Перелік нормативно-правових документів стосовно інноваційних проектів:

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2003 р. № 1474 "Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів ";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 р. № 1839 " Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах інноваційних проектів підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету".

Наказ Міністерства освіти і науки України від ЗО липня 2013 року № 1052 «Про затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту, форми інноваційного проекту та Порядку проведення державної експертизи інноваційних проектів» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 1З грудня 2013 року № 1764 «Про затвердження примірної структури бізнес-плану інноваційного проекту» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21. грудня 2015 року № 1325 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від ЗО липня 2013 року № 1052» 

 

 

 

Наверх