Міністерство активно співпрацює з посольствами іноземних країн над втіленням різного типу кортко- та середньострокових проектів, зокрема за рахунок міжнародної технічної допомоги. Для забезпечення прозорості та інформування громадян та експертного середовища, а також доступу до інформаційних матеріалів, поточні проекти з залученням міжнародних партнерів публікуються у цій рубриці.

Відповідно до постанови КМУ № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” МОН є бенефіціаром міжнародних проектів в галузі освіти і науки. З переліком поточних проектів можна ознайомитись тут:

Поточні проекти МТД, що є дотичними до реформи системи освіти:

Станом на 01.07.2015

ПЕРЕЛІК

зареєстрованих діючих проектів міжнародної технічної допомоги,

у яких МОН є бенефіціаром

 

№ п/п

Назва проекту (програми)

Загальна вартість

Термін виконання

Донор

Реципієнт

 1.  

Викладання англійської мови як іноземної

середні витрати на 1 добровольця 34 800 дол. США

01.08.1998 – 31.12.2017

Уряд США через Корпус Миру США

Середні школи, вищі навчальні заклади, інститути післядипломної освіти України (за місцями призначення добровольців)

 1.  

Програма спільних наукових проектів; Програма супроводу грантів;

Програма науково-технічного підприємництва

7 252 190 дол.США

11.11.1999 – 01.01.2017

Уряд США через Державний департамент США

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України, Інститут монокристалів НАН України, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка;  Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний науковий центр “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини” НААН України

 1.  

Стипендії ім. Фулбрайта

 

5 899 805 дол. США

08.05.2002– 30.12.2015

Уряд США через Державний департамент США

Науковці, аспіранти, молоді викладачі

 1.  

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів

232 747,00 дол. США

08.05.2002 – 31.10.2016

 

Уряд США через Державний департамент США

Студенти вищих навчальних закладів України

 1.  

Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX)

11 685 588 дол. США

15.08.2008–13.12.2016

Уряд США через Державний департамент США

Учні загальноосвітніх шкіл

 1.  

Адміністрування освітньо-консультативних центрів у Євразії"

 

479 444 дол. США

01.01.2009 – 30.09.2015

Уряд США через Державний департамент США

Громадяни України

 1.  

Відкритий світ

2 385 727 дол. США

12.03.2013 – 31.12.2018

 

Уряд США через Бібліотеку Конгресу США, Центр Лідерства “Відкритий Світ”

Фахівці та лідери визначених галузей

 1.  

Програма підтримки освітніх реформ в Україні

178 479 дол. США

26.09.2014 – 31.08.2015

Уряд США через Державний департамент США

Міністертво освіти і науки України

 1.  

Програма професійних стажувань

89 104 дол. США

09.03.2014 – 30.12.2016

 

Уряд США через Державний департамент США

Фахівці у галузі міжнародного права, юриспруденції, міжнародних відносин, політології та державного управління

 

 1.  

Навички для працевлаштування

3 492 449 кан. дол.

31.07.2012 – 15.10.2016

 

Уряд Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку

Київське професійно-педагогічний коледж імені А. Макаренка; Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму; Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу

 1.  

Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання

702 913 канадських доларів

19.11.2012 – 31.03.2018

Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

 1.  

Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU

583 622 швейцарських франків

01.09.2013 – 30.09.2015

 

Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку і співробітництва

Національна академія державного управління при Президентові України, Севастопольський міський гуманітарний університет, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

 1.  

Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні

472 000 швейцарських франків

01.08.2014 – 31.07.2018

Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку і співробітництва

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський професійний ліцей»; Дніпропетровське вище професійне училище будівництва; Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти»; Державний навчальний заклад «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С.»; Вище професійне училище № 22 м.Сарни; Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту

 1.  

 2.  

Інноваційна гібридна стратегія IT-аутсорсингового партнерства з підприємствами

469 739, 18 євро

15.10.2012–14.10.2015

Європейський Союз

Харківський національний університет радіоелектроніки, Інститут прикладного системного аналізу, Одеський національний політехнічний університет, Чернігівський державний технологічний університет, Харківська торгівельно-промислова палата, ТОВ “Малібу-Спорт”

 

Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах (ВНЗ)

190 400 євро 

10.12.2012–10.12.2015

Європейський Союз

Сумський державний університет

 1.  

Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності IT-студентів

378 000 євро

15.10.2012–14.10.2015

Європейський Союз

Харківський національний університет радіоелектроніки; Національний університет “Львівська політехніка”; Одеський національний політехнічний університет; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Вінницький національний технічний університет; Державне конструкторське бюро “Південне”

 1.  

Лідерство та управління змінами у вищий освіті

162 308

євро

15.10.2012–14.10.2015

Європейський Союз

Черкаський державний технологічний університет; Східноукраїнський національний університет ім.  Володимира Даля; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; Львівська комерційна академія; Луцький національний технічний університет; Національний університет “Львівська Політехніка”; Одеський національний економічний університет

 1.  

Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (“INOVEST”)

382 278

євро

15.10.2012–14.10.2015

Європейський Союз

Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

 1.  

Промислове співробітництво та креативна освіта на основі дистанційного інженерного та віртуального інструментарію

227 552, 10 євро

15.10.2012–14.10.2015

Європейський Союз

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”,

Івано-Франківський національний технічний університет нафту і газу, Запорізький національний технічний університет, Українська асоціація фахівців інформаційних технологій ПАТ “Харків Онлайн”,

ПАТ “Українська промислова енергетична компанія”,

ТОВ Науково-виробнича фірма ЗОНД, ТОВ ЕСКО “Екологічні системи”

 1.  

Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у сусідньому східному регіоні”

151 925, 76 євро

15.10.2012–14.10.2015

Європейський Союз

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Донецький національний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 1.  

Створення міжрегіональної мережі національних центрів медичної освіти для впровадження методики проблемно – орієнтованого навчання та віртуального пацієнта

274 059, 52 євро

15.10.2012–14.10.2015

Європейський Союз

Запорізький державний медичний університет; Сумський державний університет

 1.  

Крос-медіа і якісна журналістика

615 149

євро

15.10.2012–14.10.2015

Європейський Союз

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Сумський державний університет; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 1.  

Розробка програми для нової спеціальності: “Магістр з інженерії проектування мікросистем”

770 833, 40 євро

15.10.2012– 14.10.2015

Європейський Союз

Національний університет “Львівська політехніка, Харківський Національний університет радіоелектроніки,
Донецький Національний технічний університет, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка,
Науково-дослідне підприємство “Карат”, Науково-дослідний інститут мікроприладів НАН України, ТОВ “Алдек-КТС”

 1.  

Магістр інфраструктури та експлуатації високошвидкісного транспорту в росії та Україні

271 839,23 євро

15.10.2012–14.10.2015

Європейський Союз

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В.Лазаряна; державна адміністрація залізничного транспорту України; Українська державна академія  залізничного транспорту

 1.  

Розробка вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії

290 105 євро

01.12.2013 – 30.11.2016

Європейський Союз

Запорізький національний технічний університет,

Донбаська державна машинобудівна академія,

Київський університет імені Бориса Грінченка

 1.  

Мережа для розвитку безперервного навчання у Вірменії, Грузії та Україні (LeAGUe)

204 905 євро

01.12.2013–30.11.2016

Європейський Союз

Харківський національний університет радіоелектроніки, Одеський національний політехнічний університет, Національний Технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 1.  

Розробка та впровадження багатомовних освітніх програм підготовки вчителів в університетах Грузії та України

375 071,50 євро

15.10.2012−

14.10.2015

Європейський Союз

Львівський національний університет імені Івана Франка, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 1.  

Підвищення ефективності студентських служб

463 000 євро

15.10.2012–14.10.2015

Європейський Союз

Донецький національний університет, Київський Національний університет ім.Т. Шевченка, Львівський Національний університет ім. І.Франка, Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна, Донецька торгово-промислова палата, Українська асоціація студентського саомврядування

 1.  

Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалавр/магістр) з інженерного матеріалознавства на основі компетентнісного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу

250 678,80 євро

01.12.2013–30.11.2016

Європейський Союз

Приазовський державний технічний університет, Луцький національний технічний університет, Національний університет “Львівська політехніка”, Національний технічний університет України “КПІ”, ПАТ “МК” “АЗОВСТАЛЬ” Група Метінвест

 1.  

Навчання альтернативному вирішенню суперечок як підхід до забезпечення прав людини

306 711,97 євро

01.12.2013–30.11.2016

Європейський Союз

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Львівський національний університет імені І.Франка, Хмельницький університет управління та права

 1.  

Реформування програм у сфері містобудівництва на просторі східного сусідства

148 230 євро

 

 

 

 

 

15.10.2012–14.10.2015

Європейський Союз

Національний технічний університет України “Київський політехнічний університет”;  Національний технічний університет “Харківський політехнічний університет”

 1.  

Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями

227 620 євро

 

01.12.2013–30.11.2016

Європейський Союз

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Бердянський державний педагогічний університет; Хмельницький національний університет; Дитячий соціально-реабілітаційний центр “Сонячне світло”

 1.  

Національний Еразмус+офіс в Україні

527 062 євро

 

 

 

01.01.2015–31.12.2017

Європейський Союз

Громадська організація “Інститут лідерства, інновацій та розвитку”

 1.  

Національна команда експертів з реформування вищої освіти

29 578 євро

01.01.2015 –

31.12.2015

 

Європейський Союз

Громадська організація “Інститут лідерства, інновацій та розвитку” 

 1.  

Центр освіти третього віку

 

118 480 євро

 

 

 

01.12.2013

30.11.2016

 

Європейський Союз

ПРАТ “Волинський інститут економіки та менеджменту”; Донецький державний університет управління

 1.  

Тренінги по технологіям автоматизації для України  

460 264, 9046 євро

01.12.2013–30.11.2016

Європейський Союз

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Одеська національна морська академія; Одеський національний політехнічний університет; Донецький національний технічний університет; Харківський національний університет радіоелектроніки

 1.  

Створення умов для продовження навчання студентів університету та забезпечення роботою викладачів, які внаслідок військового конфлікту були вимушені переселитися на територію м. Сєверодонецьк, на базі існуючого в місті структурного підрозділу університету.

529 500, євро

25.03.2015–25.03.2016

Європейський Союз

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

             
Наверх