Місія: навчання, виховання та розвиток особистості дитини на основі моральних цінностей; виховання щасливої людини, спроможної до саморозвитку та вмотивованої до соціально активної діяльності; реалізація державної політики з формування у дітей з особливими потребами життєвих компетентностей, здатності до самостійності й соціальної адаптації, сприяння інтеграції їх у суспільство, а також забезпечення їхнього права на рівний доступ до якісної освіти.

Наверх