Перелік навчальних закладів, які мають право здійснювати діяльність у сфері вищої освіти (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) за переліком спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

 

Спеціальність

7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство

 

 

 

Назва ВНЗ (відокремленого структурного підрозділу)

 

Автомобільно-дорожній інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”

Антрацитівський відокремлений факультет гірництва та транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»

Вінницький національний технічний університет

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Дніпродзержинський державний технічний університет

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Житомирський державний технологічний університет

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Кіровоградський національний технічний університет

Краснодонський відокремлений факультет інженерії і менеджменту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Лівадійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Луцький національний технічний університет

Навчально-консультаційний центр Національного університету “Львівська політехніка” (м. Чернівці)

 

Навчально-консультаційний центр Національного університету “Львівська політехніка” (м. Хмельницький)

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

Національна академія Національної гвардії України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Національний транспортний університет

Національний університет “Львівська політехніка”

Національний університет водного господарства та природокористування

Одеський національний політехнічний університет

Подільський державний аграрно-технічний університет

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Приватний вищий навчальний заклад “Донецька академія автомобільного транспорту”

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Феодосійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Черкаський державний технологічний університет

Чернігівський національний технологічний університет

Приватний вищий навчальний заклад «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління» (АК від 08 липня 2014 р., протокол № 110 –акредитація до завершення циклу навчання без права набору)

 

Спеціальність

7.09010101 Агрономія

 

 

 

Назва ВНЗ (відокремленого структурного підрозділу)

 

Білоцерківський національний аграрний університет

Борзнянський навчально-консультаційний пункт Сумського національного аграрного університету

Вінницький національний аграрний університет

Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Донецький навчально-консультаційний пункт Сумського національного аграрного університету

Житомирський національний агроекологічний університет

Кіровоградський національний технічний університет

Луганський національний аграрний університет

Львівський національний аграрний університет

Миколаївський національний аграрний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Одеський державний аграрний університет

Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет”

Подільський державний аграрно-технічний університет

Полтавська державна аграрна академія

Сумський національний аграрний університет

Таврійський державний агротехнологічний університет

Уманський національний університет садівництва

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

 

 

Спеціальність

7.09010102 Агрохімія і ґрунтознавство

 

 

 

Назва ВНЗ (відокремленого структурного підрозділу)

 

Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Національний університет водного господарства та природокористування

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Спеціальність

7.09010501 Захист рослин

 

 

 

Назва ВНЗ (відокремленого структурного підрозділу)

 

Житомирський національний агроекологічний університет

Одеський державний аграрний університет

Сумський національний аграрний університет

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

Уманський національний університет садівництва

 

Спеціальність

7.05010302 Інженерія програмного забезпечення

 

 

 

Назва ВНЗ (відокремленого структурного підрозділу)

 

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Запорізький національний технічний університет

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Національний університет “Львівська політехніка”

Обласний комунальний вищий навчальний заклад “Інститут підприємництва “Стратегія”

 

Одеський національний політехнічний університет

Тернопільський національний економічний університет

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Харківський національний університет радіоелектроніки

Херсонський державний університет

 

Спеціальність

7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі

 

 

 

Назва ВНЗ (відокремленого структурного підрозділу)

 

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»

Відокремлений підрозділ у м. Кривий Ріг Приватного вищого навчального закладу “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій” 

Відокремлений підрозділ у м. Мелітополь Приватного вищого навчального закладу “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”

Вінницький національний технічний університет

Горлівський регіональний інститут Вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Запорізький національний технічний університет

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Кіровоградський національний технічний університет

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Луцький інститут розвитку людини Вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Луцький національний технічний університет

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Міжнародний гуманітарний університет

Навчально-консультаційний центр заочного факультету Національного технічного університету “ХПІ” м. Полтава

Навчально-консультаційний центр Національного технічного університету “ХПІ”

м. Бердянськ

Навчально-консультаційний центр Національного університету “Львівська політехніка”

Національний авіаційний університет

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» для Міжгалузевого інституту післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»  (підвищення кваліфікації)

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Національний університет “Львівська політехніка”

Одеська національна академія харчових технологій

Одеський національний політехнічний університет

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Приватний вищий навчальний заклад "Галицька академія"

Приватний вищий навчальний заклад “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

Тернопільський національний економічний університет

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Херсонський національний технічний університет

Хмельницький національний університет

Черкаський державний технологічний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернігівський національний технологічний університет

Державний університет телекомунікацій (АК від 25 листопада 2014 р., протокол № 113 –акредитація)

 

 

Спеціальність

7.06010103 Міське будівництво та господарство

 

 

 

Назва ВНЗ (відокремленого структурного підрозділу)

 

Антрацитівський відокремлений факультет гірництва та транспорту  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Відокремлений структурний підрозділ «Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» 

Вінницький національний технічний університет

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Донбаський державний технічний університет

Запорізька державна інженерна академія  (АК від 25 листопада 2014 р., протокол № 113 –акредитація)

Київський національний університет будівництва і архітектури

Луцький національний технічний університет

Навчально-консультаційний центр Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова у м. Генічеську

Національний університет “Львівська політехніка”

Національний університет водного господарства та природокористування

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Хустський навчально-консультаційний центр Національного університету “Львівська політехніка”

Вищий навчальний заклад«Луганський державний інститут житлово-комунального господарства і будівництва»  академія  (АК від 25 листопада 2014 р., протокол № 113 –акредитація)

 

Перелік навчальних закладів, які мають право здійснювати діяльність у сфері вищої освіти (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) за переліком спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці (січень, 2015)

Наверх