Департамент вищої освіти є структурним підрозділом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

До складу Департаменту входять відділи: інформаційно-аналітичної роботи, гуманітарної освіти, педагогічної та післядипломної освіти, природничої та технічної освіти; сектори: спеціальної освіти, підготовки молодших спеціалістів, міжнародних освітніх проектів.

У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання нормативно-правових актів, рішень колегії МОНмолодьмпорту, наказів і розпоряджень Міністра та його заступників, перспективних та робочих планів роботи і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Департамент аналізує і узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належить до його компетенції, розробляє нормативно-правове забезпечення вищої освіти.

До основних завдань Департаменту належить:

аналіз стану вищої освіти, визначення перспективи і напрямків її розвитку, розробка організаційного і правового механізму її функціонування;

розробка концепцій розвитку вищої освіти;

розроблення проектів законодавчих актів і нормативних документів з питань вищої освіти;

реалізація державної політики у сфері вищої освіти, контроль за дотриманням вищими навчальними закладами України законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, координація роботи центральних органів виконавчої влади з питань вищої освіти, що мають у підпорядковані вищі навчальні заклади;

оптимізація мережі вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти та їх структурних підрозділів;

формування обсягів і структури підготовки фахівців з вищою освітою;

розроблення і реалізація системи довузівської підготовки молоді та її профорієнтації на здобуття вищої освіти, розробка системи прийому до вищих навчальних закладів і створення та практичне впровадження програм виявлення й освітнього росту талановитої молоді;

формування переліку напрямів, спеціальностей, спеціалізацій для підготовки кадрів з вищою освітою та організація розроблення галузевих стандартів вищої освіти;

організація підготовки кадрів у системі ступеневої вищої освіти, інтегрування навчальних закладів різних рівнів у навчальні, навчально-науково-виробничі комплекси;

організація і контроль якості навчального процесу та державної атестації при підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти;

організація і контроль професійно-практичної підготовки кадрів, сприяння вищим навчальним закладам у доборі місць виробничої практики та працевлаштування випускників;

формування завдань на проведення наукових досліджень з проблем вищої освіти;

участь у координації роботи вищих навчальних закладів у сфері міжнародного співробітництва;

організаційна робота щодо інтеграції вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти.

Наверх