Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Наказ МОН від 23.01.2004 р. № 48 «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу»

Наказ МОН від 20.10.2004 р. № 812 «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»

Наказ МОН від 30.12.2005р. № 774. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

Європейська кредитно-трансферна система

Лист МОН від 26.02.2010 р. N 1/9—119 «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах»

ЄКТС - Довідник користувача 2015 (українською мовою)

ECTS - User Guide 2015 (англійською мово)

Ключові документи ЄКТС («Аплікаційна форма студента», «Угода про навчання», «Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість», «Академічна довідка»).

Забезпечення якості

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (укр. та англ. мовами)

Додаток до диплома про вищу освіту

Наказ МОН України від 16.10.2009 р. № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи»;

Лист МОН від 10.06.10 N 1/9-409 «Щодо запровадження Додатка до диплома Європейського зразка»

Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома європейського зразка у вищих навчальних закладах України

примірний зразок заповнення Додатка до диплома європейського зразка

презентація додатка до диплома європейського зразка

Рекомендований перелік назв напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підгтовка фахівців з вищою освітою, англійською мовою

Національна рамка кваліфікацій

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1225 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій».

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

Спільний наказ МОНмолодьспорту та Мінсоцполітики від 20.04.2012 № 488/225 «Про затвердження плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій»

 
Наверх