Перелік нормативно-правових документів з державного регулювання трансферу технологій:
Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" № 143-V 14. 09.2006 р.; 

 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власност» № 472 від 03.07.2013р.;
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових» № 351 від 22.05.2013р.; 
Постанова КМУ «Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"» № 995 від 01.08.2007р.; 
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету» № 300 від 22.04.2013р.;
Постанова КМУ « Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» № 205 від 27.03.2013р. 

Наказ МОН України від 23.05.2016 № 557 «Про затвердження методичних рекомендацій»
Наказ МОН України «Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових та інструкції з її оформлення» посилання»
Наказ МОН України  «Про затвердження форм надання та узагальнення відомостей про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій» 
Наказ МОН та Міноборони від 03 лютого 2017 року № 171/69 «Про затвердження складу Комісії з питань співробітництва в освітній, науково-технічній та оборонно-промисловій сферах»

Угода про партнерство та співробітництво між Міністерством освіти і науки України, Міністерством оборони України та ДК «Укроборонпром» у сфері розвитку новітніх технологій для забезпечення оборони та безпеки країни, підготовки фахівців для підприємств оборонної промисловості та підвищення рівня підготовки військових фахівців з експлуатації озброєння і військової техніки 

Методичні рекомендації щодо розподілу майнових прав на службові об’єкти права інтелектуальної власності за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт
Методичні рекомендації щодо постановки на бухгалтерський облік та оподаткування об’єктів права інтелектуальної власності
Методичні рекомендації щодо забезпечення конфіденційності відомостей, пов’язаних з договорами на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт
Методичні рекомендації з комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності
Методичні рекомендації щодо створення та діяльності інноваційного бізнес-інкубатора
Методичні рекомендації щодо створення та діяльності центрів трансферу технологій
Наверх