Місія: створення умов для здобуття загальної середньої освіти в атмосфері вільного творчого навчання, набуття академічних та життєвих компетентностей, розвитку високоосвіченої, національно свідомої, чесної, творчої особистості, здатної незалежно мислити і відповідально діяти в ім’я розбудови відкритого та демократичного суспільства

Наверх