Апостиль

Верховна Рада законом від 10.01.2002 р. N 2933-III постановила приєднатися від імені України до Конвенції 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Для України положення цієї Конвенції почали діяти з 22.12.2003 р.

Таке поняття як легалізація офіційного документа означає перевірку його відповідності чинному законодавству України або законодавству держави перебування, встановлення та посвідчення дійсності документа або справжності підпису, повноважень посадової особи, яка підписала документ або засвідчила попередній підпис, а також дійсності відбитка штампу, печатки, якими скріплено документ.

Приєднавшись до Конвенції, Україна тим самим звільнила себе від необхідності консульської легалізації документів для <держав-учасниць Конвенції>[1.1.Перелік країн]. Єдиною формальною вимогою легалізації офіційних документів є проставлення апостиля компетентним органом договірної держави або на самому документі, або на окремому аркуші, що скріплюється з документом. Апостиль – це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах, що надходять від держав - учасниць Конвенції.

В Україні повноваження на проставлення апостиля надані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству юстиції України та Міністерству закордонних справ України.Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України уповноважене ставити апостиль на офіційних документах, що стосуються сфери освіти і науки. Міністерство юстиції проставляє апостиль на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. Міністерство закордонних справ – на всіх інших видах документів.

Міністерство освіти і науки засвідчує апостилем офіційні документи про освіту або вчені ступені, що видані навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями. Офіційними документами про освіту вважаються документи про освіту державного зразка, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 р. N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання", Постановою від 17 листопада 1997 року N 1273 "Про підвищення захисту дипломів доктора та кандидата наук, атестата старшого наукового співробітника", Постанова Вищої Атестаційної Комісії України від 29 січня 1998 р. "Про затвердження описів дипломів доктора наук, кандидата наук доктора філософії та атестата старшого наукового співробітника", а також адміністративні документи, а саме: архівна довідка, навчальний план, довідки, що видаються навчальними закладами державними органами підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти та науки. Такими документами, зокрема, є атестати, дипломи і додатки до них, довідки і навчальні плани, сертифікати і посвідчення про підвищення кваліфікації, дипломи і сертифікати про присвоєння вчених звань і деякі інші.

Детальну інформацію дивіться на сайті www.apostille.in.ua

Наверх