14.03.2014 р.); Казенного підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка» (серія АЕ  № 527012 від 11.08.2014 р.); Житомирського вищого професійного училища- інтернату Житомирської обласної ради (серія АД № 041301 від 02.07.2012 р.); Національного університету водного господарства та природокористування (серія АЕ № 527235 від 09.09.2014 р.; серія АВ № 529778 від 13.07.2010 р.; серія АЕ № 458607 від 01.07.2014 р.; серія АЕ № 527520 від 28.10.2014 р.; серія АЕ № 285874 від 15.01.2014 р.; серія АД № 072513 від 13.08.2012 р.); «Київський кооперативний інститут бізнесу і права» (серія АЕ № 636295   від 15.04.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 3.02.2017 року №21-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному вищому навчальному закладу «Лисичанський нафтохімічний технікум» (ідентифікаційний код – 04863941); Державній установі «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» (ідентифікаційний код – 25199155); Міжнародному гуманітарному університету (ідентифікаційний код – 26249278); Дніпродзержинському вищому професійному училищу (ідентифікаційний код – 02541496); Національному університету водного господарства та природокористування (ідентифікаційний код – 02071116); Київському національному університету технологій та дизайну (ідентифікаційний код – 02070890).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Лисичанський нафтохімічний технікум (серія АЕ № 458526 від 08.07.2014 р.); Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» (серія АГ № 508374 від 15.03.2011 р.); Міжнародного гуманітарного університету (серія АЕ № 636122 від 15.04.2015 р.); Дніпродзержинського вищого професійного училища  (серія АД № 073442 від 26.02.2013 р.); Національного університету водного господарства та природокористування (серія АЕ № 636444 від 04.06.2015 р.); Київського національного університету технологій та дизайну (серія АЕ № 636427 від 20.05.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 3.02.2017 року №20-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (ідентифікаційний код – 37992250); Запорізькому державному медичному університету (ідентифікаційний код – 02010741); Київському національному університету будівництва і архітектури (ідентифікаційний код – 02070909) Вищому навчальному закладу «Київський університет ринкових відносин» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код – 02030494); Державному закладу «Луганський державний медичний університет» (ідентифікаційний код – 02010675); Вищому навчальному закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (ідентифікаційний код – 20201672).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (серія АЕ № 527891 від 09.02.2015 р.); Запорізького державного медичного університету (серія АЕ № 527679 від 08.12.2014 р.); Київського національного університету будівництва і архітектури (серія АЕ № 636495 від 19.06.2015 р.); Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (серія АЕ № 636502 від 18.05.2015 р.); Державного закладу «Луганський державний медичний університет» (серія АЕ № 636065 від 10.03.2015 р.); Приватного вищого навчального закладу «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» (серія АЕ № 527678 від 08.12.2014 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 3.02.2017 року №19-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Тернопільському вищому професійному училищу № 4 імені Михайла Паращука (ідентифікаційний код – 02547659); Маріупольському професійному ліцею будівництва (ідентифікаційний код – 34027968); Вищому професійному училищу № 42 м. Погребище (ідентифікаційний код – 04528519); Державному навчальному закладу «Бердичівське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 02543503).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Тернопільського вищого професійного училища № 4 імені Михайла Паращука (серія АЕ № 636216 від 10.03.2015 р.); Маріупольського професійного ліцею будівництва (серія АЕ № 527912 від 06.01.2015 р.); Вищого професійного училища № 42 м. Погребище (серія АЕ № 285299 від 08.11.2013 р.); Державного навчального закладу «Бердичівське вище професійне училище» (серія АЕ № 636555 від 27.05.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 20.01.2017 року №12-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Маріупольському вищому металургійному професійному училищу (ідентифікаційний код – 05536188); Державному вищому навчальному закладу «Чернівецький індустріальний коледж» (ідентифікаційний код – 00284055); Вінницькому транспортному коледжу (ідентифікаційний код – 01118413).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Маріупольського вищого металургійного професійного училища (серія АЕ № 285811 від 23.01.2014 р.); Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» (серія АЕ № 527616 від 14.11.2014 р.); Вінницького транспортного коледжу (серія АЕ № 270236 від 10.04.2013 р) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 20.01.2017 року №11-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Харківському національному медичному університету (ідентифікаційний код – 01896866); Полтавському кооперативному коледжу Полтавської облспоживспілки (ідентифікаційний код – 01788094); Державному навчальному закладу «Красногорівське вище професійне училище» (ідентифікаційний код – 02542403); Комунальному закладу Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (ідентифікаційний код – 02139771); Вищому державному навчальному закладу України «Буковинський державний медичний університет» (ідентифікаційний код – 02010971);
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Харківського національного медичного університету (серія АЕ № 636446 від 04.06.2015 р.); Полтавського кооперативного технікуму Полтавської облспоживспілки (серія АЕ № 458339 від 08.07.2014 р.); Державного навчального закладу «Красногорівське вище професійне училище» (серія АЕ № 527603 від 11.11.2014 р.); Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (серія АЕ № 458495 від 01.07.2014 р.); Буковинського державного медичного університету (серія АЕ № 527251 від 09.09.2014 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 20.01.2017 року №10-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному навчальному закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» (ідентифікаційний код – 33311890); Державному навчальному закладу "Професійно-технічне училище №21 м. Калинівка" (ідентифікаційний код – 03066117); 8 навчальному центру Державної спеціальної служби транспорту (ідентифікаційний код – 33111325); Надвірнянському професійно-технічному училищу № 11 (ідентифікаційний код – 02544193).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» (серія АЕ № 636918 від 19.06.2015 р. ); Професійно-технічного училища № 21 м. Калинівка (серія АЕ № 458111 від 04.04.2014 р.); 8 навчального центру Державної спеціальної служби транспорту (серія АЕ № 285061 від 18.09.2013 р.); Надвірнянського професійно-технічного училища № 11 (серія АЕ № 285480 від 18.11.2013 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 20.01.2017 року №9-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Комунальному вищому навчальному закладу «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний код – 02011284); Приватному акціонерному товариству «Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет» (ідентифікаційний код – 23169003).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут медсестринства» (серія АЕ № 636404 від 18.05.2015 р.); Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (серія АЕ № 458719 від 28.07.2014 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 20.01.2017 року №7-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр професійно-технічної освіти «Консалтінг Фактор» (ідентифікаційний код – 30250541); Полтавському кооперативному коледжу Полтавської облспоживспілки (ідентифікаційний код – 01788094); Кременчуцькому міжшкільному навчально-виробничому комбінату №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області (ідентифікаційний код – 24827856); Товариству з обмеженою відповідальністю «Охоронний холдінг» (ідентифікаційний код – 38143880); Професійно-технічному училищу №5 м. Житомира (ідентифікаційний код – 02543414); Комунальному закладу «Навчально-виховний комплекс «Основа» Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області (ідентифікаційний код – 20527353); Новоайдарському професійному аграрному ліцею (ідентифікаційний код – 05536047).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр професійно-технічної освіти «Консалтінг Фактор» (серія АЕ № 458417 від 24.06.2014 р. ); Полтавського кооперативного технікуму Полтавської облспоживспілки (серія АВ № 586257 від 02.08.2011 р.); Кременчуцького міжшкільного навчально-виробничого комбінату №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області (серія АВ № 420198 від 15.07.2008 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронний холдінг» (серія АЕ № 270094 від 10.04.2013 р.); Професійно-технічного училища №5 м. Житомира (серія АЕ № 285305 від 18.09.2013 р.); Комунального закладу «Преображенський навчально-виховний комплекс «Школа-дитсадок» Оріхівської районної ради Запорізької області (серія АД № 041120 від 13.07.2012 р.); Новоайдарського професійного аграрного ліцею (серія АД № 072955 від 16.10.2012) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 20.01.2017 року №8-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти: Державному вищому навчальному закладу «Криворізький національний університет» (ідентифікаційний код – 37664469); Білопільському спортивно-технічному клубу Товариства сприяння обороні України (ідентифікаційний код – 02729610); Державному навчальному закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» (ідентифікаційний код – 37283091); Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцею (ідентифікаційний код – 02541645); Сумському національному аграрному університету (ідентифікаційний код – 04718013); Ярунському міжшкільному навчально-виробничому комбінату (ідентифікаційний код – 20415677).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (серія АЕ № 270367 від 07.05.2013 р.; серія АЕ № 458134         від 04.04.2014 р.); Білопільського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (серія АД № 034757 від 19.04.2012 р.); Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» (серія АЕ № 285674 від 11.12.2013 р.); Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (серія АЕ            № 527035 від 01.09.2014 р.); Сумського національного аграрного університету (серія АЕ № 458963 від 05.08.2014 р.; серія АЕ № 458643 від 07.07.2014 р.; серія АЕ № 527385 від 03.10.2014 р.; серія АЕ № 285940 від 23.01.2014 р.; серія АЕ № 270352 від 07.05.2013 р.; серія АЕ № 527535 від 14.11.2014 р.); Ярунського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (серія АЕ № 458951 від 05.08.2014 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 20.01.2017 року №6-л):

 • переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти: «Київський кооперативний інститут бізнесу і права» (ідентифікаційний код – 01788243); Державному вищому навчальному закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» (ідентифікаційний код – 02010758); Вищому навчальному приватному закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» (ідентифікаційний код – 32495593); Одеському національному медичному університету (ідентифікаційний код – 02010801).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти «Київський кооперативний інститут бізнесу і права» (серія АЕ № 636810 від 19.06.2015 р.); Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» (серія АЕ № 527672  від 08.12.2014 р.); Вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» (серія АЕ № 458756  від 05.08.2014 р.); Одеського національного медичного університету  (серія АЕ № 527136 від 09.09.2014 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 28.12.2016 року №1520л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти: Приватному підприємству «Центр Промінь» (ідентифікаційний код – 04872961); Товариству з обмеженою відповідальністю «Західноукраїнський навчальний центр «Спеціаліст» (ідентифікаційний код – 38700778); Підприємству, яке засноване на власності об’єднання громадян «Учбовий комбінат добровільного пожежного товариства України»  (ідентифікаційний код – 03955648); Вищому художньому професійному училищу № 3 м. Івано-Франківська (ідентифікаційний код – 02544313); Зеленодольському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02549606); Нововолинському міжшкільному навчально-виробничому комбінату Нововолинської міської ради Волинської області (ідентифікаційний код – 13348638); Київському національному торговельно-економічному університету (ідентифікаційний код – 01566117); Міжрегіональному центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова (ідентифікаційний код – 33195557); Приватному підприємству «Локон» (ідентифікаційний код –  13985173); Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська (ідентифікаційний код – 05536596); Міжрегіональному центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ідентифікаційний код – 33219415); Приватному підприємству «Центр спецпідготовки Аутпост» (ідентифікаційний код – 38667282); Олевському міжшкільному навчально-виробничому комбінату трудового навчання і професійної орієнтації учнів (ідентифікаційний код – 20419882); Одеському національному морському університету (ідентифікаційний код – 01127777).
 • у зв’язку зі зміною найменування Професійно-технічного училища     № 30 с. Турчинівка Чуднівського району (ідентифікаційний код – 03070142) переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Турчинівському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 03070142).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Приватного підприємства «Центр Промінь» (серія АЕ № 270621  від 05.06.2013 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю «Західноукраїнський навчальний центр «Спеціаліст» (серія АЕ № 285641 від 27.11.2013 р.); Підприємства, яке засноване на власності об’єднання громадян «Учбовий комбінат добровільного пожежного товариства України» (серія АЕ № 270677 від 02.07.2013 р.); Вищого художнього професійного училища № 3 м. Івано-Франківська (серія АЕ № 527550 від 14.11.2014 р.); Зеленодольського професійного ліцею (серія АВ № 506720  від 25.02.2010 р.); Нововолинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Нововолинської міської ради Волинської області (серія АЕ № 527324 від 03.10.2014 р.); Київського національного торговельно-економічного університету (серія АЕ № 636339 від 05.05.2015 р.); Професійно-технічного училища № 30 с. Турчинівка Чуднівського району (серія АЕ № 636969 від 19.06.2015 р.); Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова (серія АЕ   № 458786 від 11.08.2014 р. ); Приватного підприємства «Локон» (серія АД    № 073339 від 08.01.2013 р.); Центра професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська (серія АЕ № 527391 від 03.10.2014 р.); Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (серія АЕ № 270899 від 02.07.2013 р.); Приватного підприємства «Центр спецпідготовки Аутпост» (серія АЕ № 285918  від 13.01.2014 р.); Олевського міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудового навчання і професійної орієнтації учнів (серія АЕ   № 458973 від 05.08.2014 р.); Одеського національного морського університету  (серія АД № 073187 від 08.01.2013 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 28.12.2016 року №1519л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Житомирському професійному ліцею сфери послуг (ідентифікаційний код – 03063024); Приватному підприємству фірмі «Профінвест» (ідентифікаційний код – 31389021); Національному фармацевтичному університету (ідентифікаційний код – 02010936); Державному вищому навчальному закладу «Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури» (ідентифікаційний код – 01116118); Державному навчальному закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» (ідентифікаційний код – 02547122); Приватному підприємству «Радомишльський аграрний навчально-виробничий центр» (ідентифікаційний код – 35545547); Рівненському центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (ідентифікаційний код – 21087175).
 • у зв’язку зі зміною найменування Одеської національної морської академії (ідентифікаційний код – 01127799) переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Національному університету «Одеська морська академія» (ідентифікаційний код – 01127799).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Житомирського професійного ліцею сфери послуг (серія АВ № 159232  від 05.09.2006 р.; серія АЕ № 458957 від 05.08.2014 р.); Приватного підприємства фірми «Профінвест» (серія АЕ № 285925 від 13.01.2014 р.); Національного фармацевтичного університету (серія АЕ № 636312 від 15.04.2015 р.); Державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури» (серія АЕ № 527634 від 25.11.2014 р.); Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» (серія АЕ № 458937 від 05.08.2014 р.);   Приватного підприємства «Радомишльський аграрний навчально-виробничий центр» (серія АЕ № 636935 від 19.06.2015 р.); Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (серія АЕ № 636265 від 06.04.2015 р.), Одеської національної морської академії (серія АД № 073460 від 26.02.2013 р.; серія АЕ № 270697 від 02.07.2013 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 28.12.2016 року №1518л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Житомирському державному університету імені Івана Франка (ідентифікаційний код – 02125208); Державному закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (ідентифікаційний код – 02125473); Млинівському державному технолого-економічному коледжу (ідентифікаційний код – 00728693); Житомирському національному агроекологічному університету (ідентифікаційний код – 00493681); Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (ідентифікаційний код – 02125616); Приватному вищому навчальному закладу «Фінансово-правовий коледж» (ідентифікаційний код – 22865098); Національному фармацевтичному університету (ідентифікаційний код – 02010936); Харківському національному педагогічному університету        імені Г. С. Сковороди (ідентифікаційний код – 02125585).
 • у зв’язку зі зміною найменування закладів освіти: Закарпатського художнього інституту (ідентифікаційний код – 26465086); Черкаського медичного коледжу (ідентифікаційний код – 02011686); Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України (ідентифікаційний код – 22884554)  переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти Закарпатській академії мистецтв (ідентифікаційний код – 26465086); Черкаській медичній академії (ідентифікаційний код – 02011686); Ірпінському державному коледжу економіки та права (ідентифікаційний код – 22884554).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка (серія АЕ         № 270283 від 07.05.2013 р.);  Закарпатського художнього інституту  (серія АЕ № 636429 від 21.05.2015 р.); Черкаського медичного коледжу (серія АЕ         № 458483 від 26.06.2014 р.); Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»  (серія АЕ № 636480 від 17.06.2015 р.); Млинівського державного технолого-економічного коледжу (серія АЕ № 636386 від 16.06.2015 р.); Житомирського національного агроекологічного університету (серія АЕ № 636839   від 19.06.2015 р.); Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (серія АЕ № 636132 від 15.04.2015 р.); Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України (серія АЕ № 270142 від 07.05.2013 р.); Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» (серія АЕ № 458332  від 11.07.2014 р.); Національного фармацевтичного університету (серія АЕ   № 636486 від 19.06.2015 р.); Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (серія АЕ № 285895 від 14.03.2014 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 23.12.2016 року №1513л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватному вищому навчальному закладу «Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом» (ідентифікаційний код – 13734130); Львівській національній академії мистецтв (ідентифікаційний код – 02071027); Приватному вищому навчальному закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (ідентифікаційний код – 33088904); Вищому комунальному навчальному закладу «Коростишівський педагогічний коледж   імені І. Я. Франка» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний код – 02135879); Вищому державному навчальному закладу України «Українська медична стоматологічна академія» (ідентифікаційний код – 02010824); Полтавській державній аграрній академії (ідентифікаційний код – 00493014); Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова (ідентифікаційний код – 02125295); Національному університету «Києво-Могилянська академія» (ідентифікаційний код – 16459396); Київському університету імені Бориса Грінченка (ідентифікаційний код –  02136554); Тернопільському національному економічному університету (ідентифікаційний код – 33680120); Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького (ідентифікаційний код – 14321481).
 • у зв’язку зі зміною найменування Харківського автотранспортного технікуму ім. С. Орджонікідзе (ідентифікаційний код – 02128365) переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти Харківському державному автотранспортному коледжу (ідентифікаційний код – 02128365);
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватного вищого навчального закладу «Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом» (серія АЕ № 270283 від 07.05.2013 р.) ; Львівської національної академії мистецтв (серія АЕ № 636052 від 09.02.2015 р.); Харківського автотранспортного технікуму ім. С. Орджонікідзе (серія АЕ № 527668  від 08.12.2014 р.); Приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (серія АЕ № 527700   від 23.12.2014 р.); Вищого комунального навчального закладу «Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної ради (серія АЕ № 636392 від 19.06.2015 р.); Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» (серія АЕ № 636462 від 10.06.2015 р.); Полтавській державній аграрній академії (серія АЕ № 636408 від 18.05.2015 р.); Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (серія АЕ № 527854 від 29.12.2014 р.); Національного університету «Києво-Могилянська академія» (серія АЕ  № 527478 від 14.11.2014 р.); Київського університету імені Бориса Грінченка  (серія АЕ № 636821 від 19.06.2015 р.); Тернопільського національного економічного університету (серія АЕ № 636470 від 10.06.2015 р.); Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького (серія АЕ № 636472 від 10.06.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 16.12.2016 року №1510л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (ідентифікаційний код – 02010681), Міжрегіональному центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (ідентифікаційний код – 05536113), Товариству з обмеженою відповідальністю «Ізмаїльське медичне училище» (ідентифікаційний код – 25417793), Національному університету «Острозька академія» (ідентифікаційний код – 22554101).
 • у зв’язку зі зміною найменування закладу освіти Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича (ідентифікаційний код – 02214745) переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича» (ідентифікаційний код – 02214745).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (серія АЕ № 270242 від 07.05.2013 р.), Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (серія АЕ № 458467 від 24.06.2014 р.), Товариства з обмеженою відповідальністю «Ізмаїльське медичне училище» (серія АЕ № 636378 від 21.05.2015 р.), Національного університету «Острозька академія» (серія АЕ № 636343 від 06.05.2015 р.), Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича» (серія АД № 034594 від 22.05.2012 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 16.12.2016 року №1509л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Професійно-технічному училищу № 79 (ідентифікаційний код – 02541869); Державному навчальному закладу «Ананьївський професійний аграрний ліцей» (ідентифікаційний код – 02546594), Голопристанській автомобільній школі Товариства сприяння обороні України (ідентифікаційний код – 02723286).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Професійно-технічного училища № 79 (серія АЕ № 270344 від 07.05.2013 р.), Державного навчального закладу «Ананьївський професійний аграрний ліцей» (серія АЕ № 285943 від 23.01.2014 р.); Голопристанської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (серія АЕ № 527040 від 01.09.2014 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 30.11.2016 року №1501л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватному вищому навчальному закладу Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» (ідентифікаційний код – 21228109); Національній академії Національної гвардії України (ідентифікаційний код – 08610502); Вищому навчальному комунальному закладу «Одеське театрально-художнє училище» (ідентифікаційний код – 35565631); Комунальному вищому навчальному закладу «Вінницька академія неперервної освіти» (ідентифікаційний код – 02139682); Комунальному вищому навчальному закладу «Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний код – 02011278); Донецькому вищому училищу олімпійського резерву ім. С. Бубки (ідентифікаційний код – 20361881); Національній академії Служби безпеки України (ідентифікаційний код –  20001823).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватного вищого навчального закладу Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» (серія АЕ № 458706  від 11.07.2014 р.); Національної академії Національної гвардії України    (серія АЕ № 636403 від 18.05.2015 р.); Вищого навчального комунального закладу «Одеське театрально-художнє училище» (серія АЕ № 458727   від 28.07.2014 р.); Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти» (серія АЕ № 636815 від 19.06.2015 р.); Комунального вищого навчального закладу «Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради (серія АЕ № 270830 від 12.08.2013 р.); Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки (серія АВ   № 443609 від 10.04.2009 р.); Національної академії Служби безпеки України (серія АЕ № 636428 від 19.05.2013 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 22.11.2016 року №1498л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному вищому навчальному закладу «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» (ідентифікаційний код – 01566324); Приватному підприємству «БІЗАРТ» (ідентифікаційний код – 36575085); Іллінецькому міжшкільному навчально-виробничому комбінату (ідентифікаційний код – 23109337); Професійно-технічному училищу № 38 смт. Голованівськ (ідентифікаційний код – 02544997); Житомирському професійному ліцею харчових технологій (ідентифікаційний код – 01566531); Вищому професійному училищу № 29 смт. Володимирець  (ідентифікаційний код – 05537503); Харківський державний університет харчування та торгівлі (ідентифікаційний код – 0156633).
 • у зв’язку зі зміною найменування закладу освіти Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва (ідентифікаційний код – 05536797) переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному навчальному закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» (ідентифікаційний код – 05536797).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державного вищого навчального закладу «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» (серія АГ № 582394 від 14.12.2011 р.); Приватного підприємства «БІЗАРТ» (серія АЕ № 285926 від 13.01.2014 р.); Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва (серія АЕ № 527928 від 06.01.2015 р.); Іллінецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату (серія АД № 073140 від 16.10.2012 р.); Професійно-технічного училища № 38 смт. Голованівськ (серія АЕ № 285452 від 08.11.2013 р.); Житомирського професійного ліцею харчових технологій  (серія АЕ № 636554 від 27.05.2015 р.); Вищого професійного училища № 29 смт. Володимирець (серія АЕ № 636179 від 10.03.2015 р.); Харківського державного університету харчування та торгівлі (серія АД  № 073286  від 08.01.2013 р.; серія АЕ № 458039 від 06.03.2014 р.; серія АЕ № 527345  від 03.10.2014 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 15.11.2016 року №1492л): 

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватному вищому навчальному закладу «Академія рекреаційних технологій і права» (ідентифікаційний код – 39246025); Вищому художньому професійному училищу № 3 м. Івано-Франківська (ідентифікаційний код – 02544313); Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини (ідентифікаційний код – 02125639); Державному вищому навчальному закладу «Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну» (ідентифікаційний код – 01275963); Сумському державному педагогічному університету імені А. С. Макаренка (ідентифікаційний код – 02125510); Державному вищому навчальному закладу «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» (ідентифікаційний код –.01566324); Приватному вищому навчальному закладу «Медичний коледж» (ідентифікаційний код – 32386979); Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України (ідентифікаційний код – 20062173); Державному вищому навчальному закладу «Університет менеджменту освіти» (ідентифікаційний код –35830447); Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (ідентифікаційний код – 01896702).
 • у зв’язку зі зміною найменування закладу Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва (ідентифікаційний код – 05536797) переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному навчальному закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» (ідентифікаційний код – 05536797).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Приватного вищого навчального закладу «Академія рекреаційних технологій і права» (серія АЕ № 458773 від 11.08.2014 р.); Вищого художнього професійного училища № 3 м. Івано-Франківська (серія АД № 073207 від 08.01.2013 р.); Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (серія АЕ № 636451 від 04.06.2015 р.); Державного вищого навчального закладу «Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну» (серія АЕ № 636004 від 26.01.2015 р.); Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (серія АЕ № 458767  від 11.08.2014 р.); Державного вищого навчального закладу «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»  (серія АЕ № 636022 від  10.03.2015 р.); Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж» (серія АЕ № 636399 від 19.06.2015 р.); Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України (серія АЕ № 527483 від  14.11.2014 р.); Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» (серія АЕ № 636081 від 10.03.2015 р.); Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва (серія АЕ № 527845  від 06.01.2015 р.); Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (серія АД № 041483 від 14.08.2012 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 02.11.2016 року №1487л): 

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Товариству з обмеженою відповідальністю «Ізмаїльський інститут водного транспорту» (ідентифікаційний код – 25029944); Приватному вищому навчальному закладу «Київський медичний університет УАНМ» (ідентифікаційний         код – 16478809); Калинівському технологічному технікуму (ідентифікаційний код – 03062906); Вищому навчальному закладу «Український католицький університет» (ідентифікаційний код – 26205857); Львівському державному коледжу декоративного і ужиткового мистецтва    ім. І. Труша (ідентифікаційний код – 02214739); Комунальному вищому навчальному закладу «Житомирський базовий фармацевтичний коледж       ім. Г. С. Протасевича» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний код – 02011261); Товариству з обмеженою відповідальністю «Львівський медичний інститут» (ідентифікаційний код – 32893200).
 • у зв’язку зі зміною найменування закладу Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський медичний коледж ім. Андрея Крупинського» (ідентифікаційний код – 01989036) переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти Вищому навчальному комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» » (ідентифікаційний код – 01989036).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Товариства з обмеженою відповідальністю «Ізмаїльський інститут водного транспорту» (серія АЕ № 527866 від 06.01.2015 р.), Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет УАНМ» (серія АЕ    № 527695 від 23.12.2014 р.);  Калинівського технологічного технікуму     (серія АЕ № 636387 від 16.06.2015 р.), Вищого навчального закладу «Український католицький університет» (серія АЕ № 527115 від 02.09.2014 р.);  Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський медичний коледж ім. Андрея Крупинського» (серія АД              № 073245 від 12.02.2013 р.); Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша (серія АЕ № 636709 від 19.06.2015 р.); Комунального вищого навчального закладу «Житомирський базовий фармацевтичний коледж  ім. Г. С. Протасевича» Житомирської обласної ради  (серія АЕ № 458504 від 07.07.2014 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський медичний інститут» (серія АЕ № 636469        від 10.06.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 02.11.2016 року №1486л): 

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Старобільському професійному ліцею (ідентифікаційний код – 02541102); Шишацькій обласній гімназії-інтернат для обдарованих дітей (ідентифікаційний код – 23550016); Державному навчальному закладу «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» (ідентифікаційний код – 05536099); Колективному підприємству «Навчально-відновлювальний центр Українського товариства глухих» (ідентифікаційний код – 21551365); Державному навчальному закладу «Ісаєвський професійний аграрний ліцей» (ідентифікаційний код – 20986842); Приватному підприємству «УКРПРОМЛІФТЗВАР» (ідентифікаційний код – 31350539).
 • у зв’язку зі зміною найменування закладу освіти Міжшкільного навчально-виробничого комбінату (ідентифікаційний код – 21123043); Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри» (ідентифікаційний код – 05536751) переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Комунальному закладу «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» (ідентифікаційний код – 21123043); Державному навчальному закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну  м. Києва» » (ідентифікаційний код – 05536751)
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Міжшкільного навчально-виробничого комбінату (серія АВ № 363407 від 08.10.2007 р.);  Старобільського професійного ліцею (серія АЕ № 285636 від 27.11.2013 р.); Шишацької обласної гімназії-інтернат для обдарованих дітей (серія АЕ № 285074 від 18.09.2013 р.);  Державного навчального закладу «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» (серія АЕ № 285084 від 18.09.2013 р.); Колективного підприємства «Навчально-відновлювальний центр Українського товариства глухих» (серія АД № 073325 від 08.01.2013 р.); Державного навчального закладу «Ісаєвський професійний аграрний ліцей» (серія АЕ № 527801 від 08.12.2014 р.); Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри» (серія АЕ № 285304 від 18.09.2013 р.); Приватного підприємства «УКРПРОМЛІФТЗВАР» (серія АД № 073379 від 08.01.2013 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 06.10.2016 року №1441л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному вищому навчальному закладу «Київський коледж легкої промисловості» (ідентифікаційний код – 00301931); Державному вищому навчальному закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну» (ідентифікаційний  код – 04606538); Рівненському державному базовому медичному коледжу (ідентифікаційний код – 02011545), Державному вищому навчальному закладу «Харківський коледж транспортних технологій» (ідентифікаційний код – 01116443), Луцькому педагогічному коледжу (ідентифікаційний  код – 02126107), Вижницькому коледжу прикладного мистецтва  імені В. Ю. Шкрібляка (ідентифікаційний код – 02973111).
 • у зв’язку зі зміною найменування закладу освіти Київського вищого професійного поліграфічного училища (ідентифікаційний код – 02544537); Комунального вищого навчального закладу училище хореографічного мистецтва «Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря» (ідентифікаційний код – 30382088); Приватного вищого навчального закладу «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (ідентифікаційний код – 22115979) переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державному навчальному закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва»  (ідентифікаційний код – 02544537); Коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» (ідентифікаційний код – 30382088); Приватному акціонерному товариству «Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (ідентифікаційний код – 22115979).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Київського вищого професійного поліграфічного училища (серія АЕ   № 270827 від 12.08.2013 р.), Державного вищого навчального закладу «Київський коледж легкої промисловості» (серія АЕ № 458544  від 08.07.2014 р.); Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну» (серія АЕ № 636009 від 09.02.2015 р.), Рівненського державного базового медичного коледжу (серія АЕ № 458796 від 05.08.2014 р.), Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж транспортних технологій» (серія АЕ № 527818 від 15.12.2014 р.), Комунального вищого навчального закладу училище хореографічного мистецтва «Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря» (серія АЕ № 458537 від 08.07.2014 р.), Луцького педагогічного коледжу (серія АЕ № 458292 від 24.06.2014 р.), Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені В. Ю. Шкрібляка  (серія АВ № 552230  від 16.08.2010 р.), Приватного вищого навчального закладу «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (серія АЕ № 270577   від 02.07.2013 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 06.10.2016 року №1440л): 

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Приватному підприємству «Інститут професійних технологій» (ідентифікаційний код – 31765322); Жовківському районному спортивно-технічному клубу Товариства сприяння обороні України (ідентифікаційний код – 22356192); Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського (ідентифікаційний код – 05385631); Житомирському професійному політехнічному ліцею (ідентифікаційний код – 02543516); Навчально-професійному центру «Академія мистецтва краси» (ідентифікаційний код – 23509732).
 • у зв’язку зі зміною найменування закладу освіти Київського вищого професійного поліграфічного училища (ідентифікаційний код – 02544537) переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному навчальному закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва» (ідентифікаційний код – 02544537).
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Приватного підприємства «Інститут професійних технологій»  (серія АЕ № 527789 від 06.01.2015 р.); Київського вищого професійного поліграфічного училища (серія АЕ № 636646 від 19.06.2015 р.); Жовківського районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (серія АЕ № 285635 від 27.11.2013 р.); Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (серія АЕ № 636636 від 16.06.2015 р.),  Житомирського професійного політехнічного ліцею (серія АЕ № 285109 від 18.09.2013 р.); Навчально-професійного центру «Академія мистецтва краси» (серія АЕ № 527081 від 04.09.2014 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 27.09.2016 року №1433л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Київському національному торговельно-економічному університету; Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського; Обласному комунальному закладу «Лозівське училище культури і мистецтв»; Чемеровецькому медичному коледжу; Вищому навчальному комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський медичний коледж післядипломної освіти»; Державному вищому навчальному закладу «Дрогобицький механіко-технологічний коледж»; Селидівському гірничому технікуму; Інституту законодавства Верховної Ради України, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
 • у зв’язку зі зміною найменування закладу освіти Чорноморського державного університету імені Петра Могили; Вінницького вищого професійного училища Департаменту Державної служби охорони при МВС України переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти Чорноморському національному університету імені Петра Могили; Вінницькому вищому професійному училищу Департаменту поліції охорони.
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Київського національного торговельно-економічного університету  (серія АЕ № 458597 від 05.08.2014 р.), Національної музичної академії України імені       П. І. Чайковського (серія АД № 073182 від 08.01.2013 р.), Обласного комунального закладу «Лозівське училище культури і мистецтв» (серія АЕ  № 636714 від 19.06.2015 р.), Чемеровецького медичного коледжу (серія АГ № 508950 від 14.07.2011 р.), Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський медичний коледж післядипломної освіти» (серія АЕ № 458245 від 10.06.2014 р.), Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький механіко-технологічний коледж»    (серія АД № 072739 від 16.10.2012 р.), Селидівського гірничого технікуму (серія АЕ № 458524 від 08.07.2014 р.), Інституту законодавства Верховної Ради України  (серія АЕ № 527857 від 05.01.2015 р.); Чорноморського державного університету імені Петра Могили (серія АЕ № 636112 від 07.04.2015 р.), Вінницького вищого професійного училища Департаменту Державної служби охорони при МВС України  (серія АЕ № 527803 від 08.12.2014 р.), Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України  (серія АЕ № 527874 від 06.01.2015 р.) недійсними. 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 27.09.2016 року №1432л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Конотопській автомобільній школі Товариства сприяння обороні України.
 • у зв’язку зі зміною найменування закладу освіти Державного навчального закладу «Київський професійний електромеханічний ліцей»; Вінницького вищого професійного училища Департаменту Державної служби охорони при МВС України; Державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України»; Комунального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Державному навчальному закладу «Київський центр професійно-технічної освіти»; Вінницькому вищому професійному училищу Департаменту поліції охорони; Державному підприємству «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці»; Комунальному навчальному закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей»
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Конотопської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України (серія АВ № 585774 від 29.06.2011 р.), Державного навчального закладу «Київський професійний електромеханічний ліцей» (серія АЕ № 527717 від 25.11.2014 р.), Вінницького вищого професійного училища Департаменту Державної служби охорони при МВС України (серія АЕ № 073141 від 16.10.2012 р.), Державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України»  (серія АЕ № 458631 від 07.07.2014 р.), Комунального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» (серія АЕ № 636633 від 16.06.2015 р.) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 16.09.2016 року №1424л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Полтавському національному технічному університету імені Юрія Кондратюка; Спортивно-технічному клубу первинної організації Товариства сприяння обороні України Державного університету «Львівська політехніка»; Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНСАЙТ-ЛІФТ»; Державному вищому навчальному закладу «Дрогобицький механіко-технологічний коледж»; Дніпропетровському центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості; Новоград-Волинському економіко-гуманітарному коледжу (Товариство з обмеженою відповідальністю); Товариству з обмеженою відповідальністю «Академія красоти «Профі Косметолоджі»; Державному навчальному закладу «Донецький центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості»; Приватному підприємству «Безпека-комплекс О.Г.Б.»; Приватному підприємству «ФОБОС»; Житомирському державному університету імені Івана Франка; Малому приватному підприємству «БУДКВАЛІФКАДРИ».
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (серія АЕ № 527825 від 23.12.2014), Спортивно-технічного клубу первинної організації Товариства сприяння обороні України Державного університету «Львівська політехніка» (серія АЕ № 458681  від 08.07.2014), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНСАЙТ-ЛІФТ» (серія АЕ № 285356  від 18.09.2013), Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» (серія АД № 073110 від 16.10.2012), Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (серія АЕ № 636690  від 19.06.2015), Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу (Товариство з обмеженою відповідальністю) (серія АЕ № 270415  від 05.06.2013),  Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія красоти «Профі Косметолоджі» (серія АЕ № 636631  від 10.06.2015), Державного навчального закладу «Донецький центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» (серія АЕ № 458388  від 16.06.2014), Приватного підприємства «Безпека-комплекс О.Г.Б.»  (серія АЕ № 270478  від 05.06.2013), Приватного підприємства «ФОБОС» (серія АЕ № 270877  від 02.07.2013), Житомирського державного університету імені Івана Франка (серія АЕ № 458805 від 11.07.2014), Малого приватного підприємства «БУДКВАЛІФКАДРИ» (серія АЕ № 458040  від 06.03.2014) недійсними.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13, частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 08.09.2016 року №1422л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Вищому професійному училищу № 25 м. Хмельницького, Українському інституту розвитку фондового ринку.
 • у зв’язку зі зміною найменування закладу освіти Львівської комерційної академії переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти Львівському торговельно-економічному університету.
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Львівської комерційної академії (серія АЕ № 636830 від 19.06.2015), Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького (серія АВ № 552386 від 11.10.2010, серія АЕ № 458545 від 08.07.2014), Українського інституту розвитку фондового ринку (серія АВ № 586106 від 22.07.2011) недійсними.

 

Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення (Наказ МОН від 08.09.2016 року №1421л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Дочірньому підприємству «Навчально-курсовий комбінат «Одесбуд» Державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «УКРБУД», Ставківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області, Товариству з обмеженою відповідальністю «Учбово-методичний центр Служба охорони СТЕЛС», Товариству з обмеженою відповідальністю «Страхове агентство «Полтава»,
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти Дочірнього підприємства «Навчально-курсовий комбінат «Одесбуд» Державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «УКРБУД» (серія АЕ № 636327 від 05.05.2015), Ставківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області (серія АЕ № 270638 від 05.06.2013), Товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово-методичний центр Служба охорони СТЕЛС» (серія АЕ № 270374 від 07.05.2013), Товариства з обмеженою відповідальністю «Страхове агентство «Полтава» (серія АЕ № 270792 від 02.07.2013) недійсними.

 


Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»  у зв’язку із змінами найменування закладів освіти Львівського державного училища культури і мистецтв, Вищого закладу освіти Донецький інститут підприємництва м. Донецька (товариство з обмеженою відповідальністю, колективна форма власності), Приватного навчального закладу Канівський еколого-інформаційно-технологічний коледж, Приватного вищого навчального закладу «Харківський інститут екології і соціального захисту», Комунального вищого навчального закладу «Криворізьке обласне музичне училище» та Республіканського вищого училища фізичної культури прийнято рішення (Наказ МОН від 17.08.2016 року №1415л):

 • переоформити та видати в установленому законодавством порядку ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський коледж культури і мистецтв», Товариству з обмеженою відповідальністю «Університет міжнародних інноваційних ідей», Приватному навчальному закладу «Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки Центрально-Європейського університета», Приватному закладу «Харківський гуманітарно-екологічний інститут», Комунальному вищому навчальному закладу «Криворізький обласний музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» та Олімпійському коледжу імені Івана Піддубного
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Львівського державного училища культури і мистецтв (серія АЕ № 527419 від 28.10.2014), Вищого закладу освіти Донецький інститут підприємництва м. Донецька (товариство з обмеженою відповідальністю, колективна форма власності) (серія АГ № 508005 від 07.12.2010), Приватного навчального закладу Канівський еколого-інформаційно-технологічний коледж (серія АЕ    № 270809 від 12.08.2013), Приватного вищого навчального закладу «Харківський інститут екології і соціального захисту» (серія АЕ № 527689 від 15.12.2014),  Комунального вищого навчального закладу «Криворізьке обласне музичне училище» (серія АЕ № 636712 від 19.06.2015) та Республіканського вищого училища фізичної культури (серія АД № 073007 від 16.10.2012) недійсними.

 

 

У зв’язку зі змінами найменування закладів освіти Одеської національної морської академії, Обласного комунального вищого  навчального закладу «Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки» та Комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради прийнято рішення (Наказ МОН від 01.07.2016 року №1399л):

 • переоформити та видати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Національному університету «Одеська морська академія», Комунальному вищому навчальному закладу «Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки» Дніпропетровської обласної ради та Комунальному вищому навчальному закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
 • визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Одеської національної морської академії (серія АЕ № 636118 від 15.04.2015, серія АЕ № 636058 від 25.02.2015), Обласного комунального вищого  навчального закладу «Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки» (серія АЕ № 636342 від 05.05.2015) та Комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради (серія АЕ № 636504 від 18.05.2015)  недійсними.

 


 Міністерство освіти і науки повідомляє, що прийняте рішення (наказ МОН від 31.05.2016 № 1156л):

1.         Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширенні провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти навчальним закладам (у разі збільшення ліцензованого обсягу):

            Другий (магістерський) рівень:

- Харківський автомобільно-дорожній університет зі спеціальності 8.07010101 "Транспортні системи";

            Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширенні провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти навчальним закладам:

- Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей за професією 5122 "Кухар";

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої та професійно-технічної освіти навчальним закладам:

Перший (бакалаврський) рівень:

- Тернопільському національному економічному університету зі спеціальностей: 082 "Міжнародне право", 011 "Науки про освіту", 052 "Політологія", 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", 262 "Правоохоронна діяльність";

- Національному університету "Львівська політехніка" зі спеціальності 232 "Соціальне забезпечення";

- Львівському національному університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького зі спеціальності 081 "Право";

- Вижницькому коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка зі спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація";

Другий (магістерський) рівень:

- Одеському національному економічному університету зі спеціальності 241 "Готельна і ресторанна справа";

- Приватному вищому навчальному закладу "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва" зі спеціальностей: 182 "Технології легкої промисловості", 071 "Облік і оподаткування";

- Житомирському національному агроекологічному університету 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка";

Розширити  провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу):

- Черкаському державному технологічному університету зі спеціальності 8.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі";

Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти навчальним закладам:

- Державному навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва" за професіями 4212 "Касир в банку", 5220 "Продавець непродовольчих товарів", 4222 "Адміністратор";

- Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області за професіями: 5161 "Пожежний-рятувальник", 5169 "Рятувальник", 4223 "Радіотелефоніст", 8333 "Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу";

- Державного навчального закладу "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" за професією 4229 "Адміністратор програм радіо і телепередач";

- Державному професійно-технічному навчальному закладу  "Томаківський професійний аграрний ліцей" за професіями: 8331 "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" (категорія А1); 8331 "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" (категорія А2); 8331 "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" (категорія В1); 8331 "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" (категорія В2); 8331 "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" (категорія D1);

Розширити провадження освітньої діяльності (збільшення видів професійної підготовки, збільшення ліцензованого обсягу):

- Державному професійно-технічному навчальному закладу  "Томаківський професійний аграрний ліцей" за професією 4112 "Оператор комп’ютерного набору".

3.         Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти та професійно-технічної освіти:

Припинити провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі ВНЗ:

- Харківського національного університету радіоелектроніки для:

            Навчально-консультаційного центру Харківського національного університету радіоелектроніки у м. Сімферополі;

            Навчально-консультаційного центру Харківського національного університету радіоелектроніки у м. Антрациті;

            Навчально-консультаційного центру Харківського національного університету радіоелектроніки у м. Артемівську;

            Навчально-консультаційного центру Харківського національного університету радіоелектроніки у м. Донецьку;

            Навчально-консультаційного центру Харківського національного університету радіоелектроніки у м. Кривому Розі;

            Навчально-консультаційного центру Харківського національного університету радіоелектроніки у м. Олександрії;

Зменшити ліцензований обсяг:

- Приватному вищому навчальному закладу "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" для Коледжу Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" зі спеціальності 5.03030301 "Видавнича справа та редагування";

- Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля за напрямами підготовки: 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 6.050403 "Інженерне матеріалознавство"та зі спеціальностей: 7.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами", 7.05040301 "Прикладне матеріалознавство";

- Харківському національному університету радіоелектроніки за напрямами підготовки: 6.030502 "Економічна кібернетика"; 6.050103 "Програмна інженерія"; 6.050101 "Комп’ютерні науки"; 6.050102 "Комп’ютерна інженерія";

6.050201 "Системна інженерія"; 6.050802 "Електронні пристрої та системи", 6.050901 "Радіотехніка"; 6.050902 "Радіоелектронні апарати"; 6.050903 "Телекомунікації", 6.170102 "Системи технічного захисту інформації";

- Приватному вищому навчальному закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" напрямами підготовки: 6.010203  "Здоров’я людини", 6.030508 "Фінанси і кредит"; 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент"; 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 6.050103 "Програмна інженерія", 6.050902 "Радіоелектронні апарати";

- Приватному вищому навчальному закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" для Донбаського інституту техніки та менеджменту Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" напрямами підготовки: 6.010203 "Здоров’я людини", 6.030601 "Менеджмент"; 6.050103 "Програмна інженерія";

- Приватному вищому навчальному закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" для Полтавського інституту бізнесу Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"напрямами підготовки: 6.030508 "Фінанси і кредит"; 6.030509 "Облік і аудит"; 6.030601 "Менеджмент"; 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 6.050103 "Програмна інженерія";

- Приватному вищому навчальному закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" для Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"  напрямами підготовки: 6.030508 "Фінанси і кредит"; 6.030509 "Облік і аудит"; 6.030601 "Менеджмент", 6.050103 "Програмна інженерія";

- Приватному вищому навчальному закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" для Луцького біотехнічного інституту Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" напрямами підготовки: 6.010203  "Здоров’я людини", 6.030601 "Менеджмент"; 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"; 6.050103 "Програмна інженерія"; 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Припинити провадження частини освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти навчальним закладам:

- Криворізькому професійному гірничо-металургійному ліцею за професією 8311 "Машиніст електровоза", 8333 "Машиніст скреперної лебідки", 8111 "Машиніст навантажувально-доставочної машини";

- Херсонському центру освіти молоді та дорослих Херсонської міської ради за професіями: 4115"Секретар керівника (організації, підприємства, установи)", 7435 "Закрійник ", 5141 "Косметик", 5131 "Гувернер", 5123 "Бармен", 5220 "Продавець продовольчих товарів", 4112 "Оператор комп’ютерного набору", 5141 "Педикюрник".

Зменшити ліцензований обсяг:

- Херсонському центру освіти молоді та дорослих Херсонської міської ради за професіями: 5141 "Перукар (перукар-модельєр)"; 5122 "Кухар"; 7433 "Кравець";

5132 "Молодша медична сестра з догляду за хворими"; 5141"Візажист"; 5141 "Манікюрник".

 


Міністерство освіти і науки повідомляє, що прийняте рішення (наказ МОН від 17.05.2016 № 966л):

1.      Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширенні провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти навчальним закладам:

Перший (бакалаврський) рівень:

- Чернігівському національному педагогічний університет  імені Т. Г. Шевченка зі спеціальності 014 "Середня освіта (Інформатика)";

- Приватного вищого навчального закладу "Інститут сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум" зі спеціальностей: 055 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", 056 "Міжнародні економічні відносини";

         Другий (магістерський) рівень:

- Харківській державній академії культури зі спеціальності 242 "Туризм";

- Приватного вищого навчального закладу "Інститут сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум" зі спеціальностей: 055 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", 056 "Міжнародні економічні відносини";

- Київському кооперативному інституту бізнесу і права зі спеціальності 081 "Право";

         Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширенні провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти навчальним закладам:

- Державному підприємству "Спеціалізований центр підготовки кадрів" за професіями: 8162 "Старший машиніст котлотурбінного цеху", 8162 "Старший машиніст енергоблоків", 8161 "Машиніст енергоблока", 8162 "Машиніст котлів", 8162 "Машиніст парових турбін", 8162 "Машиніст-обхідник з котельного устаткування", 8162 "Машиніст-обхідник з турбінного устаткування", 8162 "Старший машиніст турбінного відділення", 8162 "Старший машиніст котельного устаткування", 7241 "Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій", 7241 "Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій", 7241 "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики", 8163 "Апаратник хімводоочищення", 8159 "Лаборант хімічного аналізу";

- Навчально-професійного центру "Академія мистецтв краси" за професією 7324 "Живописець";

- Приватного закладу "Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова" за професіями: 5122 "Кухар судновий", 7241 "Електрик судновий", 5123 "Бармен", 8340 "Матрос", 8340 "Моторист (машиніст)".

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої та професійно-технічної освіти навчальним закладам:

 

Перший (бакалаврський) рівень:

- Тернопільському національному економічному університету зі спеціальності 124 "Системний аналіз";

- Національному університету біоресурсів і природокористування України для Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України  "Ірпінський економічний коледж" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування";

- Академії Державної пенітенціарної служби зі спеціальностей: 053 "Психологія", 081 "Право";

- Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічний коледжу зі спеціальності 014 "Середня освіта (музичне мистецтво)";

Другий (магістерський) рівень:

- Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького зі спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність";

- Приватному вищому навчальному закладу "Буковинський університет" зі спеціальності 081 "Право";

- Чернігівському національному технологічному університету зі спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія";

- Академії Державної пенітенціарної служби зі спеціальності 081 "Право";

- Чорноморському державному університету імені Петра Могили зі спеціальності 222 "Медицина",

- Херсонському державному університету зі спеціальностей: 242 "Туризм", 227 "Фізична реабілітація";

Розширити  провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу):

- Тернопільському національному економічному університету для Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету зі спеціальності 5.03040101 "Правознавство";

Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти навчальним закладам:

- Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області за професіями: 5161 "Пожежний-рятувальник", 5169 "Рятувальник", 4223 "Радіотелефоніст", 8333 "Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу";

Розширити  провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу):

- Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу за професією 5142 "Покоївка", 5121 "Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)", 4222 "Адміністратор".

3.      Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти:

Припинити провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі ВНЗ:

- Донбаської державної машинобудівної академії для:

         Навчально-консультаційного центру Донбаської державної машинобудівної академії у м. Костянтинівка;

         Навчально-консультаційного центру Донбаської державної машинобудівної академії у м. Добропілля;

         Навчально-консультаційного центру Донбаської державної машинобудівної академії у м.Дружківка.

Зменшити ліцензований обсяг:

- Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля за напрямами підготовки: 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології", 6.051003 "Приладобудування", 6.070105 "Рухомий склад залізниць", 6.070106 "Автомобільний транспорт", 6.070101 "Транспортні технології. Транспортні системи", 6.070101 "Транспортні технології. Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний)", 6.070101 "Транспортні технології. Організація перевезень і управління на транспорті (промисловий)", 6.070101 "Транспортні технології. Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)" та зі спеціальностей: 7.07010601 "Автомобілі та автомобільне господарство", 7.07010101 "Транспортні системи (за видами транспорту)", 7.07010102 "Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)", 7.07010102 "Організація перевезень і управління на транспорті (промисловий транспорт)";

- Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля для Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) з напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" та спеціальностей: 7.05130102 "Хімічні технології органічних речовин", 7.05130108 "Хімічні технології високомолекулярних сполук";

- Донбаській державній машинобудівній академії з напрямів підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.050502 "Інженерна механіка" та зі спеціальностей: 7.03050801

"Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", 7.03050901 "Облік і аудит".


Міністерство освіти і науки повідомляє, що прийняте рішення (наказ МОН від 29.04.2016 № 827л):

 

1.         Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширенні провадження освітньої діяльності) у сфері вищої та професійно-технічної освіти навчальним закладам:

- Одеському національному політехнічному університету для Херсонського політехнічного коледжу зі спеціальностей: 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 121 "Інженерія програмного забезпечення";

- Київському національному університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 101 "Екологія";

- Львівському державному університету безпеки життєдіяльності зі спеціальностей: 122  "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", 035 "Філологія";

- Одеському національному медичному університету зі спеціальності 053 "Психологія";

- Турківському професійному ліцею за професіями: 4115 "Секретар керівника (організації, підприємства, установи)", 4222 "Адміністратор";

- Державному професійно-технічному навчальному закладу "Добромильський професійний ліцей" за професією 7433 "Кравець";

 

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти навчальним закладам:

- Академії Державної пенітенціарної служби з напрямів підготовки 6.030402 "Правоохоронна діяльність", 6.030401 "Правознавство";

- Академії Державної пенітенціарної для Коледжу Академії Державної пенітенціарної служби зі спеціальності 5.03040102 "Правоохоронна діяльність";

- Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова зі спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології";

- Приватному вищому навчальному закладу "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" зі спеціальності 226 "Фармація";

- Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя зі спеціальності 052 "Політологія";

- Чернігівському національному технологічному університету зі спеціальностей: 181 "Харчові технології", 205 "Лісове господарство";

- Львівському національному університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького зі спеціальності 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза";

Розширити  провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу):

- Київському національному торговельно-економічному університету для Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного  університету зі спеціальностей: 5.03050801 "Фінанси і кредит", 5.14010301 "Туристичне обслуговування";

 

3.         Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти (зменшення ліцензованого обсягу):

- Національному авіаційному університету зі спеціальностей: 7.05020203 "Автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)", 7.05090102 "Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення";

- Національному авіаційному університету для Криворізького коледжу Національного авіаційного університету зі спеціальностей: 5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення";

- Державному вищому навчальному закладу "Придніпровський енергобудівний технікум" зі спеціальностей : 5.03050401 "Економіка підприємства", 5.05010101 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж", 5.05060101 "Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій", 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд";

- Державному вищому навчальному закладу "Придніпровський енергобудівний технікум" для Курахівської філії державного вищого навчального закладу "Придніпровський енергобудівний технікум" зі спеціальностей : 5.03050401 "Економіка підприємства", 5.05010101 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж", 5.05060101 "Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій", 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд";

- Державному вищому навчальному закладу "Криворізький національний університет" зі спеціальності 8.03050701 "Маркетинг".

 

4.         Анулювати ліцензію Товариства з обмеженою відповідальністю "СОКОЛ-КР" серії АЕ № 270087 від 10.04.2013 р. на провадження професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації за професією "Охоронник" на підставі заяви ліцензіата.

 


Міністерство освіти і науки повідомляє, що прийняте рішення (наказ МОН від 21.04.2016 № 742л):

1.         Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширенні провадження освітньої діяльності) у сфері вищої та професійно-технічної освіти навчальним закладам:

- Приватному вищому навчальному закладу "Київський міжнародний університет" зі спеціальності 221 "Стоматологія";

- Чорноморському державному університету імені Петра Могили зі спеціальності 222 "Медицина";

- Навчальному центру "Перспектива" за професіями: 4121 "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних", 4112 "Оператор комп’ютерного набору", 5133 "Соціальний робітник".

2.         Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти :

Припинити провадження освітньої діяльності у відокремленому  структурному підрозділі навчального закладу:

- Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" для:

Кам’янець-Подільської філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет";

Полтавської філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет";

Чернігівської філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет";

Кузнецовської філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет";

Нетішинської філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".

Припинити провадження частини освітньої діяльності у вищому навчальному закладі (за певною спеціальністю):

- Державного навчального закладу "Южноукраїнський професійний ліцей" за професіями: 7124 "Столяр будівельний", 7124 "Тесляр"; 8263 "Швачка";

- Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери послуг за професією 7133 "Штукатур", 7132 "Лицювальник-плиточник";

- Миколаївського професійного машинобудівного ліцею за професіями: 4112 "Оператор комп’ютерного набору"; 7136 "Слюсар-сантехнік", 7212 "Газозварник"; 7241 "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування"; 7233 "Слюсар-ремонтник"; 4112 "Оператор комп’ютерного набору", 4115 "Секретар керівника (організації, підприємства, установи)";

- Кремінського професійного ліцею за професіями: 4112 "Оператор комп’ютерного набору", 4112 "Оператор комп'ютерної верстки"; 7122 "Муляр", 7133 "Штукатур";

Зменшеншити ліцензований обсяг:

- Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля з напрямів підготовки: 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування", 6.030507 "Маркетинг", 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" та зі спеціальностей: 7.05050201 "Технології машинобудування", 7.05050307 "Обладнання електронної промисловості", 7.05050308  "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання", 7.05050315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", 7.03050701 "Маркетинг", 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", 7.03050802 "Банківська справа", 7.03050901 "Облік і аудит", 8.03050201 "Економічна кібернетика", 8.03050301

"Міжнародна економіка", 8.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", 8.03050802 "Банківська справа";

- Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова з напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та зі спеціальності 7.05060101 "Теплоенергетика";

- Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова для Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова з напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та зі спеціальності 7.05060101 "Теплоенергетика";

- Приватного вищого навчального закладу Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" з напряму підготовки 6.020303  "Філологія" та зі спеціальностей: 7.02030304 "Переклад", 7.02030304 "Переклад" (перепідготовка);

- Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського зі спеціальностей: 7.04020101 "Математика (за напрямами)*",

7.04010201 "Біологія*".

3.         Анулювати ліцензію Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти Національної Академії педагогічних наук України АД № 073469 від 26.02.2013 на провадження підвищення кваліфікації фахівців на підставі заяви ліцензіата.


Міністерство освіти і науки повідомляє, що прийняте рішення (наказ МОН від 08.04.2016 № 646л):

1.      Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширенні провадження освітньої діяльності) у сфері вищої та професійно-технічної освіти навчальним закладам:

- Приватному вищому навчальному закладу "Київський міжнародний університет" зі спеціальності 221 "Стоматологія";

- Львівському професійному коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу за професіями: 5129 "Майстер готельного обслуговування", 5123 "Офіціант";

- Державному підприємству "Спеціалізований центр підготовки кадрів" за професіями: 8162 "Старший машиніст котлотурбінного цеху", 8162 "Старший машиніст енергоблоків", 8161 "Машиніст енергоблока", 8162 "Машиніст котлів", 8162 "Машиніст парових турбін", 8162 "Машиніст-обхідник з котельного устаткування", 8162 "Машиніст-обхідник з турбінного устаткування", 8162 "Старший машиніст турбінного відділення", 8162 "Старший машиніст котельного устаткування", 7241 "Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій", 7241 "Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій", 7241 "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики", 8163 "Апаратник хімводоочищення", 8159 "Лаборант хімічного аналізу".

2.      Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої та професійно-технічної освіти навчальним закладам:

Започаткування нової спеціальності:

- Київському національному університету будівництва і архітектури для Відокремленого структурного підрозділу "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури" зі спеціальності 191 "Архітектура та містобудування";

Започаткування нового рівня вищої освіти:

- Приватному вищому навчальному закладу "Київський міжнародний університет" зі спеціальності 242 "Туризм";

- Вищому навчальному закладу "Український католицький університет" зі спеціальності 053 "Психологія";

Видати ліцензії:

- Підприємству об’єднання громадян "Перспектива" Всеукраїнської громадської організації "Асоціація інвалідів-спинальників України" за професіями: 4121 "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних", 4112 "Оператор комп’ютерного набору", 4144 "Діловод";

- Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області за професіями: 5161 "Пожежний-рятувальник"; 8333 "Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу";

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Навчальний центр "Інформаційне забезпечення бізнесу" за професіями: 5220 "Продавець непродовольчих товарів", 5220 "Продавець продовольчих товарів", 5122 "Кухар".

3.      Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти (зменшення ліцензованого обсягу):

- Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля з напрямів підготовки: 6.030104 "Політологія", 6.030301 "Журналістика" та зі спеціальностей: 7.03010401 "Політологія (за сферами політичної діяльності)", 7.03030101 "Журналістика (за видами)", 7.02030304 "Переклад";

- Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського зі спеціальностей: 7.01010201 "Початкова освіта", 7.01010301 "Технологічна освіта".

 


Міністерство освіти і науки повідомляє, що прийняте рішення (наказ МОН від 24.03.2016 № 553л):

1.      Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширенні провадження освітньої діяльності) у сфері вищої та професійно-технічної освіти навчальним закладам:

 • Національному університету біоресурсів і природокористування України для Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ірпінський економічний коледж" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування";
 • Херсонському національному технічному університету зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології";
 • Київському національному торговельно-економічному університету для Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету щодо збільшення ліцензованого обсягу зі спеціальностей: 5.03050801 "Фінанси і кредит", 5.14010301 "Туристичне обслуговування";
 • Університету митної справи та фінансів щодо збільшення ліцензованого обсягу зі спеціальності 8.03040101 "Правознавство";
 • Товариству з обмеженою відповідальністю "Навчальний центр "Інформаційне забезпечення бізнесу" за професіями: 5220 "Продавець непродовольчих товарів", 5220 "Продавець продовольчих товарів" та 5122 "Кухар".

2.      Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти :

Припинити провадження освітньої діяльності у відокремленому  структурному підрозділі навчального закладу:

 • Товариства з обмеженою відповідальністю Медичний коледж "Монада" для Євпаторійської філії Товариства з обмеженою відповідальністю Медичний коледж "Монада".
 • Припинити провадження частини освітньої діяльності у вищому навчальному закладі (за певною спеціальністю):
 • Приватного вищого навчального закладу "Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління" з напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та зі спеціальностей 7.04010601 " Екологія та охорона навколишнього середовища", 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) " з 1.07.2016р.

Зменшеншити ліцензований обсяг:

 • Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля з напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" та зі спеціальностей 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)", 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)";
 • Кіровоградському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка з напряму підготовки 6.010106 "Соціальна педагогіка" та зі спеціальності 7.01010601 "Соціальна педагогіка";
 • Харківській державній академії культури з напряму підготовки 6.020101"Культурологія" та зі спеціальності 7.02010101 "Культурологія (за видами діяльності)".

3.      Анулювати з 01.06.2016 ліцензію Вищого навчального закладу Донецький інститут ринку та соціальної політики у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю серії АД №073039 від 30.11.2012 на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на підставі заяви ліцензіата.

 


Міністерство освіти і науки повідомляє, що прийняті рішення звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої та професійно-технічної освіти (наказ МОН від 12.03.2016 № 408л):

Припинити провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі ВНЗ:

1. Приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури" для:

1.1. Донецького коледжу Київського університету культури;

1.2. "Вінницького коледжу Київського університету культури";

1.3. Відокремленого підрозділу "Донецький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури";

1.4. Відокремленого підрозділу "Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури";

2. Київського національного університету культури і мистецтв для:

2.1. Відокремленого підрозділу "Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв";

3. Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" для:

3.1. Луцької філії Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань";

3.2. Ковельської філії Університету сучасних знань;

Припинити провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі ВНЗ (за певною спеціальністю):

4. Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" для:

4.1. Житомирської філії Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань";

Зменшити ліцензований обсяг:

5. Класичного приватного університету для:

5.1. Коледжу Класичного приватного університету;

6. Вищого навчального закладу "Університет економіки та права "КРОК", в тому числі для:

6.1. Коледжу економіки, права та інформаційних технологій;

7. Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для:

7.1. Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

8. Сумського державного університету для:

8.1. Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету;

9. Донбаської державної машинобудівної академії для:

9.1 Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії;

10. Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ;

11. Товариства з обмеженою відповідальністю "Бердянський університет менеджменту і бізнесу";

12. Національного фармацевтичного університету;

13. Харківського національного університету радіоелектроніки;

14. Дочірнього підприємства "Учбовий центр" приватного акціонерного товариства "Миколаївський експертно-технічний центр".

 


Міністерство освіти і науки повідомляє, що прийняті рішення відмовити у видачі ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти (наказ МОН від 12.03.2016 № 407л) :

- Тернопільському національному економічному університету зі спеціальностей: 251 "Державна безпека", 262 "Правоохоронна діяльність", 052

"Політологія";

- Академії Державної пенітенціарної служби зі спеціальностей: 081 "Право", 262 "Правоохоронна діяльність", 053 "Психологія".

 


Міністерство освіти і науки повідомляє, що прийняті рішення розширити провадження освітньої діяльності у Комунальному вищому навчальному закладі "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради  (наказ МОН від 12.03.2016 № 406л) зі спеціальності 016 "Спеціальна освіта".

 


Міністерство освіти і науки повідомляє, що відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»  у зв’язку із змінами найменування закладів освіти Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій, Військового інституту телекомунакцій та інформатизації Державного університету телекомунікацій прийнято рішення  (наказ МОН від 25.02.2016 № 309 л):

  • переоформити та видати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Житомирському військовому інституту імені С. П. Корольова, Військовому інституту телекомунакцій та інформатизації, Державному університету телекомунікацій.
  • визнати ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти Державного університету телекомунікацій (серія АЕ № 636475 від 17.06.2015) недійсною.

 


Міністерство освіти і науки повідомляє, що прийняте рішення відмовити у видачі ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти Тернопільському національному економічному університету (наказ МОН від 23.02.2016 № 297л) зі спеціальностей: 011 "Науки про освіту"; 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності"; 124 "Системний аналіз"; 125 "Кібербезпека"; 193 "Геодезія та землеустрій"; 208 "Агроінженерія" у зв’язку з невідповідністю Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. 

 


 

Наверх