Навчання закордонних українців у вищих навчальних закладах України

Навчання закордонних українців у вищих навчальних закладах України є важливим напрямом міжнародного співробітництва, якому приділяється постійна увага Міністерства освіти і науки України.

Підготовка закордонних українців у вищих навчальних закладах здійснюється за трьома основними напрямами: на загальних підставах, на виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року, та на виконання міжурядових та міжвідомчих угод України.

Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 р. N 873, передбачено, що іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань "педагогічна освіта", "мистецтво", "гуманітарні науки", "журналістика та інформація", "соціально-політичні науки" користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 p. N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" Міністерством освіти і науки щорічно виділяється до 1000 стипендій для навчання іноземців у вищих навчальних закладах за рахунок коштів державного бюджету України. Більше половини стипендій виділяється саме для закордонних українців. На виконання Державної програми співпраці з закордонними українцями до 2010 року міністерством щорічно виділяється понад 500 стипендій для навчання закордонних українців у вищих навчальних закладах України. Навчання закордонних українців в рамках зазначеної програми здійснюється у 200 вищих навчальних закладах України, які мають ліцензію на навчання іноземних громадян, за всіма напрямами підготовки (спеціальностями) окрім медичних.

Відбір кандидатів на навчання здійснюється дипломатичними установами України за кордоном у взаємодії з українськими громадами.

З метою забезпечення освітніх потреб закордонних українців укладено міжурядові та міжвідомчі Угоди, зокрема, з Болгарією, Литвою, Молдовою, Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщина, якими передбачено надання державних стипендій для навчання закордонних українців.

Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, мають право безоплатно здобувати вищу освіту в усіх державних і комунальних навчальних закладах України на загальних підставах, визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України.

 
Наверх