1 серпня оприлюднили списки рекомендованих для зарахування до ВНЗ для вступників, що подавали документи на денну форму навчання на бакалаврат (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань). У зв’язку з цим до МОН надходять запитання від вступників, вищих навчальних закладів  та громадськості. Щоб усім дати грунтовну відповідь, Міністерство підготувало відповіді на найпоширеніші запитання.

Запитання 1: Як вступники можуть дізнатись про надання їм рекомендації для зарахування на місця державного замовлення?

Відповідь: Офіційним повідомленням про надання рекомендації до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів. Це рішення також розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу. В особистому кабінеті також з’явиться повідомлення про надання рекомендації для зарахування на певну спеціальність до певного вищого навчального закладу. Також рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

Запитання 2: Що повинен зробити вступник після отримання рекомендації для зарахування на місця державного замовлення?

Вступнику необхідно виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення: подати особисто до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому до вищого навчального закладу. Особи, які подавали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням до 18.00 години 5 серпня 2016 року.

Запитання 3: Що буде, якщо вступник з будь-яких причин повністю або частково не виконає вчасно вимоги для зарахування на місця державного замовлення?

Особи, які в установлені строки (до 18.00 години 5 серпня 2016 року) не виконали в повному обсязі вимоги для зарахування, втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування.

Запитання 4: Чи можуть вищі навчальні заклади надати анульовану рекомендацію особи, яка не виконала вимоги для зарахування, іншим вступникам?

Ні, не можуть. Надання права на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України здійснюється шляхом формування списків рекомендованих до зарахування вступників в Єдиній державній електронній базі у сфері освіти, яке здійснюється одноразово. Місця державного замовлення надаються вищим навчальним закладам, що в установленому порядку надали інформацію про вступ до них осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України. Тобто, місце державного замовлення надається вищому навчальному закладу для конкретного вступника, який отримав вищезазначене право.

Лише вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть бути надані приймальною комісією рекомендації для зарахування на місця державного замовлення без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму), у тому числі замість осіб, рекомендація яких була анульована.

Можливі винятки стосуються лише ситуацій, коли зарахований на навчання вступник буде відрахований після видачі наказу про зарахування за власним бажанням або з іншої передбаченої законодавством причини або після початку навчання, або не приступить до занять протягом 10 днів від дня їх початку.

Додатково інформуємо, що відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» рейтинговий список вступників формується на основі конкурсного балу за кожною спеціальністю згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету. Вступники повинні подавати оригінали документів на ті спеціалізації, які вони вказали у свої заяві.  Будь-які пропозиції приймальних комісій вищих навчальних закладів щодо подачі оригіналів документів на інші спеціалізації є такими, що не відповідають Закону України «Про вищу освіту» і Умовам прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році. 

Наверх