ПРОТОКОЛ 3/17

третього засідання Ідентифікаційного комітету  з питань науки 

28-30 травня 2017 року

м. Київ, вул. Васильківська, 36

Конференц-зала «к-32»

Засіданню Ідентифікаційного комітету з питань науки передували обговорення та узгодження членами комітету дат та місць проведення, порядку денного та інших організаційних питань, а також попереднє обговорення документів кожного з кандидатів за допомогою електронних ресурсів та засобів зв’язку (у тому числі веб-ресурсу http://identcom2017.in.ua, створеного МОН України для організаційного забезпечення роботи Ідентифікаційного комітету).                                                        

Головуючий на засіданні: Голова Ідентифікаційного комітету з питань науки Рябченко Сергій Михайлович 

Присутні:

Бінакер Карл Віллем Йоаннес, Гамота Джордж, Гусинін Валерій Павлович, Лаврентович Олег Дмитрович, Ларсон Матс Леннарт, Рябченко Сергій Михайлович, Шкуратов Юрій Григорович. 

Відсутні з поважних причин: Шток Гюнтер (28-30 травня), Халперін Бертран відсутній 28 травня 2017 р. внаслідок затримки рейсу British Airways № 882 

Головуючий

Відповідно до Положення про Ідентифікаційний комітет з питань науки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 410, засідання Ідентифікаційного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше, ніж 2/3 його складу, тобто не менше 7 осіб. Присутні 8 осіб. Необхідний кворум є. 

Стосовно порядку денного засідання. Пропонується наступний порядок 

28 травня 2017 року (17:00 – 19:00)

 1. Відкриття третього засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки (далі – Ідентифікаційний комітет).
 2. Затвердження розширеного порядку денного роботи Ідентифікаційного комітету впродовж 28 – 30 травня 2017 р. і резолюцій Ідентифікаційного комітету стосовно проведення висування кандидатів, отримання їх документів в МОН України та оприлюднення на сайтах Кабінету Міністрів України та МОН України і відповідності поданих до розгляду документів, а також затвердження критеріїв відбору кандидатів для обрання. 
 3. Обговорення форми рейтингового голосування для проведення конкурсу з обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, а також критеріїв відбору кандидатів для обрання. 

29 травня 2017 року (9:3019:00)

Робота членів Ідентифікаційного комітету з документами кандидатів у члени Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій та формулювання пропозицій членів комітету щодо обрання кандидатів до Наукового комітету. 

30 травня 2017 року (9:30 – 14:00)

 1. Робота членів Ідентифікаційного комітету з документами, завершення опрацювання документів, проведення голосувань. Обговорення і формулювання кінцевого рішення.
 2. Затвердження результатів конкурсного відбору осіб, обраних до складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
 3. Оголошення результатів конкурсу з обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
 4. Перерва на підготовку протоколів, їх підписання.
 5.  Закриття засідання. 

28 травня 2017 року

Присутні:

Бінакер Карл Віллем Йоаннес, Гамота Джордж, Гусинін Валерій Павлович, Лаврентович Олег Дмитрович, Ларсон Матс Леннарт, Рябченко Сергій Михайлович, Шкуратов Юрій Григорович.

Відсутні з поважних причин: Шток Гюнтер (28-30 травня), Халперін Бертран відсутній 28 травня 2017 р. внаслідок затримки рейсу British Airways № 882

Слухали:

 1. Відкриття засідання

Ухвалили: відкрити третє засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки

Результати голосування: за–7, проти–0. Рішення прийнято одноголосно. 

 1. Обговорення порядку денного.

Взяли участь:Бінакер Карл Віллем Йоаннес, Гамота Джордж, Гусинін Валерій Павлович, Лаврентович Олег Дмитрович, Ларсон Матс Леннарт, Рябченко Сергій Михайлович, Шкуратов Юрій Григорович.

Ухвалили: затвердити порядок денний третього засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки 

Результати голосування: за–7, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно.

 1. Обговорення питань щодо:

3.1            Прийняття до уваги результатів попереднього розгляду документів, поданих кандидатами і розміщеними на веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН України та на спеціальному веб-ресурсі, створеному МОН України для організаційного забезпечення роботи Ідентифікаційного комітету, а також обговорень документів кандидатів членами Ідентифікаційного комітету з питань науки в режимі онлайн за допомогою електронних засобів комунікації.

3.2            Погодження участі в Конкурсі кандидатів, документи яких були надіслані вчасно, але з технічних причин були з невеликим запізненням оприлюднені на сайтах Кабінету Міністрів України та МОН України,

3.3            Відмову у допуску до участі у Конкурсі 5 осіб, документи яких були надіслані із запізненнням та не відповідають затвердженим і оприлюдненим у встановленому порядку Вимогам.

3.4            Осіб, що працюють у одній установі, і мають бути допущеними до розгляду, але не можуть бути обраними одночасно. 

3.5            Допуску до конкурсу осіб, котрі є керівниками установ, інших, ніж наукові установи або вищі навчальні заклади (Арбузової Світлани Борисівни і Стовпченко Ганни Петрівни). 

Слухали:

3.1.          Врахувати результати попереднього розгляду документів, поданих кандидатами і розміщеними на веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН України, та обговорень кандидатів членами Ідентифікаційного комітету з питань науки в режимі онлайн за допомогою електронних засобів комунікації

3.2.          Інформацію про надходження та оприлюднення документів кандидатів для участі в конкурсі до Наукового Комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі Конкурс). Незначна частина з 71 пакету документів, котрі були вчасно направлені у електронному вигляді, була оприлюднена дещо пізніше оприлюднення першої частини пакетів цих документів, котру виставили на веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН України одразу після завершення строку подачі документів. Це пов’язано з тим, що в останній день прийому документів були технічні збої в роботі сайту. При цьому самі документи були оформлені вірно і відправлені електронною поштою своєчасно, хоч і надійшли з затримкою.

Ідентифікаційний комітет підтверджує правомірність участі в Конкурсі 71 кандидата, прізвища яких оприлюднені на офіційних сайтах Кабінету Міністрів України та МОН України (додаток 1). 

Ухвалили: затвердити список кандидатів для участі у Конкурсі у складі 71 особи.

Результати голосування: за – 7, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно.

3.3.          Пакети документів 5 осіб були надіслані до Ідентифікаційного комітету електронною поштою після закінчення строку подання документів (23 год. 59 хв. 10 травня 2017 р.), або не були надані у повному комплекті, передбаченому Оголошенням про Конкурс. У той же час електронні версії ряду документів не відповідали затвердженим Вимогам, оприлюдненим на сайтах Кабінету Міністрів України та МОН України у Оголошенні про проведення конкурсу щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Інформацію щодо кандидатів, зазначених вище, не було відображено на офіційних сайтах Кабінету Міністрів України та МОН України. 

Ухвалили: Не допускати до участі у конкурсі 5 кандидатів, інформацію щодо яких було подано з порушенням Вимог, оприлюднених на сайтах Кабінету Міністрів України та МОН України у Оголошенні про проведення конкурсу щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (додаток 2).

Результати голосування: за – 7, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

3.4.          Стосовно 27 висунутих кандидатів, чиї документи надійшли вчасно і у відповідності з затвердженими Вимогами, оприлюдненими на сайтах Кабінету Міністрів України та МОН України у Оголошенні про проведення конкурсу щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, було виявлено, що ці особи працюють у 13 організаціях, так, що у кожній з таких організацій працює більше однієї особи.

Відповідно до пункту 22 Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226, та пункту 6 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету з питань розвитку науки і технологій, затвердженого на засіданні Ідентифікаційного комітету  від 13 жовтня 2016 р. і постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. за № 1042, члени Наукового комітету не можуть працювати в одній науковій установі об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого навчального закладу.

Інформація щодо таких кандидатів була надана всім членам Ідентифікаційного комітету з попередженням, що всі вони можуть бути допущеними до конкурсу, але не можуть бути обраними одночасно.   

Ухвалили:

Допустити всіх 27 кандидатів, стосовно яких було виявлено, що ці особи працюють у 13 організаціях, так, що у кожній з таких організацій працює більше однієї особи, до розгляду їх кандидатур, як таких, що можуть бути обраними до складуНаукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, але не можуть бути обраними одночасно (додаток 3).

Результати голосування: за–7, проти–0. Рішення прийнято одноголосно. 

3.5.          Стосовно Арбузової Світлани Борисівни, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАМН України, яка є директором комунальної лікувально-профілактичної  установи «Східно-Український спеціалізований Центр медичної генетики та пренатальної діагностики», Донецька область, м. Маріуполь з’ясовано, що очолювана нею установа не є науковою установою або вищим навчальним закладом, що дає підстави вважати, що С. Б. Арбузова не підпадає під пункт 7 Положення про Конкурс, яким забороняється участь у конкурсі керівників наукових установ або вищих навчальних закладів і допустити її кандидатуру до участі в Конкурсі.

Ухвалили: допустити Арбузову Світлану Борисівну до участі у Конкурсі.

Результати голосування: за – 7, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

Стосовно Стовпченко Ганни Петрівни, доктора технічних наук, професора, яка є директором ПП Елмет-Рол, з’ясовано, що очолювана нею установа не є науковою установою або вищим навчальним закладом, що дає підстави вважати, що Г.П.Стовпченко не підпадає під пункт 7 Положення про Конкурс, яким забороняється участь у конкурсі керівників наукових установ або вищих навчальних закладів і допустити її кандидатуру до участі в Конкурсі.

Ухвалили: допустити Стовпченко Ганну Петрівну до участі у Конкурсі.

Результати голосування: за – 7, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

29 травня 2017 року

Присутні:

Бінакер Карл Віллем Йоаннес, Гамота Джордж, Гусинін Валерій Павлович, Лаврентович Олег Дмитрович, Ларсон Матс Леннарт, Рябченко Сергій Михайлович, Халперін Бертран, Шкуратов Юрій Григорович.

Відсутні з поважних причин: Шток Гюнтер

 1. Робота членів Ідентифікаційного комітету з документами кандидатів в члени Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Проведення обговорення  та рейтингового голосування для проведення конкурсу з обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, формування пропозицій членів Ідентифікаційного комітету щодо обрання кандидатів до Наукового комітету.

Слухали:

 Проведення обговорення кандидатур учасників, допущених до конкурсу з урахуванням кваліфікаційного, регіонального, гендерного і вікового складу Наукового комітету на основі результатів попереднього розгляду кандидатур, здійсненого за результатами попередніх обговорень учасників, проведених згідно затвердженого Порядку Конкурсу за допомогою електронних засобів комунікації 

4.1.          Про рейтинговий список кандидатів до обрання до складу Ідентифікаційного комітету з питань науки, його формування. 

4.2.          Про укладання списку членів Наукового комітету, на основі рейтингового списку, та визначення тривалості каденції кожного з них. 

Ухвалили:

4.3.          Обговорити кандидатури учасників, допущених до конкурсу з урахуванням кваліфікаційного, регіонального, гендерного і вікового складу Наукового комітету на основі результатів попереднього розгляду кандидатур, здійсненого за результатами попередніх обговорень учасників, проведених згідно затвердженого Порядку Конкурсу за допомогою електронних засобів комунікації. 

Результати голосування: за–8, проти–0. Рішення прийнято одноголосно. 

4.4.          Ухвалити рейтинговий список кандидатів до обрання до складу Ідентифікаційного комітету з питань науки. 

Результати голосування: за–8, проти–0. Рішення прийнято одноголосно.

4.5.          Визначити список членів Наукового комітету, складений на основі рейтингового списку, та визначення тривалості каденції кожного з них (додаток 4). 

Результати голосування: за–8, проти–0. Рішення прийнято одноголосно.

30 травня 2017 року 

 1. Затвердження результатів конкурсного відбору осіб, обраних до складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Підписання протоколів. Оголошення результатів Конкурсу. Обговорення пропозицій до МОН України щодо покращення роботи Ідентифікаційного комітету.

Закриття засідання  

Слухали:

5.1.          Про затвердження результатів конкурсного відбору осіб, обраних до складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Підписання протоколів.

5.2.          Оголошення результатів Конкурсу для присутніх представників громадськості.

5.3.          Обговорення і формулювання пропозицій до МОН України щодо покращення роботи Ідентифікаційного комітету.

5.4.          Про закриття засідання. 

Ухвалили:

5.1.          Затвердити результати конкурсного відбору осіб, обраних до складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій: Список першого складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (додаток 5) та Список осіб для заміщення членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, які можуть достроково припинити свої повноваження (додаток 6). Підписати протоколи засідання.

Результати голосування: за–8, проти–0. Рішення прийнято одноголосно. 

5.2.          Оголосити результати конкурсу з обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Результати голосування: за – 8, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

5.3.          Обговорити пропозиції до МОН України щодо покращення роботи Ідентифікаційного комітету (додаток 7).

Результати голосування: за – 8, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно.

5.4.          Оголосити порядок денний третього засідання Ідентифікаційного комітету вичерпаним. Засідання вважати закритим. 

Результати голосування: за – 8, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно.  

Голова Ідентифікаційного комітету                                           С. М. Рябченко  

Члени Ідентифікаційного комітету: 

БІНАКЕР Карл Віллем Йоаннес 

ГАМОТА Джордж 

ГУСИНІН Валерій Павлович 

ЛАВРЕНТОВИЧ Олег Дмитрович 

ЛАРССОН Матс Леннарт 

ХАЛПЕРІН Бертран 

ШКУРАТОВ Юрій Григорович

Наверх