• Молодіжний Форум за демократію і права людини в школі (23-27 вересня 2013р., Ласпі, АР Крим) — для 30 учнів старших класів та вчителів з різних областей

 

  • Семінар-тренінг “Демократичне врядування у школі” (30-31 жовтня 2014р., м.Київ), - для 34 директорів та заступників директорів шкіл з різних областей України

Обидва тренінги проведені у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії (обсяги гранту на реалізацію поточного проекту: бл. € 45 000).

Кількість заявок на участь в обох тренінгах суттєво перевищувала плановану кількість учасників –  190 та 250 командних заявок відповідно (570 та 750 пошукачів) - що продемонструвало надзвичайну затребуваність та актуальність тренінгів у сфері освіти для демократичного громадянства і прав людини в Україні.

Після кожного тренінгу учасники розпочали реалізацію власних шкільних ініціатив, працюючи над такими питаннями, як розробка демократичних процедур та правил прийняття рішень у школі, налагодження партненських стосунків з усіма учасниками навчального процесу та громандою, навчання медіаграмотності та розробка процедур мирного розв”язання конфліктів у школі. З метою підтримки реалізації згаданих ініціатив планується проведення

 

  •  Школи демократії - тренінгу для 30 вчителів та учнів старших класів, яка відбудеться 18-23 квітня 2015 року у Київській області.

На сьогодні, проекти EWC в Україні охоплюють 40 шкіл практично у всіх областях України, у яких задіяні бл. 7000 учасників. Налагоджено хороші партнерські стосунки з цілою низкою місцевих громадських організацій та експертним середовищем, з розрахунку на розширення нашої діяльності в Україні найближчим часом.

Подальші плани:

Україна постала перед викликами, що вимагають невідкладної реалізації урядових реформ, а заразом зміщують акценти міжнародної підтримки, виставляючи пріоритети у сфері врядування, демократичних трансформацій та зміцнення довіри між різними регіонами України.  З огляду на це, EWC звернувся до Міністерства закордонних справ Норвегії з проханням надати фінансову підтримку для реалізації 3-річної Національної Програми “Освіта для Демократичного Громадянства і Прав Людини” у 2015-2018рр. (робоча назва).

Згідно з попередніми планами, Програма продовжуватиме ініціативи, розпочаті EWC в Україні, а також слугуватиме допоміжним інструментом Українського Уряду із запровадження системних реформ у сфері середньої освіти. Мета Програми - сприяти демократизації та децентралізації врядування в школі, а також інтеграції принципів і підходів освіти прав людини і демократичного громадянства в навчально-виховний процес у школі. Програма також передбачає зміцнення загальнонаціонального діалогу і єдності між різними областями і регіонами України шляхом спеціальних заходів та започаткування партнерських зв”язків між школами.

Планується, що Програма охоплюватиме 120 шкіл у всіх областях України, в рамках якої  тренінги пройдуть до 480 директорів шкіл та їх заступників, після завершення яких проводитиметься робота з усім колективом школі, учнями, батьками та представниками місцевої громади у форматі бл. 40 локальних семінарів щороку. Окрім професійного розвитку освітян, Програмою додатково передбачений розвиток компетенцій місцевих тренерів та методистів, а також місцевих педагогічних вузів та неурядових організацій - з метою перетворення Програми у перспективі на внутрішній український проект, а також підвищення її результативності.

Очікується, що згадана Програма доповнить освітні проекти Ради Європи, заплановані у рамках Плану дій для України у 2015-2017рр., де EWC також виступає партнером, а також слугуватиме інструментом для реалізації планів українського Уряду щодо освітніх реформ. Діяльність EWC в Україні базується на рекомендаціях Ради Європи та провадиться у взаємодії з Міністерством освіти та науки України. 

Наверх