Вища освіта

> Довідка за результатами роботи тимчасової комісії з проведення аудиту вступної кампанії 2017 року та її забезпечення Єдиною державною електронною базою з питань освіти> Для осіб з інвалідністю передбачено 3 основні траєкторії вступу до вишів> Форми документів для проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2017 року № 794> Наказ МОН України від 30.06.2017 № 945 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 липня 2017 за № 813/30681 "Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році"> УМОВИ прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році> Листи МОН України> Ілюстрація роботи алгоритму адресного розміщення державного замовлення (Призначається для представників приймальних комісій та інших зацікавлених осіб)> Презентація. Умови прийому для здобуття ОКР молодшого спеціаліста та вступна компанія. Олег Шаров> Презентація. Умови прийому і вступна кампанія. Олег Шаров> Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році
> Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році за технологією ЗНО> Мінімальні максимальні обсяги державного замовлення 2017> Пам'ятка для вступників до вищих навчальних закладів на основі повної загальної середньої освіти з числа дітей загиблих захисників України> Форми документів для проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів України> Наказ МОН України від 14.06.2017 № 858 "Про затвердження Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН"> Інструкція зі зменшення розміру сканованого документу> Кількість квот державного замовлення для навчання іноземних громадян та закордонних українців> Пропозиції щодо обсягу державного замовлення на підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою у 2017 році> Квота прийому іноземних громадян до вищих навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України у 2017 році в межах обсягів державного замовлення> Квота прийому закордонних українців до вищих навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України на 2017 рік
Наверх