Департамент вищої освіти є структурним підрозділом Міністерства освіти і науки  України.

До складу Департаменту входять:

- відділи: 

 • інформаційно-аналітичної роботи;
 • нормативного забезпечення вищої освіти;
 • педагогічної та післядипломної освіти;
 • університетської освіти;

- сектори:

 • доуніверситетської освіти;
 • військової та спеціальної освіти.

 У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання нормативно-правових актів, рішень колегії МОН, наказів і розпоряджень Міністра та його заступників, перспективних та робочих планів роботи і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

 Департамент аналізує і узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належить до його компетенції, розробляє нормативно-правове забезпечення вищої освіти.

До основних завдань Департаменту належить:

 • провадження аналітично-прогностичної діяльності у сфері вищої освіти, визначення тенденцій її розвитку, впливу демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери;
 • формування стратегічних напрямів розвитку вищої освіти, розроблення організаційного і правового механізму її функціонування з урахуванням науково-технічного прогресу та інших факторів;
 • розроблення проектів законодавчих актів і нормативних документів з питань вищої освіти;
 • участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері вищої освіти, координація роботи з питань вищої освіти центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади;
 • оптимізація мережі вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти та їх структурних підрозділів;
 • формування пропозицій і розміщення державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • розроблення системи прийому до вищих навчальних закладів;
 • розроблення і реалізація системи профорієнтації молоді на здобуття вищої освіти та створення і практичне впровадження програм виявлення й освітнього росту талановитої молоді;
 • формування переліку галузей знань і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
 • організація розроблення стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої освіти;
 • організація підготовки кадрів у рівневій системі вищої освіти, інтегрування навчальних закладів різних типів у навчальні, навчально-науково-виробничі комплекси;
 • організація системи доуніверситетської освіти;
 • участь в організації освітнього процесу та державної атестації під час підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти;
 • участь в організації професійно-практичної підготовки кадрів, сприяння вищим навчальним закладам у доборі місць виробничої практики та працевлаштування випускників;
 • формування завдань на проведення наукових досліджень з проблем вищої освіти;
 • узагальнення світового і вітчизняного досвіду розвитку вищої освіти;
 • організаційна робота щодо інтеграції вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти.

Структура та керівництво Департаменту вищої освіти

Посада

Прізвище, ім′я, по-батькові

Телефон

Директор департаменту        

 КОРОВАЙЧЕНКО

Юрій Миколайович    

481-47-73

Заступник директора департаменту

БОНДАРЕНКО

Сергій Іванович

481-32-69

Відділ інформаційно-аналітичної роботи

Начальник відділу – заступник директора департаменту

 ФОМЕНКО

Микола Миколайович

481-32-73

481-32-64

Відділ нормативного забезпечення вищої освіти

Начальник відділу      

 

481-32-11

 

Відділ педагогічної та післядипломної освіти

Начальник відділу      

БАЛУБА

Ігор Анатолійович      

481-32-65

481-32-18

Відділ університетської освіти

Начальник відділу      

 РИБАЛКО

Алла Вікторівна

481-32-36

481-32-37

Сектор доуніверситетської освіти

Завідувач сектора       

 КАРПЕНКО

Євген Анатолійович   

481-32-61

Сектор військової та спеціальної освіти

Завідувач сектора       

 ЄВИЧ

Юрій Володимирович

481-32-68

 

 

 

 

Наверх