Наказ МОН України від 23.12.2016 № 1607 "Про внесення змін до розподілу обсягу державного замовлення у 2016 році на прийом та випуск фахівців за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра у вищих навчальних закладах, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки та визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства освіти і науки"

Обсяг місць державного замовлення для ВНЗ, що знаходяться у сфері управління МОН України зі спеціальностей (спеціалізацій), з яких розміщення державного замовлення у ВНЗ здійснюється після надання інформації про вступ до них осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України (завантажити) 

Інформація про кількість місць державного замовлення з спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводяться широкі конкурси вступників у межах ВНЗ у сфері управління МОН України, в 2016 році, а також встановлені ВНЗ і погоджені державним замовником максимальні обсяги державного замовлення (бакалаврат, денна форма навчання) (завантажити)
!!! УВАГА! ЦІ ДАНІ НЕ Є ОФІЦІЙНИМИ І РОЗМІЩЕНІ НА ОФЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ МОН УКРАЇНИ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДНЬОГО ІНФОРМУВАННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ ДО ОПРИЛЮДНЕННЯ ВЕРІФІКОВАНОЇ В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ БАЗІ У СФЕРІ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЇ! БУДЕМО ВДЯЧНІ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ ЗА ПОМИЛКИ, ЯКІ ВИ ДОПОМОЖЕТЕ УСУНУТИ! 

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення I в 2016 році (завантажити)
Пропозицiї щодо максимальних обсягiв державного замовлення II в 2016 роцi (завантажити)
Пропозицiї щодо максимальних обсягiв державного замовлення III в 2016 роцi (завантажити)
Чернівецький НУ ім. Ю. Федьковича
Вінницький державний університет ім. М. Коцюбинського
Одеська ДАБіА
Доповнення до Пропозицій щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (завантажити)
Зміни до Пропозицій щодо максимальних  обсягів державного замовлення в 2016 році (завантажити)

Наказ МОН України від 15.07.2016 № 841 «Про затвердження обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців та робітничих кадрів у 2016 році для вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України» (завантажити)
Наказ МОН України від 11.07.2016 № 821 «Про затвердження обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою у 2016 році для вищих навчальних закладів, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України» (завантажити

Випуск "Спеціаліст" та "Магістр" 2016 рік (завантажити)
Випуск "Бакалавр" 2016 рік (завантажити)
Випуск "Молодший спеціаліст" 2016 рік (завантажити) 

 Прийом "Спеціаліст", "Магістр" 2016 року (завантажити)

Прийом "Бакалавр" 2016 року (завантажити)
Прийом "Молодший спеціаліст" 2016 року (завантажити)    + Пропозиції МС (Бурштин; Краматорськ) (завантажити) 

Наказ МОН України від 25.07.2016 № 878 «Про затвердження обсягу державного замовлення на підготовку наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів та затвердження змін до обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України»
Рішення конкурсної комісії по розподілу обсягу державного замовлення на прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за окремими спеціальностями (завантажити)
Рішення конкурсної комісії по розподілу обсягу державного замовлення на прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавра, магістра та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за окремими спеціальностями (завантажити

Квота прийому іноземних громадян до вищих начальних закладів системи Міністерства освіти і науки України у 2016 році в межах обсягів державного замовлення. "Бакалавр" (завантажити)
Квота прийому закордонних українців (спеціаліст, магістр) (завантажити)
Квота прийому іноземних громадян (спеціаліст, магістр) (завантажити

Наказ МОН України від 15.07.2016 № 841. Обсяги державного замовлення у 2016 році на підготовку робітничих кадрів у закладах пенітенціарної служби (завантажити

Обсяг державного замовлення на прийом за освітніми рівнями бакалавра, магістра та за освітньо-кваліфікаційним рівням спеціаліста за окремими спеціальностями (завантажити)
Пропозиції обсягу додаткових місць для забезпечення пільгових категорій (завантажити)
Зміни до обсягу державного замовлення за ОКР молодшого спеціаліста (за результатами рішення конкурсної комісії від 05 серпня 2016 року) (завантажити

 Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2016 році (завантажити

Наказ МОН від 17.08.2016 № 993 "Про затвердження змін до розподілу обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки" (переглянути) 

Проект обсягу державного замовлення вищих навчальних закладів, що знаходяться у сфері управління Міністерства освітиі науки України, на прийом фахівців для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра (магістра, спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти (завантажити)
Пропозиції щодо зміни обсягу державного замовлення на прийом за освітніми рівнями бакалавра, магістра та за освітньо-кваліфікаційним (завантажити)
Пропозиції по коригуванню обсягу місць державного замовлення на випуск ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра за окремими спеціальностями (завантажити)
Пропозиції по виділенню додаткового обсягу місць державного замовлення для осіб пільгових категорій (завантажити)
Пропозиціїї щодо додаткових місць державного замовлення на прийом за окр молодшого спеціаліста для осіб пільгових категорій (завантажити)
Пропозиції щодо зміни обсягу державного замовлення за окр молодшого спеціаліста за окремими спеціальностями (завантажити)
Зміни обсягу державного замовлення на випуск за окр молодшого спеціаліста за окремими спеціальностями (завантажити

01.09

Наказ МОН  № 1242 від 13.10.2016 «Про затвердження змін до розподілу обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладів, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки, та додаткового розподілу обсягу державного замовлення для студентів пільгових категорій»

 


03.10

Пропозиції щодо зміни обсягу державного замовлення на прийом за освітніми рівнями бакалавра, магістра та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за окремими спеціальностями (завантажити)
Пропозиції по виділенню додаткового обсягу місць державного замовлення для осіб пільгових категорій (завантажити)
Пропозиції щодо зміни обсягу державного замовлення за ОКР молодшого спеціаліста за окремими спеціальностями (завантажити)
Пропозиції щодо додаткових місць державного замовлення на прийом за ОКР молодшого спеціаліста для осіб пільгових категорій (завантажити)
Пропозиції щодо додаткових місць державного замовлення на прийом за ІІІ освітньо-науковим рівнем (підготовка докторів філософії) (завантажити)

 Пропозиції щодо зміни обсягу державного замовлення на випуск за ОКР молодшого спеціаліста за окремими спеціальностями (завантажити)

 Пропозиції щодо зміни обсягу державного замовлення за ОКР молодшого спеціаліста за окремими спеціальностями (завантажити) 


 Пропозиції щодо зміни обсягу державного замовлення на прийом за освітніми рівнями бакалавра, магістра для іноземців за окремими спеціальностями (завантажити)

         02.11

Пропозиції по коригуванню обсягу місць державного замовлення на випуск ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра за окремими спеціальностями (завантажити)
Пропозиції щодо зміни обсягу державного замовлення за окр молодшого спеціаліста за окремими спеціальностями (завантажити)
Пропозиції по виділенню додаткового обсягу місць державного замовлення для осіб пільгових категорій (завантажити)
Пропозиціїї щодо додаткових місць державного замовлення на прийом за окр молодшого спеціаліста для осіб пільгових категорій (завантажити)
Пропозиції щодо зміни обсягу державного замовлення на прийом за освітніми рівнями бакалавра, магістра та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за окремими спеціальностями (завантажити)
Наверх