Перелік ліцензованих закладів післядипломної освіти

Перелік вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, які отримали ліцензію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на право здійснення освітньої діяльності з перепідготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і спеціаліста та підвищення кваліфікації

Автономна Республіка Крим

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

***

529893

05.11.2010

 

95007

м. Сімферополь, проспект Академіка Вернадського, будинок 4

 

 

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

 

Місцезнаходження

юридичної особи:

95007 м. Сімферополь,

пр-т Академіка Вернадського, 4

 

№ п/п

 

Напрям

 

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

Денна

Заочна

Перепідготовка спеціалістів

 

0102

Фізичне виховання і спорт

7.010202

Фізична реабілітація

25

45

01.07.2016

 

 

7.010201

Фізичне виховання

-

25

01.07.2015

 

0302

Журналістика

7.030201

Журналістика

-

25

01.07.2017

 

0303

Історія

7.030301

Історія

-

25

01.07.2015

 

0305

Філологія

7.030501

Українська мова та література

-

30

01.07.2015

 

 

 

7.030502

Мова та література (Російська)

-

10

01.07.2015

 

 

 

7.030502

Мова та література (англійська)

25

30

01.07.2015

 

 

 

7.030502

Мова та література (німецька)

-

20

01.07.2015

 

0401

Психологія

7.040101

Психологія

50

85

01.07.2016

 

0403

Політологія

7.040301

Політологія

-

25

01.07.2015

 

0501

Економіка і підприємництво

7.050102

Економічна кібернетика

25

30

01.07.2015

 

 

 

7.050103

Міжнародна економіка

25

30

01.07.2018

 

 

 

7.050104

Фінанси

25

80

01.07.2011

 

 

 

7.050105

Банківська справа

25

30

01.07.2016

 

0502

Менеджмент

7.050201

Менеджмент організацій

25

60

01.07.2016

 

 

 

7.050206

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

25

50

01.07.2015

 

0504

Туризм

7.050401

Туризм

-

30

01.07.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)

 

250

 

01.07.2015

 

Вінницька область

 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

***

АВ

506167

21.01.2010

 

21018

м. Вінниця, вул. Пирогова, 56

 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

 

Місцезнаходження

юридичної особи:

21018 м. Вінниця,

вул. Пирогова, 56

 

№ п/п

Вид освітньої діяльністі

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

 

Підвищення кваліфікації (передатестаційні цикли, спеціалізація та перепідготовка, підвищення кваліфікації, тематичне вдосконалення, підготовка у клінічній ординатурі) за базовими спеціальностями у напрямку підготовки 1101 «Медицина» спеціальностей 7.110101, 8.110101 Лікувальна справа, 7.110104 8.110104 Педіатрія, 7.110106, 8.110106 Стоматологія

 

 

 

Всього на рік

3000

01.07.2014

 

 

 

 

 

 

Вінницький національний технічний університет

***

АВ

506645

11.03.2010

 

21021

м. Вінниця, шосе Хмельницьке, 95

 

Вінницький національний технічний університет

 

Місцезнаходження

юридичної особи:

21021, м. Вінниця,

Хмельницьке шосе, 95

Волинська область

Волинський національний університет імені Лесі Українки

***

АВ

506608

10.03.2010

 

43000

м. Луцьк, проспект Волі, будинок 13

 

Волинський національний університет імені Лесі Українки

 

Місцезнаходження

юридичної особи:

43000 м. Луцьк,

 проспект Волі, будинок 13

 

№ п/п

 

Напрям

 

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

Денна

Заочна

Перепідготовка спеціалістів

 

0101

Педагогічна освіта

7.010101

Дошкільне виховання

15

15

01.07.2011

 

0102

Фізичне виховання і спорт

7.010202

Фізична реабілітація

15

15

01.07.2011

 

0305

Філологія

7.030501

Українська мова та література

15

15

01.07.2011

 

 

 

7.030502

Мова та література (англійська)

25

25

01.07.2011

 

 

 

7.030502

Мова та література (німецька)

15

15

01.07.2011

 

0401

Психологія

7.040101

Психологія

15

15

01.07.2019

 

0501

Економіка і підприємництво

7.050104

Фінанси

45

45

01.07.2018

 

 

 

7.050106

Облік і аудит

40

40

01.07.2018

 

0601

Право

7.060101

Правознавство

120

120

01.07.2010

 

0709

Геодезія, картографія та землевпорядкування

7.070904

Землевпорядкування та кадастр

15

15

01.07.2010

 

0802

Прикладна математика

7.080201

Інформатика

20

20

01.07.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Дніпропетровська область

Дніпропетровський державний аграрний університет

***

АГ

508212

08.12.2010

 

49027

м. Дніпропетровськ, вулиця Ворошилова, будинок 25

 

Дніпропетровський державний аграрний університет

Місцезнаходження

юридичної особи:

49027 м. Дніпропетровськ,

вулиця Ворошилова, будинок 25

 

 

п/п

 

Напрям

 

 

Спеціальність

Ліцензований обсяг

 

Термін дії

Денна

Заочна

Перепідготовка спеціалістів

 

0502

Менеджмент

7.050201

Менеджмент організацій

-

50

01.07.2015

 

Підвищення кваліфікації фахівців з напряму 0804 «Комп’ютерні науки»

400

01.07.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та назва спеціальності підготовки

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

Денна

Заочна

Перепідготовка спеціалістів

 

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій

-

50

01.07.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський державний аграрний університет

підвищення кваліфікації

175990

25.10.05

01.07.10

49027

м. Дніпропетровськ,

вул. Ворошилова, 25

Завантажити документ повністю

Наверх