Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (СЕUМЕ) -це організація, до складу якої входять 2 американських університети (Університет Міннесоти та Бізнес-школа Університету ім. Св. Томаса) і два польських університети (Варшавська школа економіки та Університет Вармія та Мазури в м. Ольштині).

Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (СЕUМЕ) адміністрував в Україні проект "Діяльність із удосконалення бізнес та менеджмент-освіти в Україні", який фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Основна мета проекту - допомога Україні в розбудові ринкової економіки шляхом сприяння вдосконаленню українських програм менеджмент-освіти, які в свою чергу допоможуть підготувати нове покоління ділових людей, здатних працювати за умов перехідного періоду до ринкової економіки.

Зусилля цих ділових людей призведуть до більш стабільного ділового середовища. Консорціум, працюючи через шість своїх регіональних центрів в Україні, здійснює моніторинг і сприяння реалізації проекту.

За час впровадження проекту в Україні було досягнуто значних успіхів. Більш ніж 4000 викладачів з 120 вищих навчальних закладів України взяли участь у семінарах та отримали методичні матеріали для розробки навчальних планів в галузі менеджмент-освіти.

На виконання заходів проекту керівники 40 вищих навчальних закладів України ознайомилися з системою управління 15 американських та польських університетів, позитивний доступ яких сприятиме розвитку закладів освіти України та вдосконаленню програм навчання для забезпечення потреб ринку праці кваліфікованими спеціалістами.

Узагальнення, аналіз, систематизація та створення банку даних програм, навчальних курсів, практичних вправ, інноваційних методів навчання та викладання, розроблених у впроваджених у вищих навчальних закладах України під час реалізації проекту забезпечить прискорення процесу реформування вищої освіти в Україні.

Наверх