Цілі та завдання

МОНмолодьспорт відповідно до покладених на нього завдань:

— визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку, зокрема з питань науки та інновацій;

— забезпечує розвиток, зокрема наукового, інноваційного потенціалу України;

— забезпечує інтеграцію вітчизняної освіти і науки із неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів;

— затверджує порядки проведення державної наукової та науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм, експертизи проектів технологічних та наукових парків, державної експертизи договорів з трансферу технологій;

— визначає порядок проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової й науково-технічної експертизи, форму свідоцтва на право проведення зазначеної експертизи та перелік документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва, та порядок проведення акредитації технологічних брокерів;

— координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукової складової інших державних цільових програм і контролює їх виконання;

— подає на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету, та подає в установленому порядку пропозиції щодо віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання;

— здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ;

— забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації, національної інноваційної системи, системи наукової і науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм;

— формує щороку пропозицію щодо державного замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції;

— забезпечує реалізацію державної політики у сфері трансферу (передачі) технологій і прав на об’єкти інтелектуальної власності, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету.

Наверх